Fellebbezés a munkaügyi bíróságon (Labour Court)

Jogérvényesítés és jóvátétel
Typography

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében a munkaügyi bíróság az egyetlen fellebbviteli testület az összes munkahelyi kapcsolatokról szóló fellebbezés esetén, beleértve azokat a fellebbezéseket, amelyeket korábban a munkaügyi fellebbezési döntőbíróság (Employment Appeals Tribunal) hallgatott meg. Fellebbezést be lehet nyújtani a Workplace Relations Commission döntőbírája által hozott döntések ellen. A munkaügyi fellebbezési bíróság továbbra is meghallgatja azokat a fellebbezéseket, amelyeket a munkahelyi kapcsolatról szóló 2015-ös törvény 2015. október 1.-jei hatályra lépése előtt nyújtottak be.

Fellebbezés benyújtása

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény értelmében az eseteket először döntőbíró hallgatja meg. A döntőbíró által hozott döntés ellen a munkaügyi bíróságon lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezés időkorlátja 42 nap azt a dátumot követően, amelyen a döntőbíró meghozta a döntést. Ezt az időkorlátot meg lehet hosszabbítani, ha a munkaügyi bíróság meg van győződve arról, hogy kivételes körülmény okozta a késést.

A munkaügyi bíróság dönthet arról, hogy csak írásbeli beadvány alapján foglalkozik panaszokkal vagy vitákkal, hacsak valamelyik fél nem ellenzi ezt a tájékoztatás utáni 42 napon belül.

Az adott felet nem muszáj képviselni a munkaügyi bíróságon, hacsak az adott fél úgy nem gondolja, hogy képviseletre van szüksége. Ekkor az adott felet a meghallgatáson kísérheti és képviselheti:

  • Szakszervezeti hivatalnok vagy olyan testület hivatalnoka, amely a munkáltatók érdekeit képviseli
  • Praktizáló ügyvéd (barrister vagy solicitor)
  • Szülő vagy gyám, ha a panasztevő 18 éven aluli (valamint a fent említett személyek valamelyike)
  • Bármely egyéb személy a munkaügyi bíróság engedélyével

Ha a panasztevőnek nincs képviselője, akkor a munkaügyi bíróság biztosítja, hogy a panasztevő ne szenvedjen hátrányt emiatt.

A munkaügyi bíróság meghallgatásai nyilvánosak hacsak úgy nem döntenek, hogy zárt ajtók mögötti (vagy részben zárt ajtók mögötti) meghallgatást választanak bizonyos körülmények fönnállása esetén. A munkaügyi bíróságnak széles hatásköre van tanúk beidézésében, akik eskü alatt tesznek vallomást.

A munkaügyi bíróság egy fellebbezéssel kapcsolatos jogi kérdést elreferálhat a High Court-hoz is. A High Court döntése végleges és jogerős.

Fellebbezés a munkaügyi bíróság döntése ellen

A legtöbb esetben a döntés ellen fellebbezést lehet benyújtani a High Court-hoz bármely fél által, de csak jogi témát érintő panasz esetén. A High Court döntése végleges és jogerős.

A munkaügyi bíróság döntésének végrehajtása

A munkáltatónak 42 napja van a munkaügyi bíróság döntésének végrehajtására. Ha a munkáltató nem hajtja végre az ítéletet, akkor a munkavállaló, a Workplace Relations Commission, a munkavállaló szakszervezete vagy kivételes szervezet kérheti a District Court-ot egy olyan rendelet meghozására, amely kimondja, hogy a munkáltató köteles végrehajtani a munkaügyi bíróság ítéletét. (A kivételes testület egy olyan testület, amely dolgozók bizonyos csoportjának érdekeit képviseli). A District Court-nak meg kell hoznia a rendeletet.

Azokban az esetekben, amikor kompenzációt kell fizetni, a District Court elrendelheti azt is, hogy a munkáltató fizessen kamatot. Bűncselekménynek számít, ha a munkáltató nem tartja be a rendeletet és nem fizet kompenzációt a munkavállalónak, hacsak igazolni nem tudja, hogy pénzügyi nehézségek miatt fizetésképtelen.

Hogyan lehet igénybe venni?

Ahhoz, hogy valaki fellebbezést nyújthasson be a döntőbíró ítélete ellen a munkaügyi bírósághoz, ki kell töltenie a munkaügyi bíróság fellebbező formanyomtatványát. A fellebbezést a döntőbíró ítéletének dátumát követő 42 napon belül be kell nyújtani.

További információt a fellebbezéssel kapcsolatban a munkaügyi bíróság honlapján lehet találni.

Forrás: Citizens Information Ireland