Workplace Relations Commission

Jogérvényesítés és jóvátétel
Typography

A Workplace Relations Commission-t (WRC) 2015. október 1.-jén alapították a munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében. Ez a szervezet átvette a Nemzeti Munkajogi Hatóság (National Employment Rights Authority), a Munkakapcsolatok Bizottsága (Labour Relations Commission) és az Esélyegyenlőségi Döntőbíróság (Equality Tribunal) igazgatójának funkcióit, illetve bizonyos funkciókat a Munkaügyi Fellebbviteli Döntőbíróságtól (Employment Appeals Tribunal (EAT)). Habár a Munkaügyi Fellebbviteli Bíróság fellebbviteli funkcióját átadták a munkaügyi bíróságnak, amely az összes munkaügyi kapcsolatokat érintő fellebbezés egyedüli fellebbviteli szerve.

A Workplace Relations Commission fő funkciói a következők:

  • A munkahelyi kapcsolatok fejlesztésének támogatása és a jó munkahelyi kapcsolatok fönntartása
  • A releváns jogok betartásának támogatása és ösztönzése
  • Iránymutatás a magatartási kódexek betartásával kapcsolatban
  • A munkahelyi kapcsolatok fejlődésének felügyelete és vizsgálata
  • Releváns kutatás elvégzése vagy megrendelése, illetve tanácsadás, tájékoztatás és a Közös Munkaügyi Bizottságok (Joint Labour Commissions), valamint a Közös Ipari Tanácsok (Joint Industrial Councils) kutatásának elemzése
  • Tanácsadás az Üzleti, Vállalkozói és Innovációs Miniszternek a releváns jogok alkalmazásával és betartásával kapcsolatban
  • A köz tájékoztatása a munkaügyi esélyegyenlőségi törvényen (Employment Equality Act) kívüli munkajogi törvényekről. A munkaügyi esélyegyenlőséggel kapcsolatban az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (Irish Human Rights and Equality Commission) ad tájékoztatást

A Workplace Relations Commission adhat tanácsot bármely munkaügyi kapcsolatot érintő témában munkáltatóknak, azok képviselő testületeinek, valamint munkavállalóknak, szakszervezeteknek, illetve egyéb képviseleti testületeknek és munkavállalóknak. A szervezetnek meghatározott funkciói vannak a munkahelyi viták megoldásával és a munkajog alkalmazásával kapcsolatban. A Workplace Relations Commission az a testület, amelyhez az összes munkahelyi kapcsolatokra, valamint munkajogokra vonatkozó vitát és panaszt referálnak. További információ a Workplace Relations Commission-ről szóló iránymutatóban található.

A Workplace Relations Commission a következő szolgáltatásokat működteti:

Tanácsadó szolgálat (Advisory Service)

A tanácsadó szolgálat tanácsot ad és segítséget nyújt munkahelyi kapcsolatokra vonatkozóan a munkáltatóknak, a munkavállalóknak, illetve azok képviselőinek. Ez a szolgálat segít a munkáltatóknak és munkavállalóknak pozitív munkakapcsolatok és problémamegoldási mechanizmusok kifejlesztésében. Egyik szolgáltatása a megelőző közbenjárás, amely sérelmi eljárások és strukturális változások esetén ad tanácsot. A Workplace Relations Commission szintén kiadott magatartási kódexeket, többek közt a sérelmi és fegyelmi eljárásokról, valamint a munkahelyi zaklatás megcélzásáról. További információt a tanácsadó szolgálat gyakori kérdések listájában lehet találni.

Békéltető szolgálat (Conciliation Service)

A békéltető szolgálat segít a munkáltatóknak és munkavállalóiknak vitáik megoldásában ha nem sikerült egyezségre jutniuk a saját előzetes tárgyalásaikon. A Bizottság egy munkahelyi kapcsolatokért felelős hivatalnoka (Industrual Relations Officer) elnököl a találkozókon az egyezség megtárgyalásakor. A legtöbb békéltetésre referált esetet sikerül megoldani. Amennyiben a vitás felek nem jutnak egyezségre, a felek kívánságára a vitát el lehet referálni a munkaügyi bíróságnak.

Közbenjáró szolgálat (Mediation Service)

A közbenjárás egy önkéntes eljárás, amely esetében mindkét fél beleegyezése szükséges a részvételhez és a probléma megoldásához. A közbenjárás biztosítja, hogy mindegyik felet meghallgatják és a résztvevők aktívan részt vesznek a közösen elfogadott megoldás megtalálásában.

Munkajogi problémák: A Workplace Relations Commission fölajánlhat egy közbenjárási szolgáltatást a munkajogi panaszok és viták megoldására döntöbíróság igénybevétele nélkül.  A panaszt vagy vitát csak akkor referálhatják közbenjárásra, ha mindkét fél beleegyezett abba. Ha a panaszt/vitát nem oldják meg, akkor döntőbírósághoz referálják azt.

Ha a munkavállaló panaszt tett a munkajogaival kapcsolatban és beleegyezett abba, hogy részt vegyen a közbenjárásban, akkor fölajánlhatják neki a korai megoldási szolgáltatási (Early Resolution Service - ERS), amely része a közbenjáró szolgálatnak. A korai megoldási szolgálat fölveszi a kapcsolatot a vitás felekkel telefonon azzal a céllal, hogy közbenjárjon a megoldás megtalálásában.  Ha a vitát a szolgálat által nem oldják meg, akkor a panaszt késedelem nélkül döntőbíróságra küldik.

Munkahelyi belső problémák: A munkahelyi közbenjáró szolgálat (Workplace Mediation Service) célja a munkahelyi viták és nézeteltérések megoldása, különösen egyének és kisebb csoportok között. Ez egy bizalmas szolgáltatás, amelyet a Workplace Relations Commission békéltető és tanácsadó szolgálatának (Conciliation and Advisory Services) hivatalnokai működtetnek. A szolgálat vitában álló munkavállalóknak és munkáltatóknak ad tanácsot és lehetőséget kínál a közbenjáróval történő együttműködésre egy közösen elfogadott megoldás megtalálásához olyan problémák esetén mint a munkakapcsolat megromlása, vagy a sérelmi és fegyelmi eljárás útján keletkező viták.

Döntőbírói szolgálat (Adjudication Service)

A döntőbírói szolgálat (korábban jogbiztosi szolgálat - Rights Commissioner Service) kivizsgálja a vitákat, sérelmeket és panaszokat, amelyeket egyének vagy dolgozók kis csoportja nyújt be a munkahelyi kapcsolatokról szóló törvény (Workplace Relations Act) 5. tervében fölsorolt törvények alapján. A döntőbírók szolgálataikat függetlenül végzik és számos munkajoggal kapcsolatos funkciójuk van.

Vizsgálati szolgálat (Inspection Service)

A vizsgálati szolgálat (korábban a NERA működtette) megfigyeli a munkafeltételeket és biztosítja a munkajoggal foglalkozó törvények betartását és végrehajtását. A felügyelők vizsgálatot végeznek és információt gyűjtenek egyéb munkajogokkal kapcsolatban. Például a munkavállalók vagy érdekelt felek kérhetnek vizsgálatot a munkahelyen a fiatalok védelmével kapcsolatban.

Munkajoggal kapcsolatos tájékoztatás

A munkajoggal kapcsolatos törvényben meghatározott jogokkal és jogosultságokkal kapcsolatban a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálata ad tájékozatást.

Hogyan lehet igénybe venni?

Munkajoggal kapcsolatos panaszok: Ha valaki munkajoggal kapcsolatos panaszt szeretne benyújtani, akkor a workplacerelations.ie weboldalon található online panasztevő formanyomtatványt kell kitölteni.

Közbenjárás: Közbenjárás igényléséhez a workplacerelations.ie weboldalon található online közbenjáró referencia formanyomtatványt kell kitölteni.

Tanácsadó szolgálat: További információért és segítségért kapcsolatba lehet lépni a Workplace Relations Commission tanácsadó szolgálatával a lenti címen vagy az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. emailcímen.

Békéltető szolgálat: Segítséget kérni és kérdéseket föltenni írásban lehet a Workplace Relations Commission békéltető szolgálatának a lenti címen vagy a workplacerelations.ie weboldalon elérhető formanyomtatvány kitöltésével.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Conciliation and Mediation Services

Lansdowne House

Lansdowne Road

Dublin 4

D04 A3A8

Tel: (01) 613 6700

Alacsonydíjas hívószám: 1890 22 02 27

Fax: (01) 613 6701

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 E920

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland