Munkajogi törvények: vizsgálat és megfelelés

Jogérvényesítés és jóvátétel
Typography

A Workplace Relations Commission (WRC) célja a munkajogok betartásának biztosítása vizsgálati és vádemelési szolgáltatások által. Ezeket a szolgáltatásokat korábban a Nemzeti Munkajogi Hatóság (National Employment Rights Authority (NERA)) működtette. A 2015. október 1.-jén életbe lépett munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében a Workplace Relations Commission megfigyeli a munkafeltételeket a felügyelő szolgáltatásán keresztül a munkajogi törvények betartása és érvényesítése érdekében.

Megfigyelés

A Workplace Relations Commission megfigyelő szolgálatának hatásköre van megfigyelni a munkajogok betartását a következő törvényekre vonatkozóan:

A felügyelők ellátogathatnak a munkahelyre és megkérdezhetik a munkáltatókat, illetve a munkavállalókat, nyilatkozatokat készíthetnek, megvizsgálhatják és másolatot készíthetnek a jegyzékekről, valamint jogi eljárást kezdeményezhetnek. Amennyiben szükséges a felügyelőt kísérheti másik felügyelő vagy rendőr. A felügyelő kérhet a District Court-tól házkutatási parancsot. A munkáltató a felügyelő vizsgálatával kapcsolatban itt talál útmutatást.

A vizsgálatot vagy specifikus panasz kivizsgálása miatt végzik, vagy a felügyelők csapata szúrópróbaszerű, illetve célzott vizsgálatot végez bizonyos foglalkoztatási szektorban. Ha a jegyzékek kezdeti vizsgálata azt mutatja, hogy a munkajogot megsértették, akkor a vizsgálati szolgálat a következő lépéseket teheti:

  • Levélben kérheti a munkáltatót a jogsértés orvoslására
  • Jogi eljárást kezdeményezhet a jogsértéssel kapcsolatban
  • További vizsgálatot végezhet.

Ki nem fizetett bérek esetén levelet küldenek, amelyben bizonyítékot kérnek annak igazolására, hogy a munkáltató a kért módon betartja a törvényt. Ha a levélre nem érkezik válasz, vagy nem megfelelő válasz érkezik, akkor egy második vizsgálat következik egy figyelmeztetéssel, hogy amennyiben további vagy új jogsértéseket fedeznek föl, jogi eljárást fognak kezdeményezni.

A fent említett eljárás alóli kivétel a fiatalok védelmével kapcsolatos (foglalkoztatásról szóló) 1996-os törvény (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) megsértése, ugyanis ebben az esetben már az első vizsgálat után jogi eljárást kezdeményeznek.

A felügyelőket a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának, valamint az adóhivatalnak a közös felügyeleti egysége jogosítja föl munkavégzésre. A felügyelő ezekkel a testületekkel kommunikál.

Jogérvényesítés

Jogi eljárások

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében a Workplace Relations Commission-nek hatásköre van jogi eljárást indítani olyan munkáltatókkal szemben, akik állítólagosan munkajogot sértettek. A törvény rendelkezik arról, hogy ha valaki jogsértést követett el, akkor az említett személy megfizesse a Workplace Relations Commission-nek a vizsgálat, felderítés és jogi eljárás költségeit, illetve a jogi eljárás költségeit, hacsak a bíróság nincs meggyőződve arról, hogy különleges és alapvető okai vannak annak, hogy az említett személy nem fizette meg a fölsorolt költségeket. Habár a költségek és kiadások megfizetésének követelménye nem vonatkozik a kompenzáció fizetésének megtagadására vagy meg nem történtére a District Court rendelete alapján abban az esetben, amikor a bíróság döntőbírósági hivatalnok vagy a munkaügyi bíróság döntését érvényesíti.

Megfelelőségi értesítések

A törvény rendelkezik a megfelelőségi értesítések munkáltatóknak történő kiküldéséről. Ez egy új eljárás. A felügyelő átadhat egy megfelelőségi értesítést a munkáltatónak, amennyiben meg van arról győződve, hogy a releváns törvényt megszegték. Ez az értesítés meghatározza, hogyan lehet a törvénysértést megszüntetni. A munkáltató fellebbezhet a megfelelőségi értesítés ellen a munkaügyi bíróságnál 42 napon belül. A munkaügyi bíróság döntése ellen további fellebbezést lehet benyújtani a Circuit Court felé. Bűncselekménynek számít, ha a munkáltató nem tesz eleget a megfelelési értesítésnek.

A megfelelési értesítés vagy bármely azzal kapcsolatos vita nem akadályozza meg azt, hogy a munkavállalók lépéseket tegyenek bármely ellenük irányuló munkajog-sértéssel kapcsolatban. A megfelelési értesítés nem akadályozza meg a munkajog értelmében elkövetett bűncselekmények bűnvádi eljárásának lefolytatását sem.

A megfelelési értesítést lehet a munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény 4. tervében fölsorolt törvények megsértése esetén használni.

Rögzített fizetési értesítések

A törvény rendelkezik a rögzített fizetési értesítések használatáról bizonyos bűncselekmények esetén. Ez egy új eljárás. A felügyelők maximum 2000 euróig terjedő rögzített fizetési értesítéseket állíthatnak ki, amennyiben ésszerű okuk van azt gondolni, hogy az adott személy elkövette a releváns bűncselekményt. A büntetést 42 napon belül be kell fizetni. A releváns bűncselekmények a következők:

  • A munkáltató abbéli kötelességének megszegése, hogy konzultáljon a munkavállalók képviselőivel és tájékoztassa őket a foglalkoztatás védelmével kapcsolatos 1977-es törvény (Protection of Employment Act 1977) értelmében (kollektív leépítés)
  • A munkáltató nem nyújt be nyilatkozatot a bérekről és a bérekből történő levonásokról a bérek fizetésével kapcsolatos 1991-es törvény (Payment of Wages Act 1991) értelmében, vagy
  • A munkáltató nem ad nyilatkozatot a munkavállalónak a fizetés óránkénti átlagarányáról a fizetési referenciaperiódusra vonatkoztatva a nemzeti minimálbérrel kapcsolatos 2000-es törvény (National Minimum Wage Act 2000) értelmében.

Hogyan lehet igénybe venni?

Ha valaki szeretne panaszt tenni a munkajogaival kapcsolatban, akkor a workplacerelations.ie weboldalán található online formanyomtatványt kell kitölteni. A Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatával is föl lehet venni a kapcsolatot.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 E920

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel: (059) 917 8990

Locall: 1890 80 80 90

Homepage: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland