Fogyatékossággal történő munkavégzés

Fogyatékkal élők foglalkoztatása
Typography

Minden egyéb munkavállalóhoz hasonlóan a fogyatékkal élő munkavállalók is számos képességet és tehetséget hozhatnak a munkahelyre és számos támogatás segíti azt, hogy munkát találjanak és megtartsák azt. Néhány támogatás dolgozó fogyatékkal élők számára áll rendelkezésre - lásd a “Fogyatékkal élő munkavállalók” c. részt lentebb. Más támogatásokat viszont fogyatékkal élő munkanélküliek vehetnek igénybe - lásd a “Munkakeresés c. részt lentebb.

Fogyatékkal rendelkező munkavállalók

Ha valakinél fogyatékosság alakul ki

Ha valakinek van állása, viszont fogyatékosság alakul ki nála - például baleset vagy betegség miatt - akkor bizonyos idő után vissza szeretne térni a munkába. Ebben az esetben fontos leülni a munkáltatóval és nyíltan megvitatni az opciókat. A fogyatékosság természetétől és a munka természetétől függően lehet, hogy nincs probléma a munkába való visszatérés tekintetében. Valójában a fogyatékosságnak nem kellene befolyásolnia a munka típusát és az egyén képességét, hogy elvégezze azt. Habár a fogyatékosság megkövetelheti, hogy a munkahelyet átalakítsák vagy a munka elvégzéséhez speciális eszközt biztosítsanak. Ha a fogyatékosság olyan mértékű, hogy az adott személy nem tud az előző munkájába visszatérni, akkor számos opció áll rendelkezésére - lásd a “Munkakeresés” c. részt lentebb.

Ha valakinek súlyosbodik a fogyatékossága vagy további támogatásra van szüksége

Azokban az esetekben, amikor az adott személy már létező fogyatékossága megváltozik vagy fokozatosan súlyosbodik, akkor szintén le kell ülni a munkáltatóval és beszélgetést kell folytatni az elérhető opciókról és az adott személy szükségleteiről. A megvitatott kérdések közé tartozhat az, hogy a már meglévő munka további adaptációt kíván-e, szükséges-e a munkahelyet, illetve a munkafeltételeket és a foglalkoztatással kapcsolatos gyakorlatokat is megváltoztatni. A munkavállalónak őszintének és realistának kell lennie azzal kapcsolatban, hogy képes-e a munkát folytatni.

Munkahelyi opciók

A fogyatékosság kezdete vagy előrehaladása borzasztó esemény lehet. Habár ez nem mindig jelenti azt, hogy a munkavállalónak föl kell adnia a munkáját. A munkáltatónak kötelessége a fogyatékkal élő személyzet igényeihez történő ésszerű alkalmazkodás és a munkavállaló gyakran tovább dolgozhat az átalakított munkahelyen vagy az átalakított eszközökkel, megváltozott munkagyakorlatok és foglalkoztatási feltételek mellett. Néhány lehetséges opció a munkavállaló és a munkáltató részére:

 • Részleges átcsoportosítás, amely lehetővé teszi, hogy a munkavállaló az eredeti munka egy részét tovább folytathassa (vagy részmunkaidőben, vagy új feladatok hozzáadásával). A munkavállaló lemondhat bizonyos feladatokat és elkezdhet olyan egyéb feladatokat, amelyeket jelenleg más kollégák végeznek.
 • Átcsoportosítás: Ha a munkavállaló nem képes elvégezni az korábbi munkáját, de el tud végezni egyéb funkciókat a szervezeten belül, az átképzés és az átcsoportosítás olyan opciók, amelyeket mind a munkavállaló, mind a munkáltató fontolóra vehet.
 • Rugalmas munkával kapcsolatos egyezmények: Ha a munkavállaló fogyatékkal él, de képes részmunkaidőben, rugalmas munkaidőben, munkamegosztás által vagy otthoni munkával dolgozni, akkor ez döntő tényező lehet abban hogy újra visszatérhet-e a munkaerőpiacra.
 • A munkahely átalakítása és kisegítő technológia: A könnyen megközelíthető munkahely és a kisegítő technológia lehetővé teszi, hogy a munkavállaló nehézségek nélkül elvégezhesse a munkáját. A munkahely/eszközök átalakítására adott pénzügyi támogatás (Workplace/Equipment Adaptation Grant) a munkahely átalakításának vagy az olyan speciális eszköznek a költségeit fedezi, amely lehetővé teszi fogyatékkal élő személy részére, hogy elfogadjon állásajánlatot vagy munkában maradhasson.
 • Személyes felolvasó támogatása (Personal Reader Grant): Ha az adott munkavállaló vak vagy gyengénlátó és segítsége van a munkájához kapcsolódó olvasáshoz, akkor jogosult olyan támogatásra, amely lehetővé teszi számára, hogy személyes felolvasót alkalmazzon.

Támogatások a munkáltató számára

A munkaképes, megbízható és tapasztalt személyzet megtalálása és megtartása minden munkáltató számára fontos. Számos támogatási terv elérhető a munkáltató számára, ha a személyzet egyik tagja fogyatékkal élővé válik vagy ha olyan új munkavállalót vesz föl, aki fogyatékkal él. Ezeket a munkáltatói támogatásokat a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma adja.

 • Munkahely-/eszközátalakítási támogatás (Workplace/Equipment Adaptation Scheme): Ha a munkáltatónak változtatásokat kell beiktatnia, akkor kaphat támogatást a munkahely megváltoztatásának vagy az új munkaeszközök vásárlásának a költségei után.
 • A munkavállaló megtartásának támogatási terve (Employee Retention Grant Scheme) segíthet megtartani azokat a munkavállalókat, akik olyan betegséget vagy fogyatékosságot szereztek, amely befolyásolja munkaképességüket.
 • A fogyatékosságra történő érzékenyítés képzési terve (Disability Awareness Training Scheme) nyitva áll minden cég számára a magánszférában. Ez a képzés segít abban, hogy a személyzet a legjobb szolgáltatást nyújtsa fogyatékkal élő vásárlóknak vagy ügyfeleknek és biztosítja a jó munkakapcsolat kialakítását, valamint fenntartását fogyatékkal élő kollégákkal.
 • A bértámogatási terv (Wage Subsidy Scheme) pénzügyi támogatást ad azoknak a nem közszférában tevékenykedő munkáltatóknak, akik fogyatékkal élő embereket foglalkoztatnak heti 21-39 órában.

A munkáltatók fogyatékossággal kapcsolatos információs szolgálata (Employers’ Disability Information Service) elérhető olyan munkáltatók számára, akik fogyatékkal élő személyzetet alkalmaznak. Információt és tanácsot a (01) 676 2014-es telefonszámon, valamint az employerdisabilityinfo.ie weboldalon lehet kapni.

A fogyatékkal rendelkező emberek munkajogai

A fogyatékkal rendelkező embereknek ugyanolyan munkajogaik vannak, mint egyéb munkavállalóknak.

Esélyegyenlőségi törvények: A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015) tiltják a fogyatékossághoz kötődő diszkriminációt a munkahelyen, beleértve a tréninget és a toborzást. Habár a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvények kimondják, hogy a munkáltató nem köteles fölvenni vagy megtartani egy olyan személyt, aki nem teljes mértékben alkalmas vagy képes elvégezni a munkához kapcsolódó kötelezettségeit. Ha valakinek mentális egészséggel kapcsolatos nehézségei vannak, akkor 2 kiskönyv, az “Esélyegyenlőség és mentális egészség: mit jelent a törvény az ön munkahelye számára?” (Equality and mental health: what the law means for your workplace) és az “Esélyegyenlőség és mentális egészség: hogyan segíthet a jog?” (Equality and mental health: how the law can help you) ad támogatást.

Ésszerű alkalmazkodás: A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények megkövetelik, hogy a munkavállaló tegyen ésszerű lépéseket a fogyatékkal élő jelenlegi és jövőbeli munkavállalók igényeihez történő alkalmazkodás érdekében. Az ésszerű alkalmazkodást az adott feladat, feladatstruktúra vagy munkahely olyan változásaként definiálják, amely lehetővé teszi, hogy a fogyatékkal élő képzett munkavállalók teljes mértékben elvégezhessék munkájukat és egyenlő munkalehetőségek álljanak rendelkezésükre. Habár az EU jog értelmében a munkáltatók nem kötelesek különleges bánásmódot vagy eszközöket biztosítani, amennyiben az átalakítás költsége túlzott mértékű vagy aránytalan.

Egészség és biztonság: A munkahelyi biztonsággal, egészséggel és jóléttel kapcsolatos 2005-ös törvény (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005) értelmében a munkáltatóknak biztosítaniuk kell  minden munkavállaló biztonságát, egészségét és jólétét a munkahelyen. A törvény külön említést tesz a fogyatékkal élő munkavállalókról. A munkáltatóknak ezen munkavállalók szükségleteit figyelembe kell venniük, különösen az ajtókra, átjárófolyosókra, lépcsőházakra, zuhanyzókra, mosdókagylókra, wc-kre és munkaállomásokra vonatkozóan.

Köztisztviselői kvóta: A fogyatékossággal kapcsolatos 2005-ös törvény (Disability Act 2005) kötelezi a köztestületeket, hogy vegyék fontolóra és reagáljanak a fogyatékkal élők szükségleteire. A törvény 5. része értelmében a köztestületek (helyi önkormányzatok, közszolgálat, a Health Service Executive, stb.) állásainak 3%-át tartsák fönn fogyatékkal élő munkavállalók számára.

Álláskeresés

Akár valaki először keres állást, vagy szeretne visszatérni a munkaerőpiacra egy bizonyos időszak után fontos, hogy számbavegye képességeit és mind a fogyatékossággal, mint azzal az állással kapcsolatos gyakorlatiasságokat, amelyre jelentkezik. Sok munkáltatónak egyenértékű foglalkoztatási szabályzata van és állás meghirdetésekor világossá teszik, hogy szívesen fogadnak pályázatokat megfelelő képzettséggel rendelkező fogyatékkal élő munkavállalóktól. Habár a munkavállalónak tisztában kell lennie a jogaival és a potenciális munkáltató kötelességeivel az esélyegyenlőségi törvények értelmében. A munkavállalón múlik, hogy tájékoztatja-e a potenciális munkáltatót fogyatékosságáról. Ez akkor lehet lényeges, ha a munkavállaló fogyatékossága nem látható (például olyan krónikus betegség, mint az izületi gyulladás vagy mentális betegség), viszont akadályozhatja bizonyos feladatok elvégzését. Míg a munkavállalónak meglehetnek az okai arra, hogy titokban tartja fogyatékosságát, a munkáltató nem alkalmazkodhat a munkavállaló különleges szükségleteihez ha nem tud a munkavállaló fogyatékosságáról.

Számos támogatási terv és képzési lehetőség áll azon fogyatékkal élő munkavállalók rendelkezésére, akik be akarnak lépni a munkaerőpiacra.

Támogatások és képzés

A fogyatékkal élő emberek számára rendelkezésre álló munkaerőpiaci szolgáltatások közé tartozik a fizető állás találásának segítése vagy a munkára történő felkészítés képzés és foglalkoztatási programok által. A foglalkoztatási támogatásokat a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma biztosítja.

Biztosítanak képzést a munkanélkülieknek és azoknak, akik visszatérnek a munkaerőpiacra meghatározott képességekhez kapcsolódó tréningek és gyakornokság által. A dolgozók képzése gyakornokság vagy cégen belüli tréning által történik. A fogyatékkal élőket bátorítják arra, hogy vegyék igénybe az összes képzési lehetőséget.

Azokat a képzéseket, amelyek olyan fogyatékkal rendelkezőknek szólnak, akiknek sokkal intenzívebb támogatásra van szükségük, szakosított képzők biztosítják. A szakosított képzések néhány kulcssajátossága közé tartozik a megváltoztatott munkaeszköz, az egyénre szabott megközelítés és a hosszabb tréningek.

Állásinterjúhoz szükséges tolmács terve

Ha az álláskereső süket, hallássérült vagy beszédhibás, akkor kérhet pénzügyi támogatást ahhoz, hogy jelnyelvi vagy egyéb tolmács segítsen neki az állásinterjúnál. A támogatást a bevezető tréningre is adhatják tolmács költségeinek fedezésére.

Alkalmazhatósági szolgálat (EmployAbility Service)

Az alkalmazhatósági szolgálat (EmployAbility Service) segít fogyatékkal élőknek munkát találni és folyamatos támogatást kínál, beleértve a foglalkoztatási trénereket a foglalkoztatás során. A programot számos szervezet működteti Írország-szerte.

Fogyatékossági kifizetések és a munka

Ha a munkavállaló bizonyos fogyatékossági kifizetéseket kap, például fogyatékossági segélyt (Disability Allowance) és vaksági nyugdíjat (Blind Pension), akkor megtarthatja mind a munkáját, mind a kifizetést.

A munkáltató kérelmezheti a bértámogatási tervet attól függetlenül, hogy a munkavállaló megtarthatja-e a fogyatékossági segélyre vagy vaksági nyugdíjra való jogosultságát.

Ha a munkavállaló betegségi támogatást (Illness Benefit) vagy betegségi nyugdíjat (Invalidity Pension) kap és szeretne visszatérni a munkába, akkor jogosult lehet részleges munkaképességi támogatásra (Partial Capacity Benefit).

Foglalkoztatási tervek

 • A közösségi foglalkoztatási terv (Community Employment Scheme) segít hosszú ideje munkaélküli és (egyebek közt) fogyatékkal élő embereknek, hogy visszatérhessenek a munkába.
 • A közösségi szolgáltatások programjának (Community Services Programme) célja a hátrányok megszüntetése helyi közösségi tevékenységek támogatása és helyi foglalkoztatási lehetőségek biztosítása által emberek bizonyos csoportjának, beleértve a fogyatékkal élő személyeket.
 • A vidéki szociális terv (Rural Social Scheme) bevételtámogatást nyújt olyan farmgazdálkodóknak és halászoknak, akik hosszabb ideje olyan szociális segélykifizetéseket kapnak, mint a fogyatékossági kifizetések.
 • Az ifjúsági foglalkoztatás támogatási terve (Youth Employment Support Scheme) munkatapasztalati lehetőségeket nyújt olyan hosszabb ideje munkanélküli, 18-24 év közti fiataloknak, akik bizonyos szociális segélykifizetéseket, például fogyatékossági segélyt (Disability Allowance) kapnak.

Egyéb foglalkoztatási támogatás

Azok a fogyatékkal élő emberek, akik saját vállalkozást szeretnének indítani jogosultak lehetnek vissza a munkába vállalkozói segélyre (Back to Work Enterprise Allowance), amely ösztönzi a fogyatékossági segélyt (Disability Allowance) vagy vaksági nyugdíjat (Blind Pension) kapó munkanélkülieket és egyedülálló szülőket, hogy önálló vállalkozást indítsanak.

További információ a foglalkoztatásról és a fogyatékosságról

Az Ahead (Szövetség a fogyatékkal élők felsőoktatáshoz való hozzáféréséért - Association for Higher Education Access and Disability) tájékoztatást ad mint munkavállalóknak, mind munkáltatóknak, beleértve a munkahely ésszerű átalakítását, és a 6 hónapos fizetett munkahelyre kihelyezéssel kapcsolatos tervet fogyatékkal élő friss diplomásoknak.

Az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság (Health and Safety Authority) kiadott egy gyakorlati iránymutatót a fogyatékkal rendelkező munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatban.

A “Csak kérdezz - kézikönyv munkáltatóknak és munkavállalóknak “ (Just Ask - a Handbook for Employers and Employees) egy kiskönyv, amely leírást ad a mentális egészségi problémákkal rendelkező munkavállalóknak nyújtható olyan támogatásokkal kapcsolatban, amelyek elérhetőek az Eastern Vocational Enterprises (E.V.E.) weboldalán.

Az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (Irish Human Rights and Equality Commission) tájékoztat a munkahelyi esélyegyenlőségről és a diszkriminációval kapcsolatos kérdésekről.

Ha valaki úgy gondolja, hogy fogyatékossága miatt megkülönböztetés áldozata lett a szakképzésen vagy a foglalkozáshoz való hozzáférés során, akkor panaszt tehet a Workplace Relations Commission-nél a workplacerelations.ie weboldalon elérhető formanyomtatvány kitöltésével.

Kapcsolat

A helyi foglalkoztatási szolgálat irodája vagy az Intreo központ.

Forrás: Citizens Information Ireland