Az Üzleti, Válalkozói és Innovációs Minisztérium felelős a vállalkozással, innovációval, az üzletszabályozással és a dolgozók védelmével kapcsolatos kormánypolitika alkalmazásáért és fejlesztéséért. A Minisztérium felelősségei közé tartozik a cégregisztráció, a fogyasztóvédelem, a munkahelyi kapcsolatok és a munkafeltételek. A Minisztériumnak 6 szekciója van, beleértve a munkaügyi szekciót.

A védett nyilatkozatokkal kapcsolatos 2014-es törvény (Protected Disclosures Act 2014) célja azon személyek védelme, akik felhívják a figyelmet lehetséges munkahelyi méltánytalanságokra. A 2014. július 15.-én életbe lépett törvényt a belső informátorok törvényének (whistleblower legislation) nevezik. A törvény rendelkezik jóvátételről azon munkavállalók számára, akiket elbocsájtottak vagy egyéb módon büntettek azért, mert munkahelyi méltányosságot jelentettek.

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében a munkaügyi bíróság az egyetlen fellebbviteli testület az összes munkahelyi kapcsolatokról szóló fellebbezés esetén, beleértve azokat a fellebbezéseket, amelyeket korábban a munkaügyi fellebbezési döntőbíróság (Employment Appeals Tribunal) hallgatott meg. Fellebbezést be lehet nyújtani a Workplace Relations Commission döntőbírája által hozott döntések ellen. A munkaügyi fellebbezési bíróság továbbra is meghallgatja azokat a fellebbezéseket, amelyeket a munkahelyi kapcsolatról szóló 2015-ös törvény 2015. október 1.-jei hatályra lépése előtt nyújtottak be.

A Workplace Relations Commission-t (WRC) 2015. október 1.-jén alapították a munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében. Ez a szervezet átvette a Nemzeti Munkajogi Hatóság (National Employment Rights Authority), a Munkakapcsolatok Bizottsága (Labour Relations Commission) és az Esélyegyenlőségi Döntőbíróság (Equality Tribunal) igazgatójának funkcióit, illetve bizonyos funkciókat a Munkaügyi Fellebbviteli Döntőbíróságtól (Employment Appeals Tribunal (EAT)). Habár a Munkaügyi Fellebbviteli Bíróság fellebbviteli funkcióját átadták a munkaügyi bíróságnak, amely az összes munkaügyi kapcsolatokat érintő fellebbezés egyedüli fellebbviteli szerve.

Az áldozathibáztatás fogalmát használják annak kifejezésére, amikor a munkáltató kedvezőtlen bánásmódban részesíti a munkavállalót a munkavállaló bizonyos tettei miatt. Néhány munkajogi törvény védi a munkavállalót az áldozathibáztatástól, amennyiben az a törvényben meghatározott jogaival él vagy szeretne élni. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató nem büntetheti vagy bocsájthatja el, illetve nem részesítheti kedvezőtlenebb bánásmódban a munkavállalót és nem változtathatja meg annak munkafeltételeit sem kedvezőtlen módon. Néhány törvény az említetteket a munkavállaló büntetéseként, míg más törvény a munkavállaló áldozathibáztatásaként határozza meg.

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében a döntőbírói szolgálat a Workplace Relations Commission részeként funkcionál. A döntőbírói hivatalnokok független módon végzik feladataikat. Egyének és kis munkavállalói csoportok által benyújtott vitákat, sérelmeket és panaszokat vizsgálnak a munkajogi törvények értelmében, beleértve a leépítést, az igazságtalan elbocsájtást, a minimális fölmondási időt, a minimálbért, a munkaórákat és a szabadságot.

More Articles ...

Page 1 of 2