Jogosultságok állás elvesztésekor

Állás elvesztése
Typography

Ha valakit elbocsájtottak vagy leépítettek, akkor lehetnek bionyos jogosultságai, beleértve a fölmondási időhöz, a fizetéshez, illetve a ki nem vett éves szabadsághoz való jogosultságot.

Ez a lista fölsorolja mit kell a munkáltatónak adnia ha a munkavállaló otthagyja az állását:

  • Az elvégzett munka utáni fizetést - lásd a “Fizetés” c. részt lentebb
  • Fizetési bizonylatot - amely kimutatja a bruttó fizetést és a levonásokat
  • Ki nem vett éves szabadság utáni fizetést - lásd a “Szabadság utáni fizetés” c. részt lentebb
  • Fizetést fölmondási idő helyett ha a munkavállaló nem dolgozta le a fölmondási időt
  • Információt azzal kapcsolatban, hogy mi történik a nyugdíjtervvel

Érdemes megjegyezni: 2019. január 1.-től kezdve a munkavállaló nem kap többé P45-öt ha elveszti állását. Az adóhivatal PAYE modernizációs programja értelmében a P45-öt eltörölték és egy online rendszerrel helyettesítették. Jelenleg ha a munkavállaló otthagyja az állását, akkor a munkáltató beviszi az adóhivatal online rendszerébe az utolsó munkanap dátumát, valamint információt az utolsó fizetéssel és levonásokkal kapcsolatban. Ezeket az adatokat a munkavállaló az adóhivatal myAccount szolgáltatásán keresztül tudja elérni.

Fölmondási idő

A munkavállaló jogosult fölmondási időre ha elbocsájtják az állásából. Ez azt jelenti, hogy értesítést kell adni arról, hogy az állás véget ér és annak közeli dátumáról, amikor ez megtörténik. A fölmondási idő hossza elsősorban a munkaszerződéstől függ. Ezenfelül a minimális jogosultság a minimális fölmondási idővel és a munkafeltételekkel kapcsolatos 1973-2015 közötti törvényekben (Minimum Notice and Terms of Employment Acts 1973-2015) van meghatározva.

13 hetet kell a munkáltatónál dolgozni ahhoz, hogy valaki jogosult legyen a minimális fölmondási időre.

Minimális fölmondási idő

A törvény által meghatározott fölmondási idő hossza attól függ, hogy a munkáltató mennyi ideje dolgozott a munkáltatónál.

Foglalkoztatás időtartama

Minimális fölmondási idő

13 héttől 2 évig

1 hét

2 évtől 5 évig

2 hét

5 évtől 10 évig

4 hét

10 évtől 15 évig

6 hét

15 év vagy annál több

8 hét

Míg a fölmondási időhöz való jogosultságok a munkaszerződés értelmében meghaladhatják a minimális fölmondási periódust, bármely, a munkaszerződésben a fenti táblázatban meghatározottnál kevesebb fölmondási idő érvénytelen. Ez lényegében azt jelenti, hogy míg a munkaszerződés rendelkezhet hosszabb fölmondási periódusról a törvényben meghatározottnál, a munkavállaló nem kaphat a törvényben meghatározottnál kevesebb fölmondási időt még akkor sem, ha a szerződés kimondja azt.

Fölmondási idő helyett fizetés

A munkáltató kérheti, hogy a munkavállaló dolgozza le a fölmondási időt, illetve a munkavállaló a fölmondási idő helyett elfogadhat fizetést is, amennyiben fölajánlják azt. A fölmondási idő helyetti fizetés azt jelenti, hogy a fölmondásról kapott értesítés és a foglalkoztatás megszűnése közti időszakot nem kell ledolgozni, viszont a munkavállaló olyan mértékű fizetést kap, amely megegyezik azzal a fizetéssel, amelyet a munkavállaló  ez alatt az időszak alatt normális munkavégzés után kapott volna. Ezt a fizetést nem tekintik bérnek vagy rendes fizetésnek, hanem a foglalkoztatás elvesztése miatti kompenzációnak nevezik. A kompenzáció jogosult lehet adókedvezményre. Habár ha a munkaszerződés rendelkezik a foglalkoztatás megszűnésekor erről a fizetésről vagy ha a munkavállaló ledolgozza a fölmondási időt, akkor a normális módon kell adót és társadalombiztosítást fizetni.

Ha a munkavállaló fölmondási idő helyett fizetést kap, akkor munkanélkülinek számít és elérhetőnek kell lennie munkavégzésre a fölmondási idő alatt. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló igényelhet álláskeresői kifizetést. Fizetett szabadnapra nem lehet álláskeresői kifizetést kérni (lásd lentebb).

A fölmondási idő alatt a normális fizetést kell a munkavállalónak megkapnia. Ez akkor is érvényes, ha fölmondási idő helyett fizetést kap.

A fölmondási időhöz való jogról történő lemondás

A munkajogi törvények meghatározzák, hogy ha a munkáltató és a munkavállaló megegyezik, akkor a munkavállaló lemondhat a fölmondási időhöz való jogáról. Ezenfelül a munkáltató és a munkavállaló megegyezhet fizetésről fölmondási idő helyett. Ez a jog a minimális fölmondási idővel és munkafeltételekkel kapcsolatos 1973-as törvény (Minimum Notice and Terms of Employment Act 1973) 7. paragrafusában vannak lefektetve.

Fölmondási idő nélküli elbocsájtás

A munkáltató elbocsájthatja a munkavállalót fölmondási idő nélkül súlyosan szakmai etikába ütköző cselekedet/viselkedés esetén, habár a munkavállaló kétségbe vonhatja, hogy a munkáltató elbocsájtása indokolt volt.

Fizetés

Ha a munkavállaló elveszti az állását, akkor vannak bizonyos jogai és jogosultságai, beleértve az elvégzett munkáért történő kifizetést. Ha a munkáltató nem fizette ki a munkavállalót az elbocsájtás dátumán vagy még mindig tartozik neki munkabérrel, akkor a munkavállalónak törvényben meghatározott joga van a munkája után járó fizetésért.

Fizetés szabadság alatt: Ha a foglalkoztatás véget ér, akkor a munkavállaló jogosult éves szabadság utáni fizetésre a ki nem vett szabadnapjai után. A fizetésnek egyenlőnek kell lennie azzal az összeggel, amelyet akkor fizettek volna, ha a munkavállaló kivette volna az éves szabadságát. A foglalkoztatás vége az egyetlen olyan helyzet ahol legális fizetést adni a munkavállalónak az éves szabadság helyett.

Ünnepnapok: Ha a foglalkoztatás nemzeti ünnep előtti nappal végződő napon ér vége és a munkavállaló az azt megelőző 4 hétben dolgozott a munkáltatónak, akkor egy extra napi fizetést kell adni az ünnepnapra. Ez vonatkozik olyan részmunkaidőben dolgozókra is, akik a nemzeti ünnepet megelőző 5 héten legalább 40 órát ledolgozva megalapozták az ünnepnapra való jogot.

Hogyan lehet igénybe venni?

A munkáltató felelős rendes fölmondási idő megadásáért. Ha valakinek nehézségei támadnak a fölmondási időhöz való jogosultságának biztosítása során, vagy vitája támad a fizetéssel, a fizetési bizonylattal vagy az éves szabadsággal kapcsolatban, akkor panaszt tehet a Workplace Relations Commission-nél a vita vagy panasz megtörténtét követő 6 hónapon belül. A panasztételhez a workplacerelations.ie weboldalon található online formanyomtatványt kell használni. Az időkorlátot meg lehet hosszabbítani további 6 hónappal, de csak akkor ha ésszerű oka volt annak, miért nem tudták a panaszt megtenni a normális időkorláton belül.

További információért a munkajogokkal kapcsolatban a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatával kell kapcsolatba lépni - lásd a Kapcsolat c. részt lentebb.

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 E920

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/