Munkajogi vitákkal és panaszokkal kapcsolatos döntőbírói eljárás

Jogérvényesítés és jóvátétel
Typography

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében a döntőbírói szolgálat a Workplace Relations Commission részeként funkcionál. A döntőbírói hivatalnokok független módon végzik feladataikat. Egyének és kis munkavállalói csoportok által benyújtott vitákat, sérelmeket és panaszokat vizsgálnak a munkajogi törvények értelmében, beleértve a leépítést, az igazságtalan elbocsájtást, a minimális fölmondási időt, a minimálbért, a munkaórákat és a szabadságot.

Azon törvényeket, amelyek alapján panaszt lehet referálni döntőbírói eljárásra, a munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény 5. része tartalmazza.

Szabályok

Panaszt a Workplace Relations Commission-höz (lásd a “Hogyan lehet igénybe venni?” c. részt lentebb) tehet a közvetlenül érintett személy, a közvetlen panaszos vagy bizonyos esetekben a közvetlen panaszos nevében cselekvő meghatározott személy. Ha a panasz törvényben meghatározott jogosultsággal kapcsolatos, akkor helyi szinten kell megpróbálni megoldást találni, mielőtt a panaszt elreferálják a Workplace Relations Commission-höz.

Kezdetben a panaszt a Workplace Relations Commission főigazgatójához nyújtják be. A főigazgató a panaszt elreferálhatja egy közbenjáró hivatalnoknak, amennyiben úgy gondolja, hogy a panaszra megoldást lehet találni döntőbírói eljárás nélkül és amennyiben egyik fél sem ellenzi a közbenjárás általi megoldást.

Döntőbírói eljárás

Ha a panasszal nem foglalkoznak közbenjárás útján, vagy a közbenjárás sikertelen, akkor a döntőbírói hivatalnoknak referálják el azt. A döntőbírói hivatalnok levezet egy vizsgálatot. A Workplace Relations Commission főigazgatója hozhat olyan döntést, hogy csak írásbeli beadvány útján foglalkoznak panaszokkal, hacsak a felek nem ellenzik a 42 napon belüli értesítést. További információt a munkaügyi és esélyegyenlőségi panaszok vizsgálati eljárásáról a workplacerelations.ie weboldalon lehet találni.

A vizsgálaton mindkét félnek lesz alkalma meghallgatásra és releváns bizonyíték bemutatására. A meghallgatások zárt ajtók mögött történnek. A panasztevőt kísérheti és képviselheti a meghallgatáson:

  • Szakszervezeti hivatalnok vagy olyan hivatalos testület, amely a munkáltatók érdekeit képviseli
  • Praktizáló ügyvéd (barrister vagy solicitor)
  • 18 éven aluli panasztevő esetén szülő vagy gyám (valamint a fent már említett személyek valamelyike)
  • Bármely egyéb személy a döntőbírói hivatalnok engedélyével

A Workplace Relations Commission-nél lehet információt találni azzal kapcsolatban, mi történik a döntőbírói meghallgatáson.

A döntőbírói hivatalnok a releváns törvénynek megfelelő döntést hoz, amelyet írásban közöl a panaszos felekkel. Ezen a szinten bármelyik fél fellebezést nyújthat be a döntés ellen - lásd lentebb.

A döntéshozó hivatalnok döntéseit az interneten is publikálják a felek azonosítása nélkül.

A döntőbírói hivatalnok döntésének végrehajtása

A munkáltatónak 56 napja van a döntőbírói hivatalnok döntésének végrehajtására. Ha a munkáltató nem hajtja végre a döntést, akkor a munkavállaló, a Workplace Relations Commission, a munkavállaló szakszervezete vagy kivételes szerv (a kivételes szerv egy olyan szerv, amely dolgozók bizonyos csoportjának érdekeit képviseli) kérhet egy rendeletet a District Court-nál, amely a munkáltatót kötelezi a döntés végrehajtására. Általánosságban ilyenkor a District Court-nak ki kell adnia a rendeletet. Ha a döntés a munkavállaló újraalkalmazásáról szól, akkor a District Court kiegészítésként hozhat egy kompenzációfizetési rendeletet is, amely szerint maximum 104 heti fizetésnek megfelelő kompenzációt kell a munkavállalónak fizetni az igazságtalan elbocsájtással kapcsolatos 1977-2015 közötti törvényekben (Unfair Dismissals Acts 1977-2015) meghatározott szabályoknak megfelelően.

Minden kompenzációt érintő esetben a District Court elrendelheti kamat fizetését is. Bűncselekménynek számít a kompenzációs rendelet megszegése, hacsak a munkáltató nem tudja a valószínűség egyensúlyán alapulva* bizonyítani, hogy nem tudta végrehajtani a rendeletet pénzügyi nehézségek miatt.

A döntőbíró döntése elleni fellebbezés a munkaügyi bíróságon

A döntőbíró döntése ellen be lehet nyújtani fellebbezést a munkaügyi bíróságon 42 napon belül. Ezt az időkorlátot meg lehet hosszabbítani, ha a munkaügyi bíróság meg van győződve arról, hogy kivételes körülmények okozzák a késést.

Hogyan lehet igénybe venni?

A panaszt az állítólagos törvényszegést követő 6 hónapon belül be kell nyújtani a Workplace Relations Commission felé. Ezt az időkorlátot meg lehet hosszabbítani további 6 hónappal, ha ésszerű oka volt a késésnek. Az online panasztevő formanyomtatványt le lehet tölteni a workplacerelations.ie weboldalról.

További információért a munkajogokkal kapcsolatban érdemes fölkeresni a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatát - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 E920

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

*A common law rendszer egyik bizonyítási alapja (balance of probabilities, 51%-os mérték). A másik bizonyítási alap az ésszerű kétségen felüli bizonyíték (beyond reasonable doubt - ez esetben 51%-nál jóval hihetőbb mértékű bizonyítékot kérnek). - Mesi megj.

Forrás: Citizens Information Ireland + Mesi jogi tanulmányai