Bértámogatási terv (Wage Subsidy Scheme)

Fogyatékkal élők foglalkoztatása
Typography

A bértámogatási terv pénzügyi támogatást kínál olyan munkáltatóknak, akik fogyatékkal élő munkavállalókat alkalmaznak. A terv egyike a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma által munkáltatóknak nyújtott támogatásoknak (workplace supports for employers) annak ösztönzésére, hogy fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztassanak.

Szabályok

Fogyatékosság és produktivitás

Néha a fogyatékosság természete korlátozhatja a munkavállaló produktivitását más munkavállalókkal történő összehasonlításban, munkavégzési képességeiktől függetlenül. Azokban az esetekben, amikor a fogyatékosság mértéke a munkáltatónak produktivitásveszteséget okoz, a bértámogatási terv lehetővé teszi, hogy a munkáltató támogatás útján pótolja be a produktivitáskiesést.

Törvénytelen a diszkrimináció fogyatékkal élő munkavállalókkal szemben és ez a jog a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvényekben van lefektetve.

Habár engedélyezett a fogyatékosságon alapuló diszkrimináció abban az esetben, ahol bizonyítani lehet “világos matematikai számítások vagy egyéb bizonyíték által, hogy jelentősen megnövekedhet a munkáltató kiadása, ha nem engedélyezik a diszkriminációt”. Ebből az okból a fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 50-80% bizonyított produktivitási arányokkal nem halmoznak föl veszteséget, ha fogyatékkal élő munkavállalókat alkalmaznak, mivel a terv értelmében adott támogatás kompenzálja a csökkent produktivitás által okozott kiesést.

A terv értelmében a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma a foglalkoztatási helyzettel kapcsolatban készít egy éves fölmérést. A fölmérés a munkavállalók teljesítményén alapul az elmúlt 12 hónapban. A munkáltatónak ki kell töltenie egy produktivitást fölmérő formanyomtatványt a munkavállaló produktivitáscsökkenésének igazolására. A Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma fönntartja a jogot kiegészítő ellenőrző látogatásokra értesítés nélkül amikor és ahol szükséges.

Jogosultság

A terv elérhető olyan magánszektorban tevékenykedő munkáltatók számára Írországon belül, akik 21 és 39 közti heti munkaórát tudnak biztosítani fogyatékkal élő munkavállalóknak. A munkavállalók heti munkaóráit rugalmasan ki lehet számolni, például a munkavállaló dolgozhat minimum 15 órát egy héten, ha bepótol 84 órát az elkövetkezendő 4 hetes periódusban. További információt ezzel kapcsolatban a bértámogatási terv használati útmutatójában lehet találni.

Legalább 18 évesnek kell lenni ahhoz, hogy valaki részt vehessen a bértámogatási tervben.

Ha valaki a következő fogyatékossági kifizetéseket kapja, akkor jogosult lehet a bértámogatási tervre további orvosi vizsgálat nélkül:

 • Fogyatékossági segély (Disability Allowance)
 • Vaksági segély (Blind Pension)
 • Több, mint 20%-os fogyatékossági nyugdíj (Disablement Pension)  életre szólóan

Ha valaki fogyatékossági segélyt (Disability Allowance) vagy vaksági nyugdíjat (Blind Pension) kap, akkor élhet a releváns bértámogatási tervvel kapcsolatos eltekintéssel. Az adott személynek kapcsolatba kell lépnie a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának fogyatékossági segéllyel vagy vaksági nyugdíjjal foglalkozó szekciójával és tájékoztatni kell őket arról, hogy elkezdett dolgozni.

Az adott személy szintén jogosult lehet, ha betegségi támogatást (Illness Benefit) vagy betegségi nyugdíjat (Invalidity Pension) kap. Habár ahhoz, hogy valaki részt vehessen a bértámogatási tervben, az említett kifizetésekről a továbbiakban le kell mondania.

Ha az adott személy munkanélküli, fogyatékkal él és nem kap fogyatékossággal kapcsolatos kifizetést, attól függetlenül még megigényelheti a tervet. Ehhez be kell nyújtani egy aktuális specialistától jelentést vagy olyan orvosi igazolást, amely igazolja a fogyatékosságot. Az orvosnak szintén ki kell töltenie egy bizalmas egészségügyi igazolással kapcsolatos formanyomtatványt, amely megerősíti, hogy az adott munkavállalónak olyan mértékű fogyatékossága van, amely produktivitáskiesést okozhat.

Ha valaki fogyatékossági nyugdíjt kap vagy 20%-nál magasabb mértékben leszázalékolták teljes élethosszra, illetve fogyatékossági támogatást kap ideiglenes alapon, akkor szintén be kell nyújtani az említett egészségügyi igazolásokat.

A tervet nem igényelhetik meg:

 • Egyéni vállalkozók
 • Közmunkaprogramban (Community Employment) résztvevők
 • Azok a munkáltatók, akik igénybeveszik a JobPlus tervet

A bértámogatási terv alkotóelemei

A bértámogatási tervnek 3 alkotóeleme van.

Az 1. alkotóelem egy bértámogatási kifizetés, amelyet a munkáltatónak fizetnek a kiesésért abban az esetben, ha a fogyatékkal élő munkavállaló produktivitási szintje 80% vagy annál kevesebb közt van (más munkavállalókhoz hasonlítva). A munkavállalónak legalább heti 21 órát kell dolgoznia. Bizonyos rugalmasság engedélyezett a heti munkaórák kiszámításában, például a munkavállaló dolgozhat 15 órát egy héten, amennyiben összesen 84 órát ledolgozik egy négyhetes perióduson belül. A támogatás mértéke óránként 5,30 euró minden egyes ledolgozott munkaóra után. A maximális éves támogatás összesen 10748 óra 39 órás hétre alapozva.

A 2. alkotóelem egy kifizetés olyan cégeknek, amelyek kettőnél több fogyatékkal élő munkavállalót alkalmaznak. Ez a támogatás (“top up” grant) fedezi a felügyeleti, menedzseri és egyéb munka-alapú költségeket. 3-6 munkavállalót foglalkoztató cégek számára elérhető egy pótlólagos 10%-os bértámogatás. A maximális bértámogatás 50%, több mint 23 fogyatékkal élő munkavállaló után.

A 3. alkotóelem egy támogatás olyan cégeknek, amelyek 30 vagy annál több fogyatékkal élő munkavállalót támogatnak. A támogatást a foglalkoztatást segítő hivatalnok (Employment Assistance Officer - EAO) alkalmazására használják. A foglalkoztatási segítő hivatalnokot azért foglalkoztatják, hogy támogassa és segítse a munkavállalókat a foglalkoztatási szükségleteikkel kapcsolatban. A támogatás évi 30000 euró.

A foglalkoztatás feltételei

A munkavállalókra ennek a tervnek az értelmében ugyanazoknak a feltételek vonatkoznak, mint a többi mnkavállalóra. Ez azt jelenti, hogy a terv értelmében foglalkoztatott munkavállalók jogosultak társadalombiztosítási hozzájárulásra, éves szabadságra, adólevonásra, munkaszerződésre és minimálbér követelményekre.

Egyéb támogatások

A munkavállaló szintén jogosult lehet olyan munkához kapcsolódó jövedelemtámogatásra, mint a

 • Vissza a munkába családi osztalék (Back to Work Family Dividend)
 • Dolgozói családi kifizetés (Working Family Payment)
 • Részmunkaidős állásösztönző terv (Part-Time Job Incentive)

További információért a helyi Intreo központtal vagy szociális segélyirodával kell kapcsolatba lépni, illetve dolgozói családi kifizetés esetén a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának dolgozói családi kifizetéssel foglalkozó szekciójával kell kapcsolatba lépni.

Díjszabás

A Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma, a munkáltató és a munkavállaló megegyeznek a foglalkoztatás első hónapjában fizetendő bértámogatásról. A támogatást elektronikus átutalással a Minisztériummal történő megegyezés szerint (normális esetben havi alapon) fizetik a munkáltatónak. A munkáltató a piaci értékkel megegyező bért fizet a munkáért.

Munkavállaló

Általában a munkavállalónak le kell mondania az elsődleges szociális segélykifizetéséről, amikor dolgozni kezd a bértámogatási terv értelmében. Például ha valaki álláskeresői segélyt (Jobseeker’s Allowance) kap, akkor erről a fizetésről le kell mondania. Habár a munkáltató kaphat bértámogatást olyan munkavállalók után, akik jogosultak a fogyatékossági segély (Disability Allowance) vagy a vaksági nyugdíj (Blind Pension) megtartására.

Az egészségügyi kártya (medical card) és egyéb támogatások megtartása

A munkavállaló megtarthatja az egészségügyi kártyáját és bizonyos extra támogatását a munka felvétele utáni pár évig.

Ha a munkavállaló 12 hónapig vagy annál hosszabb ideig munkanélküli volt a bértámogatási terv értelmében történő munkavállalás előtt, akkor jogosult az egészségügyi kártya megtartására a munkába lépés utáni 3 évig.

A munkavállaló megtarthat bizonyos olyan extra támogatásokat is, amelyeket a munka felvétele előtt kapott. A Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumát tájékoztatni kell a munka felvételéről a bértámogatási terv értelmében és meg kell kérdezni, hogy ez hogyan befolyásolja az egyéni kifizetéseket.

A munkavállaló megtarthatja az albérlettámogatását (Rent Supplement) és a jelzálogkamat-kiegészítést (Mortgage Interest Supplement) ha megfelel a vagyonfölbecslés feltételeinek, valamint egyéb feltételeknek is. A lakbértámogatás összegét befolyásolhatja a megnövekedett bevétel.

A munkavállaló szintén megtarthatja a következő támogatásokat, amennyiben jogosult volt azokra a bértámogatási terv értelmében történő munkafelvétel előtt:

 • Ingyenes utazás
 • Háztartási támogatáscsomag (Household Benefits Package)
 • Egyedülélők emelése (Living Alone Increase)
 • Fűtőanyag-támogatás (Fuel Allowance)

A bértámogatási tervet addig fizetik, amíg a munkavállaló jogosult nem lesz állami nyugdíj kérelmezésére.

Hogyan lehet igénybe venni?

A munkavállaló kitölt egy igénylő formanyomtatványt és találkozik a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának ügyintéző hivatalnokával azért, hogy fogyatékkal élő személyként regisztrálják a bértámogatási terv rendszerében. A munkáltató is kitölt egy igénylő formanyomtatványt, valamint egy produktivitási szintről készült jelentési formanyomtatványt a munkavállalóval történő megegyezés szerint. A munkáltatóknak szintén be kell mutatniuk egy adóbevallási bizonylatot és egy aláírt munkaszerződést, amely részletezi a munkafeltételeket.

Ha valaki a bértámogatási terv 3. alkotóelemére pályázik, akkor a munkáltatónak ki kell töltenie a 3. alkotóelemre vonatkozó formanyomtatványt (Strand III Grant form), amelyet a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának ügyintéző hivatalnokától kell kérni. A munkáltatónak egyéb támogató dokumentumot is be kell mutatnia - lásd a bértámogatási terv használati útmutatóját további információért.

Kapcsolat

További információ a fogyatékossággal és a foglalkoztatással kapcsolatban elérhető a helyi Intreo központban vagy szociális segélyirodában. A releváns formanyomtatványokat a welfare.ie weboldalról is le lehet tölteni.

Forrás: Citizens Information Ireland