Munkahelyi közbenjárás

Jogérvényesítés és jóvátétel
Typography

A Workplace Relations Commission-nek van egy közbenjáró szolgáltatása, amelynek célja a munkahelyi viták és nézeteltérések megoldása különösen egyének vagy kisebb csoportok között.

Ez a bizalmas szolgálat a vitában álló munkavállalóknak és munkáltatóknak alkalmat ad arra, hogy egy közbenjáróval együttműködve közösen elfogadott megoldást találjanak a problémára. A munkahelyi közbenjárás egy önkéntes eljárás, amely esetében mindkét félnek bele kell egyeznie a részvételbe és közösen kell kidolgozniuk a probléma megoldását.

Ha a felek nem érnek el egyezségen alapuló megoldást, akkor más problémamegoldási módokat alkalmazhatnak. Ebben az esetben a közbenjáró segíteni fog a résztvevő feleknek kiválasztani a legjobb eljárást.

Korai megoldási szolgálat (Early Resolution Service): Ha valaki munkajoggal kapcsolatos panaszt nyújtott be és hajlandó részt venni a közbenjáráson, akkor bizonyos esetekben fölajánlhatják neki a korai megoldások szolgálatát, amely a közbenjáró szolgálat része. Ha mindkét fél elfogadja ezt az ajánlatot, akkor a korai megoldási szolgálat telefonon föl fogja venni velük a kapcsolatot azért, hogy a vitát közbenjárás útján oldják meg.

Miért érdemes a munkahelyi közbenjárást igénybe venni?

A munkahelyi közbenjárás igénybevételének előnye, hogy lehetővé teszi a probléma nem hivatalos úton történő megoldását mindkét fél meghallgatásának biztosításával. Mivel a felek együtt dolgoznak a probléma megoldásán, a megoldás a résztvevők ellenőrzésén belül marad. Ha mindkét fél elkötelezett a közösen elfogadott megoldás megtalálására, akkor valószínű, hogy a megoldás sokkal hatékonyabb lesz és tovább tart. A munkahelyi közbenjárást a probléma döntőbíróhoz történő referálása előtt is használják.

A közbenjáró szolgálat (Mediation Service) a közvetkező helyzettípusokkal foglalkozik:

  • Ha személyes különbségek állnak fönn vagy az együtt dolgozó személyeknek problémái vannak egymással
  • Ha a munkakapcsolat megromlott
  • Ha problémák alakultak ki a sérelmi és fegyelmi eljárásokból
  • Ha olyan ipari kapcsolatokra vonatkozó problémák állnak fönn, amelyeket nem referáltak el törvényes vitamegoldási eljárásokon keresztül.

Szabályok

A közbenjárási eljárás a következő elvek szerint működik:

  • Önkéntes ejárás, minden érintett félnek bele kell egyeznie a részvételbe
  • Bárki visszaléphet az eljárástól annak bármely szintjén
  • Az egész eljárás bizalmas, hacsak a felek nem egyeznek meg másként
  • A közbenjáró pártatlan
  • A közbenjáró olyan megoldás megtalálására összpontosít, amely elfogadható mindkét fél számára és működőképes.

Az eljárás célja, hogy minden vitában érintett fél alkalmat kapjon a meghallgatásra és arra, hogy a másik féllel együttműködve megoldást találjon. Ez egy rugalmas eljárás, amely állhat közös meghallgatásokból vagy a közbenjáróval történő egyedüli meghallgatásokból, az adott helyzettől függően.

Hogyan lehet igénybe venni?

Az a legjobb, ha mindkét fél közösen kérelmezi a munkahelyi közbenjárást. A közbenjárás akkor a leghatékonyabb, ha mindkét fél beleegyezik a részvételbe. Ha az egyik fél nem egyezik bele a részvételbe, akkor a közbenjárási szolgálat azon fog dolgozni, hogy mindkét felet rábírja a részvételre, de mivel ez egy önkéntes eljárás, ezért a részvételt nem lehet erőltetni.

A kérelmet írásban kell benyújtani a Workplace Relations Commission közbenjáró szolgálatához az online közbenjáró referencia formanyomtatvány kitöltésével vagy a lenti cím használatával. A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett felek nevét és elérhetőségét, az érintett felek mennyiségét és a probléma rövid leírását.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Conciliation and Mediation Services

Lansdowne House

Lansdowne Road

Dublin 4

D04 A3A8

Tel: (01) 613 6700

Alacsonydíjas hívószám: 1890 22 02 27

Fax: (01) 613 6701

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland