Fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréningek támogatása

Fogyatékkal élők foglalkoztatása
Typography

Azok a munkáltatók, akik fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréningeket nyújtanak személyzetük számára kérelmezhetnek támogatást a tréningek költségei felé. A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítés célja, hogy a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtsák ügyfelek és vásárlók számára. A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítés támogatja fogyatékkal rendelkező személyek foglalkoztathatóságát olyan munkakörnyezet megteremtése által, amely nyitott és befogadó mindenki irányában.

A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréningek támogatási terve olyan munkáltatókat céloz meg, akik ezt a tréninget nyújtják és segítenek a munkahelyi fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre történő érzékenyítésben. A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítés szintén megcélozza azokat az aggodalmakat és tévhiteket, amelyeket a munkáltatók vagy a munkavállalók érezhetnek a fogyatékkal élők munkavégzésével kapcsolatban. A tervet a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának ésszerű alkalmazkodási alapja (The Department of Employment Affairs and Social Protection’s Reasonable Accommodation Fund) értelmében támogatják.

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közötti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015) és az egyenlő státussal kapcsolatos 2000-2015 közti törvények (Equal Status Acts 2000-2015) feltételei értelmében a munkáltatókat ösztönzik arra, hogy kezdeményezzenek “pozitív cselekedetekkel kapcsolatos” tréningeket, amelyek az esélyegyenlőség elérésére és a diszkrimináció megszüntetésére fókuszálnak.

Szabályok

A támogatásra jogosult fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréning alkalmas a következő célokra/személyeknek:

 • A munkáltatók érdeke fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása és megtartása
 • A munkáltatók érdeke a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
 • Munkavállalóknak a szervezet minden szintjén.

A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréningnek a szervezet emberi erőforrással és esélyegyenlőséggel kapcsolatos szabályzata részévé kell válnia és a programot a szervezet ügyvezető igazgatójának jóvá kell hagynia. Az anyavállalat vagy kapcsolódó szervezet, illetve a szervezet saját személyzete által tartott fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréning (cégen belül vagy kívül) nem jogosult az említett terv értelmében támogatásra.

Fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréninget nyújtó szervezetek

Nincs fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréninget nyújtó szervezetek előre jóváhagyott listája. A Nemzeti Fogyatékossági Hatóság (National Disability Authority - NDA) kiadott egy iránymutatót fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréninget nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatban.  További információ a szolgáltatás- és anyagbeszerzéséért felelős, köztestületi személyeknek elérhető az NDA weboldalán.

A szervezet által kiválasztott fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréning szolgáltatóját jóvá kell hagynia a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma ügyintéző hivatalnokának vagy asszisztens vezetőjének a tréningprogram vagy kurzus kezdete előtt.

A tervnek megfelelő tréning

A támogatásnak megfelelő tréning célja, hogy a munkavállalók megértsék a fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseket és tudatában legyenek azokkal, különösen  azért, mert ez befolyásolja a fogyatékkal élő munkavállalók jelenlétét a munkaerőpiacon.

A képzésnek a következőket kell tartalmaznia:

 • Áttekintést a releváns diszkriminációellenes és esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvényekről
 • Általános és specifikus információt a fogyatékosságról és a mozgásproblémákkal, valamint az olyan érzékszervi problémákkal kapcsolatos képességekről, mint a vakság vagy a süketség
 • Észleléssel kapcsolatos feladatok, amelyek célja a szokásos tévhitek eloszlatása
 • Fogyatékossággal kapcsolatos etikett, a megfelelő nyelvhasználat és viselkedés tisztázására
 • Információ a munkahelyi mentális egészséggel kapcsolatos problémákról.

Díjszabás

A megfelelő tréningprogram költségeinek 90%-a (maximum 20000 euró bármely naptári évben) elérhető a szervezet számára a képzés első évében.

Az első év után a megfelelő tréningprogram költségeinek 80%-át fedezik (maximum 20000 euróig bármely naptári évben).

A megfelelő program költségei a következőket tartalmazzák:

 • Cégen belüli fogyatékossággal kapcsolatos külső tréner által nyújtott érzékenyítő tréning fizetett díjai
 • Tanuláshoz szükséges anyagok (maximum 650 euróig) amelyek világosan a tréningprogramhoz kapcsolódnak (például dvd-k, kézikönyvek, könyvek)
 • Számítógépes/web-alapú vagy nyitott tanulási programok költségei
 • Külső programok fizetett díjai.

A támogatás által nem segített tevékenységek

A következő tevékenységeket nem támogatják:

 • Olyan (cégen belüli vagy külsős) tréningprogramok, amelyeket az anyavállalat vagy kapcsolódó szervezetek, illetve a szervezet saját személyzetének tagja bonyolít le, nem jogosultak támogatásra az említett terv értelmében
 • Olyan tréningek költségeit, amelyek kötelezőek amiatt, hogy a vállalkozás bizonyos szabályozásoknak vagy törvényeknek megfeleljen
 • Hardver eszközök vagy szoftver rendszerek beszerzését képzés céljából
 • Gyakornoksági tréninget
 • Tanácsadás-típusú projekteket a felszerelésekkel kapcsolatban
 • A képzéssel kapcsolatos beruházási kiadásokat
 • Konferenciákat, kiállításokat, szemináriumokat és workshop-okat
 • Hangfelvételek, videófelvételek beszerzését

Hogyan lehet igénybe venni?

Ha a munkáltató szeretné ezt a tervet igénybe venni, akkor kérhet egy igénylő formanyomtatványt a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának ügyintéző hivatalnokától vagy asszisztens vezetőjétől. Az igénylő formanyomtatványt itt is le lehet tölteni. A formanyomtatványt legalább 3 héttel (de 2 hónapnál nem korábban) a program kezdete előtt be kell nyújtani.

Hogyan lehet a támogatást igénybe venni?

Mielőtt a támogatást kifizetik, a szervezetnek ki kell töltenie a megfelelő igénylő formanyomtatványt és vissza kell küldeni nem később, mint 2 hónappal a program végetérte után. A képző szervezet által biztosított specifikus információt tartalmazó jelenléti íveket is mellékelni kell az igénylő formanyomtatvánnyal.  Az igénybevételhez szükséges formanyomtatványt itt lehet letölteni.

Ahhoz, hogy a munkáltató támogatási segítséget kérhessen az említett terv értelmében, a szervezet nem kaphat támogatást egyéb forrásokból a fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréning vonatkozásában.

Kapcsolat

További információért a támogatás kérelmezésével és a kérelmek földolgozásával kapcsolatban a helyi Intreo központtal vagy szociális segélyirodával kell fölvenni a kapcsolatot.

Forrás: Citizens Information Ireland