Támogatások olyan munkáltatóknak, akik megtartják a fogyatékkal élő munkavállalókat

Fogyatékkal élők foglalkoztatása
Typography

A munkavállaló megtartásának támogatási terve (Employee Retention Grant Scheme) egy olyan terv, amelynek célja azon munkáltatók támogatása, akik olyan munkavállalókat tartanak meg, akik megbetegszenek, illetve olyan orvosi kezelésre szoruló állapotba kerülnek vagy olyan mértékű egészségkárosodást szenvednek, amely befolyásolja munkavégzési képességüket.

A terv része a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma ésszerű alkalmazkodási alapjának és célja a foglalkoztatási képesség fönntartása a következők támogatásával:

 • A munkavállaló megtartása annak céljából, hogy másik pozíciót tölthessen be a cégnél
 • Olyan alkalmazkodási igények fölismerése, mint a munkahely átalakítása és/vagy olyan képzés, amely lehetővé teszi, hogy a munkavállaló a jelenlegi pozíciójában maradjon.

Szabályok

A tervet igénybeveheti minden magánszférában tevékenykedő cég. A terv vonatkozik bármely olyan munkavállalóra, aki megbetegszik, illetve olyan orvosi kezelésre szoruló állapotba kerül, vagy olyan mértékű egészségkárosodást szenved, amely befolyásolja munkavégzési képességét.

A támogatás az említett terv értelmében két fokozaton elérhető:

1. fokozat: Segíti a munkáltatót azáltal, hogy lehetővé teszi számára cégn kívüli szakképzettséggel rendelkező személyek felvételét arra, hogy kialakítsanak egy egyéni írásban lefektetett megtartási stratégiát olyan munkavállalók esetében, akiknél fogyatékosság lép föl. A megtartási stratégia meghatározhat szükséges lépéseket az alkalmazkodáshoz, és amennyiben szükséges képzést adhat a munkavállalónak annak érdekében, hogy az eredeti pozíciójában maradhasson. A megtartási stratégia fölvázolhatja azt is, hogyan csoportosíthatják át a munkavállalót a cégen belül, illetve azt, hogy milyen fajta alkalmazkodás/átképzés szükséges az átcsoportosításhoz.

2. fokozat: Anyagi támogatást ad a munkáltatónak az írásbeli megtartási stratégia alkalmazásához. Ez magában foglalja a támogatási segélyt az átképzéshez, állástréninghez és/vagy olyan külsős koordinátor alkalmazásához, aki ellenőrzi a megtartási stratégia alkalmazását.

A következő tevékenységek nem jogosultak támogatásra a munkavállaló megtartásának támogatási terve értelmében:

 • Workshop-ok és szemináriumok látogatása
 • Képzéssel kapcsolatos beruházási kiadások
 • Az egész cégre kiterjedő fogyatékosságkezelési fölmérések
 • A fogyaték kifejlődésével vagy a hiányzás kezelésével kapcsolatos szabályok.

A megtartási stratégia kifejlesztése

A munkáltató kapcsolatba lép egy specialistával (például foglalkoztatási terapeutával), aki fölméri a munkavállaló foglalkoztatási kapacitását és elvégzi az állás/munkahely fölmérését. A specialista ezután a munkáltatóval, a munkavállalóval, és amennyiben megfelelő, a munkavállaló támogatójával vagy képviselőjével (például szakszervezeti képviselőjével) és a munkáltató közvetlen felettesével együttműködve kidolgozza a megtartási stratégiát. A megtartási stratégiával együtt meg kell igényelni az 1. fokozat támogatását és az 1. fokozat támogatási igényének előbb meg kell érkeznie, mint a 2 fokozat támogatási igényének.

Díjszabás

1. fokozat: A terv értelmében a programköltségek 90%-át fizetik (maximum 2500 euróig minden egyes munkavállaló után) azért, hogy a munkáltató specialistá(ka)t alkalmazhasson, a munkavállaló munkavégzési kapacitásának fölméréséhez, a munkahely és az állás fölbecslésétnek elvégzéséhez és egy megtartási stratégia kidolgozásához.

2. fokozat: A megfelelő költségek 90%-ának fedezése maximum 12500 euróig azért, hogy segítsenek a(z):

 • Munkavállalók jelenlegi pozíciójában való képzésében vagy átképzésében másik pozícióra a cégen belül
 • Állással kapcsolatos tréner fölvételében a munkavállaló támogatásához és a munkavállaló közvetlen menedzserével történő kapcsolatfölvételhez maximum 300 órára és/vagy
 • Specialista fölvételében a megtartási stratégia menedzseléséhez folyamatos módon amíg a munkavállaló újraintegrációja teljesen be nem fejeződik maximum 60 órás periódusra.

A munkáltató nem kérelmezhet támogatást a 2. fokozathoz az egyénre szabott írásbeli megtartási stratégia segítsége nélkül. Maximum 15000 euró fizetendő a munkáltatónak bármely munkavállaló megtartásához, azaz ennyi az igénybevehető támogatás teljes összege az 1. és a 2. fokozathoz együttesen.

Hogyan lehet igénybevenni?

Az 1. fokozat támogatásának kérelmezése

A munkáltatónak ki kell töltenie és vissza kell küldenie az 1. fokozat támogatásához szükséges jelentkezési formanyomtatványt, amely elérhető online vagy a helyi Intreo központban, illetve szociális segélyirodában.

Az igénylő formanyomtatványhoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • Referenciákat a specialistáról két olyan cégtől, amely korábban alkalmazta őket
 • A specialisták végzettségének másolatát és, amennyiben megfelelő, szakmai szervezetbeli tagságát igazoló okirat másolatát
 • A munkáltató aktuális adóbevallási bizonylatát vagy elektronikus adóbevallási hozzáférési számát
 • A specialista vagy munkáltatója aktuális adóbevallási bizonylatát vagy elektronikus adóbevallási hozzáférési számát

Az igénylő formanyomtatványt a munkavállalónak, a munkáltatónak (vagy pályázónak), a munkavállaló közvetlen felettesének (amennyiben megfelelő), a munkavállaló képviselőjének (amennyiben megfelelő) és a specialistának alá kell írnia.

Az 1. fokozatra adott támogatás igénybevétele

Az munkáltatónak ki kell töltenie az 1. fokozathoz kapcsolódó ERG igénylő formanyomtatvány bizonyos részeit. Az igénylő formanyomtatványhoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • Részletes számlákat
 • Az írásbeli megtartási stratégia másolatát
 • A munkáltató aktuális adóbevallási bizonylatát vagy elektronikus adóbevallási hozzáférési számát, ha előzetesen még nem küldték be
 • A specialista vagy munkáltatója aktuális adóbevallási bizonylatát vagy elektronikus adóbevallási hozzáférési számát

Az igénybevételhez szükséges formanyomtatványt a munkáltatónak (vagy a pályázónak) alá kell írnia.

A 2. fokozat támogatásának kérelmezése

A munkavállalók kérelmezhetik a 2. fokozat támogatását akkor, amikor az 1. fokozat befejeződött. A 2. fokozat támogatásának kérelmét a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának jóvá kell hagynia a megtartási stratégia alkalmazása előtt. A 2. fokozat igénylő formanyomtatványához a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • Referenciák a specialistá(k)ról vagy foglalkoztatási tréner(ek)ről két olyan cégtől, amely korábban alkalmazta őket, a végzettségük másolatával és amennyiben megfelelő, szakmai szervezetbeli tagságot igazoló okirat másolatával
 • A megtartási stratégia alkalmazásában érintett minden külső fél aktuális adóbevallási bizonylatát vagy elektronikus adóbevallási hozzáférési számát, amennyiben ezeket az adatokat korábban nem küldték el
 • A munkáltató aktuális adóbevallási bizonylatát vagy elektronikus adóbevallási hozzáférési számát, amennyiben ezeket az adatokat korábban nem küldte el

Az igénylő formanyomtatványt alá kell írnia a munkavállalónak, a munkáltatónak (vagy pályázónak), a munkavállaló közvetlen felettesének (amennyiben megfelelő), a munkavállaló képviselőjének és a specialistának vagy foglalkoztatási trénernek.

Ha a pályázat értéke 5000 eurónál magasabb és egyedüli szolgáltató nyújtja a szolgáltatást, akkor a munkáltatónak három független ajánlatot kell bekérnie és bemutatnia a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának. Ha a legalacsonyabb árajánlatot nem fogadják el, akkor a munkáltatónak meg kell indokolnia, miért esett másik ajánlatra a választása.

A 2. fokozat támogatásának igénybevétele

A munkáltatónak ki kell töltenie a 2. fokozat szabványos igénybevételi formanyomtatványának releváns részeit. Az igényléshez a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • Részletes számlákat
 • A munkáltató aktuális adóbevallási bizonylatát vagy elektronikus adóbevallási hozzáférési számának másolatát, amennyiben előzetesen nem lett elküldve
 • A specialista és/vagy a specialista munkáltatójának aktuális adóbevallási bizonylatát vagy elektronikus adóbevallási hozzáférési számának másolatát, amennyiben előzetesen nem lett elküldve

A formanyomtatványt a munkáltatónak (vagy pályázónak) alá kell írnia.

A helyi Intreo központ vagy szociális segélyiroda el fogja küldeni a tervet szabályozó általános feltételek másolatát. Általános információ a tervről és a formanyomtatványok itt is elérhetőek. A helyi Intreo központ vagy szociális segélyiroda személyzete szintén szívesen megválaszol bármely kérdést és segítséget is nyújt, amennyiben szükséges.

Forrás: Citizens Information Ireland