Személyes felolvasó támogatása

Fogyatékkal élők foglalkoztatása
Typography

Ha valaki látássérült, vak, vagy extra segítségre van szüksége a munkahelyen történő olvasáshoz, akkor jogosult lehet a személyes felolvasó támogatására. Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy valaki részmunkaidőben, vagy alkalmi alapon évi maximum 640 órában alkalmazzon egy felolvasót azért, hogy segítsen neki a munkahelyen történő olvasásban. A támogatást a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának az ésszerű átalakítási alapjából (Reasonable Accommodation Fund) fedezik.

A közszférában dolgozó munkáltatók (például kormányminisztériumok, állami ügynökségek, a Health Service Executive, helyi önkormányzatok) kötelesek támogatni a fogyatékkal élő személyzet szükségleteit. Ez azt jelenti, hogy segítő technológiát kell alkalmazni, a munkaeszközöket és létesítményeket át kell alakítani, valamint segédeszközöket kell rendelkezésre bocsájtani. A közszférában tevékenykedő munkáltatók és munkavállalóik ezért nem jogosultak a személyes felolvasó támogatására, mivel ezeknek a munkáltatóknak saját éves költségvetési forrásaikból kell ezeket a szolgáltatásokat fedezni.

Az adott munkavállalónak nem kell regisztrált vaknak vagy látássérültnek lennie ahhoz, hogy személyes felolvasó támogatását kérhesse. Ha valaki nehézségekkel küzd a munkahelyi olvasással kapcsolatban azért, mert látássérült, akkor kérelmezheti ezt a támogatást. Ezenfelül nincs vagyonfölbecslés a személyes felolvasó támogatására vonatkozóan és nem határoznak meg bizonyos szintű bevételt jogosultsági feltételként.

Ha valaki főiskolán vagy egyetemen tanul és olvasási nehézségekkel küzd látássérülés miatt, akkor az adott főiskola vagy egyetem fogyatékosokat segítő hivatalnokával (Disability Liaison Officer) kell kapcsolatba lépnie.

Személyes felolvasók

A személyes olvasóknak nem kell hivatalos végzettségüknek lennie. Nem szükséges előírt szabványos oktatás, tapasztalat vagy a felolvasott információhoz kapcsolódó szövegértési képesség. Minden személyi felolvasónak jó felolvasói képességekkel kell rendelkeznie és föl kell tudniuk hangosan olvasni az adott szöveget olyan módon, hogy a felolvasást hallgató személy értse azt.

A felolvasó számára hasznos dolog megismerni a felolvasandó anyagot, mielőtt azt felolvassa. Ez lehetővé teszi annak fölmérését, mennyire egyszerű, összetett vagy technikai az információ és lehetőséget ad a kiejtés vagy a szókincs ellenőrzésére.

Kérhetik, hogy az információt a felolvasó olvassa fel másik személynek vagy vegye föl hangszalagra. Mielőtt a felolvasó dolgozni kezd, meg kell tudnia, hogyan olvassa fel az adott anyagot.

Személyes felolvasó fölfogadása

Ha valaki személyes felolvasót szeretne alkalmazni, akkor első lépésként meg kell állapítania a felolvasandó szöveg típusát és mennyiségét. Azt is meg kell tudni, mennyi segítségre van szüksége az adott személynek napi vagy heti alapon és mennyi órára lesz szükséges naponta vagy hetente a felolvasó szolgáltatásaira. Tudatában kell lenni annak, hogy a személyes felolvasó támogatását maximum 640 órára fizetik évente és meghatározott órabér van megállapítva (lásd a “Díjszabás” c. részt lentebb).

Számos hirdetési módja van a személyes felolvasó szolgáltatásainak. Néhányan a helyi újságban, helyi boltok kirakatában vagy közösségi értesítő táblákon (például helyi közösségi vagy bevásárlóközpontban) hirdetnek.

Szabályok

Bárki (kivétel a közszférában dolgozó munkavállalók), aki látássérült vagy vak és hasznára lenne a személyes felolvasó támogatása, igénybe veheti személyes felolvasó szolgálatait maximum 640 órára évente.

Díjszabás

A támogatás díjszabása összhangban van a nemzeti minimálbérrel maximum 640 órára évente. A személyes felolvasó szolgáltatásának órászáma hetente az adott munkától függ. A munkavállalónak és a felolvasónak előre meg kell egyeznie a szolgáltatással kapcsolatban.

Hogyan lehet igénybe venni?

Mind a munkavállaló, mind a munkáltató kérelmezheti a személyes felolvasó támogatását a munkavállaló nevében. Az ésszerű átalakítási alap (Reasonable Accommodation Fund) formanyomtatványának 1. és 2. részét is ki kell tölteni. A formanyomtatvány elérhető online, valamint a helyi Intreo központnál és szociális segélyirodánál.

Ha valaki látássérült vagy vak, akkor a helyi iroda személyzete szívesen segít kitölteni a formanyomtatványt.

Ha valaki a közszférában dolgozik és segítségre van szüksége a munkahelyi olvasáshoz már meglévő vagy előrehaladott látássérülés miatt, akkor az emberi erőforrások osztályának fogyatékkal élőkkel foglalkozó kapcsolattartó hivatalnokával (Disability Liaison Officer) kell kapcsolatba lépni.

Ha valaki főiskolán vagy egyetemen tanul és olvasási nehézségekkel küzd látássérülés miatt, akkor az adott főiskola vagy egyetem fogyatékosokat segítő hivatalnokával (Disability Liaison Officer) kell kapcsolatba lépnie.

Forrás: Citizens Information Ireland