Tolmács támogatása állásinterjúhoz (Job Interview Interpreter Grant)

Fogyatékkal élők foglalkoztatása
Typography

Ha az adott személy süket vagy hallássérült, illetve beszédhibás akkor kérelmezhet támogatást tolmács költségeinek fedezésére az állásinterjún. Ezt a támogatást hívják tolmács támogatásának állásinterjúhoz (Job Interview Interpreter Grant - JIIG). A támogatás fedezi annak a költségét, hogy a tolmács elmenjen az álláskeresővel az interjúra.

Ha valaki új állást kezd, használhatja a tolmács támogatását a bevezető tréningen is.

Mit csinál a tolmács?

A tolmács segíthet a kérdések megválaszolásában és elmondhatja, amit az adott személy el szeretne mondani az állásinterjún. A jelnyelv vagy egyéb eszköz haszhálatával a tolmács biztosítja, hogy mind az interjúztató, mint az álláskereső világosan értse amit mondanak.

A tolmácsok nem csatlakoznak be a beszélgetésbe és nem adnak hozzá semmit ahhoz, illetve nem hagynak ki semmit abból, amit az álláskereső vagy az interjúztató mond. A tolmácsok az interjú során a velük közölt információt bizalmas információként kezelik.

Ki kérelmezheti a tolmács támogatását?

Az adott személy akkor kérelmezheti a tolmács támogatását, ha:

 • Süket, hallássérült vagy beszédhibás, és
 • Állást keres, illetve új állást kezd, és
 • Úgy gondolja, hogy segítene neki a jelnyelvi tolmács vagy egyéb tolmács az állásinterjún , illetve a bevezető tréningen, és
 • Az interjú vagy az állás privát szektorban tevékenykedő munkáltatónál van

Az adott személy nem kérelmezheti tolmács támogatását, ha:

 • Az interjú vagy bevezető tréning a közszférában tevékenykedő munkáltatónál történik (ebben az esetben a munkáltató fizeti a tolmácsot)
 • Az interjút és a bevezető tréninget közpénzből támogatják, például a közösségi foglalkoztatási terv (Community Employment Scheme) által. (Ebben az esetben a tolmács költségeit az a közszférában tevékenykedő testület fizeti, aki a foglalkoztatást is fedezi.)

Érdemes megjegyezni: a tolmács támogatását csak magánszférában tevékenykedő munkáltató állásinterjújához vagy bevezető tréningjéhez lehet használni, egyéb célokra nem.

A tolmács támogatását tetszőleges számú állásinterjúnál lehet igénybe venni.

Tolmács keresése

Ha valaki magánszférában tevékenykedő munkáltatóhoz megy interjúra vagy bevezető tréningre akkor felelős a saját tolmácsának megtalálásáért. A tolmács lehet barát, családtag, hivatásos jeltolmács vagy egyéb tolmács.

A jelnyelvi tolmácsszolgálat (Sign Language Interpreting Service) segíthet hivatásos tolmácsot találni.

A jelnyelvi tolmácsszolgálat hagyja, hogy az adott személy kiválassza azt a tolmácsot, aki vagy személyesen megy el vele az állásinterjúra, vagy távolról segíti az adott személyt az állásinterjún. A távoli tolmácsszolgálat olyan élő videókapcsolatot használ mint a Skype. További részletekért lásd a “Hogyan lehet igénybe venni?” c. részt lentebb.

Ha valaki közszférában tevékenykedő céghez megy interjúra vagy bevezető tréningre, akkor meg kell kérni a munkáltatót annak biztosítására, hogy a tolmács elérhető legyen személyesen vagy távoli kapcsolat által. A közszférában tevékenykedő szervezeteknek kötelességük kérésre intézkedni tolmácsról és megfizetni annak szolgáltatásait.

Hogyan lehet a tolmács szolgáltatásait igénybe venni egy állásinterjú során?

Tanács álláskeresőknek

 • A tolmácsot a lehető leghamarabb le kell foglalni. Ez a tolmácsnak időt ad annak megvitatására, mit lehet elvárni, valamint segít a szükséges dolgok előkészítésében (például prezentáció esetén).
 • A munkáltatónak az interjú előtt ajánlatos elküldeni az önéletrajz egy másolatát.
 • Meg kell bizonyosodni azon különleges szavak és kifejezések ismeretéről, amelyeket használhatnak az interjú során.
 • A munkáltatóval föl kell venni a kapcsolatot az interjú előtt és közölni kell vele a tolmács nevét, illetve ellenőrizni kell az előkészületeket.

Tanács a munkáltatóknak

 • Az interjún közvetlenül a süket vagy hallássérült személyre kell nézni és hozzá kell beszélni, nem a tolmácshoz.
 • Soha nem szabad megkérni a tolmácsot arra, hogy “mondja el neki…” mivel ez tiszteletlenségnek és durvának számít.
 • A tolmácsot a beszélő személy közelébe kell ültetni vagy állítani. A süket vagy hallássérült embernek tisztán kell rálátnia mind az interjúztatóra, mind a tolmácsra. Ha az interjúztató mozogni fog az interjú alatt, vagy ha egynél több interjú lesz, akkor az ülésrendet előre el kell rendezni az álláskeresővel és a tolmáccsal.
 • Fontos észben tartani, hogy a tolmács mindig pár szóval le van maradva a beszélőtől. A tolmácsnak elég időt kell adni arra, hogy befejezze a beszédét, mielőtt az interjúztató folytatja az interjút, hogy az álláskereső is kérdezhessen vagy bekapcsolódhasson a párbeszédbe.
 • A tolmács vagy az álláskereső kérheti az interjúztatót, hogy lassabban beszélen vagy ismételjen meg egy szót, illetve mondatot. Hasonlóképpen, az interjúztató is kérheti az álláskeresőt vagy a tolmácsot, hogy ismételje meg azt, ami nem világos neki.
 • A munkáltató beszéljen normálisan süket, hallássérült vagy beszédhibás emberekhez. A hangos beszéd nem segít és szükségtelen is, ha ott van a tolmács. Az álláskeresőnek hagyni kell, hogy befejezze a mondatait.
 • A nyelvi vagy beszédhibás embereknek gyakran különböző beszédmintái vannak, ezért figyelmesen kell hallgatni őket. Ha valami nem világos, akkor kérdéseket kell föltenni és meg kell ismételni a hallottakat.

Díjszabás

A Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma fizeti a tolmács díját fél napos szolgálatért (maximum három óráig). A díjszabás 95 eurótól 205 euróig terjed, a tolmács szolgálatának hosszától és képzettségétől függően.

A Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma szintén fizeti a tolmács utazási költségeit - vagy a tömegközlekedés díját, illetve 0.25 eurót kilométerenként, ha a tolmács nem vesz igénybe tömegközlekedési eszközöket.

Hogyan lehet igénybe venni?

1. Kapcsolatba kell lépni a helyi Intreo központtal vagy szociális segélyirodával, ahol a kérelmező kapni fog két formanyomtatványt (JIIG Application Form Section 1, JIIG Application Form Section 2). Ezeket a formanyomtatványokat le lehet tölteni a welfare.ie weboldalról is.

2. A formanyomtatványon a lehető legtöbb részt ki kell tölteni az állásinterjú vagy bevezető tréning előtt. A helyi Intreo központnál vagy szociális segélyirodánál kell segítséget kérni a formanyomtatványok kitöltéséhez, amennyiben szükséges.

3. Amennyiben lehetséges, a 2. formanyomtatványt alá kell íratni a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának ügyintézőjével az állásinterjú vagy bevezető tréning előtt. Amennyiben ez nem lehetséges, az ügyintéző hivatalnokot a támogatáshoz történő szóbeli hozzájárulásért kell hívni.

4. Az igénylő formanyomtatványt el kell vinni az interjúra. A munkáltatót és a tolmácsot meg kell kérni, hogy írják alá és pecsételjék le azt.

5. Az aláírt és lepecsételt formanyomtatványt el kell küldeni a helyi Intreo központnak vagy szociális segélyirodának. A kifizetést közvetlenül a tolmács vagy az a tolmácsszolgálat kapja, amelyiknek a tolmács dolgozik.

További információért lásd az iránymutatót a welfare.ie weboldalon a tolmács támogatásával kapcsolatban.

Kapcsolat

1. A két formanyomtatványért a helyi Intreo központtal vagy szociális segélyirodával kell fölvenni a kapcsolatot vagy le kell tölteni őket a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának weboldaláról.

2. A képzett tolmács megrendeléséhez a következő szervezettel kell fölvenni a kapcsolatot:

Sign Language Interpreting Service

Deaf Village Ireland

Ratoath Road

Cabra

Dublin 7

Ireland

Tel: 0761 07 8440 or 087 9806996

Fax: (01) 838 0243

Weboldal: http://slis.ie/index.php/home/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forrás: Citizens Information Ireland