Áttekintés a munkajogok érvényesítéséről

Jogérvényesítés és jóvátétel
Typography

A dolgozóknak bizonyos jogaik vannak a munkajog értelmében, mint például a minimálbér és az éves szabadság. Ha valaki jogai nem érvényesülnek, illetve nem kapja meg jogosultságait, vagy elveszti az állását és úgy gondolja, hogy az elbocsájtása igazságtalan volt, akkor különböző szervezetek segíthetnek az adott munkavállaló jogainak érvényesítésében - lásd a “Hogyan lehet igénybe venni?” c. részt lentebb. 2015. október 1. óta a munkajogok érvényesítésében tevékenykedő főbb szervezetek a Workplace Relations Commission és a munkaügyi bíróság (Labour Court).

A munkajogi struktúrák reformja

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) 2015. október 1.-jén lépett életbe. Ez a törvény a következőképpen szervezte át és reformálta meg a már meglévő munkajogi struktúrákat:

  • A Workplace Relations Commission (WRC) fölváltotta a Munkahelyi Kapcsolatok Bizottságát (Labour Relations Commission), a Jogi Biztos Szolgálatát (Rights Commissioner Service), az Esélyegyenlőségi Döntőbíróságot (Equality Tribunal) és a Nemzeti Munkajogi Hatóságot (National Employment Rights Authority). A Workplace Relations Commission most az az elsőfokú szervezet, ahová panaszokat nyújtanak be. Jelenleg minden meghallgatás egyedüli döntőbíró előtt történik.
  • A munkaügyi bíróság foglalkozik az összes munkaügyi kapcsolatot érintő fellebbezéssel, beleértve a korábban a Munkaügyi Fellebbviteli Bíróság (Employment Appeals Tribunal) által meghallgatott fellebbezéseket is.
  • A panaszok és a fellebbezések benyújtásának időkorlátját szabványosították.
  • A döntőbíróság által hozott indokolt, írásbeli döntéseket publikálják.
  • Új mechanizmusokat vezettek be a munkajog betartásának ösztönzésére és a munkajog megszegésének kezelésére.
  • A Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatát azért hozták létre, hogy ösztönözze a munkahelyi problémák megoldását.
  • A korai megoldásokkal foglalkozó szolgálat (Early Resolution Service) célja a viták megoldásának támogatása mielőtt azok meghallgatásra vagy vizsgálatra kerülnek.

Workplace Relations Commission

A Workplace Relations Commission fő funkciója a munkahelyi kapcsolatok fejlődésének támogatása. A Workplace Relations Commission-höz referálnak minden munkahelyi kapcsolathoz kötődő és munkajoggal kapcsolatos vitát.

A Workplace Relations Commission számos munkáltató, munkavállaló és szakszervezet rendelkezésére álló szolgáltatás által oldja meg a vitákat. A szolgáltatások magukban foglalják a munkajogok betartásának vizsgálatát, valamint az információ, közbenjárás, békéltetés nyújtását és a tanácsadó, illetve döntőbírói szolgáltatások rendelkezésre bocsájtását. A Workplace Relations Commission jelenleg esélyegyenlőséggel és diszkriminációval kapcsolatos viták megoldásával is foglalkozik.

A munkaügyi bíróság (Labour Court)

A munkaügyi bíróság bizonyos körülmények között megvizsgálhat munkahelyi vitákat. A munkaügyi bíróság foglalkozik munkaügyi kapcsolatokról szóló fellebbezésekkel is, így a döntőbíró döntése elleni fellebbezést ehhez a szervezethez kell referálni. A Munkaügyi Fellebbezési Döntőbíróság (Employment Appeals Tribunal) továbbra is meghallgat olyan fellebbezéseket, amelyeket a Workplace Relations Commission 2015. október 1. -én megkezdett működése előtt hozzá referáltak.

Hogyan lehet igénybe venni?

A releváns munkajog értelmében kell a munkajog érvényesítésével kapcsolatban panaszt tenni. Például az éves szabadságra való jogosultság a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvényben (Organisation of Working Time Act 1997) van meghatározva. Panasz benyújtásához a workplacerelations.ie weboldalon található online panasztevő formanyomtatványt kell használni.

Ha valakinek információra van szüksége a munkajogról és a munkával kapcsolatos jogosultságokról, akkor a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatával kell fölvenni a kapcsolatot.

További információ

Áldozathibáztatás

Néhány munkajogi törvény megtiltja a munkáltatóknak, hogy áldozathibáztatás célpontjává tegyék, vagy megbüntessék azokat a munkavállalókat, akik érvényesíteni próbálják, vagy ténylegesen érvényesítik munkajogaikat. Az áldozathibáztatás egyik példája a kedvezőtlenebb bánásmód más munkavállalók vonatkozásában vagy az elbocsájtás.

Kompenzációs kifizetések és az adó

Ha valakinek kompenzáció kifizetését ítélték meg a munkajogi panasz eredményeként, akkor bizonyos esetekben a kifizetés mentes a jövedelemadó befizetése alól a 2004-es pénzügyi törvény (Finance Act 2004) 7. paragrafusa értelmében. A mentesség vonatkozik releváns hatóságok ajánlásai vagy döntései eredményeként megítélt kifizetésekre, hivatalos meghallgatást vagy közbenjárást követően. További információt ezzel kapcsolatban az adóhivatal IT71-es számú, jövedelemadó-mentességről szóló brosúrájában lehet találni.

Forrás: Citizens Information Ireland