Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (Irish Human Rights and Equality Commission)

Esélyegyenlőség a munkában
Typography

Az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Hatóság egy független testület, amelyet az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal kapcsolatos 2014-es törvény (Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014) értelmében hoztak létre 2014. november 1.-jén. A törvény értelmében az Esélyegyenlőségi Hatóságot (Equality Authority) és az Ír Emberjogi Bizottságot (Irish Human Rights Commission) megszüntették és funkciójaikat átruházták az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságra.

A Bizottság funkciói a következők:

 • Az emberjogok és az esélyegyenlőség támogatása és védelme
 • Olyan kultúra fejlődésének ösztönzése, amely tisztelettel van az emberjogok, az esélyegyenlőség és az interkulturális megértés felé Írországban
 • Az emberjogok és az esélyegyenlőség megértésének és tudatosságának támogatása az államban
 • A helyes gyakorlat ösztönzése interkulturális kapcsolatokban, a diverzitás toleranciájának és elfogadásának elősegítése az államban, és tisztelet minden személy szabadsága és méltósága iránt
 • Munka az emberjogokkal történő visszaélések, a diszkrimináció és a tiltott viselkedés megszüntetéséért

A Bizottság a fent említett funkciókat a következő módokon kivitelezi:

 • A köz általános tájékoztatása az emberjogokkal és esélyegyenlőséggel kapcsolatban
 • Az államban gyakorolt emberjogokkal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogok alkalmasságának és hatékonyságának felülvizsgálata
 • Ajánlások készítése a kormánynak az emberjogok és az esélyegyenlőség erősítése, védelme és fenntartása érdekében Írországon belül
 • Törvényhozói javaslatok vizsgálata és nézeteinek megfogalmazása olyan törvényhozói javaslatok alkalmazásával kapcsolatban, amelyek befolyásolják az emberjogokat és az esélyegyenlőséget
 • Jogi segítség olyan személyek számára, akik jogi eljárást kezdeményeznek jogaik érvényesítése érdekében (ez bizonyos feltételektől függ)
 • Jogi eljárás elindítása az emberjogok érvényesítése érdekében Írországban
 • Releváns nemzeti és nemzetközi szervezetekkel történő konzultáció emberjogi vagy esélyegyenlőségi kérdésekkel kapcsolatban
 • Esélyegyenlőségi felülvizsgálatok elvégzése és esélyegyenlőséggel kapcsolatos akciótervek készítése
 • Írországban lévő, gyógykezeléssel foglalkozó intézetek lehetséges emberjogi vagy esélyegyenlőségi visszaéléseinek vizsgálata
 • A Bizottság és az Észak-Írországi Emberjogi Bizottság (Northern Ireland Human Rights Commission) közös képviselői testületében történő részvétel

Emberjogi kérdések

A Bizottság segíthet emberjogi kérdésekkel kapcsolatos jogi eljárásokban. Ha valaki szeretné, hogy a Bizottság segítséget nyújtson neki emberjogokhoz kapcsolódó jogi eljárásban, akkor először tisztázni kell, mivel kapcsolatos az említett emberjogi kérdés. Amikor valaki kérelmet indítványoz a Bizottság felé, akkor:

 • Világosnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogyan kötődik a jogi eljárás a Bizottság funkciójához
 • Azonosítani kell hogyan változtatná meg a jogi eljárás az emberjogok védelmét Írországban
 • Az adott személynek ésszerű lépéseket kellett tenni azért, hogy máshol kapjon jogi segítséget, például a polgári jogsegély szolgálatnál vagy a büntetőjogi jogsegély szolgálatnál.

A Bizottság nem döntőbírói testület emberjog-sértési panaszokkal kapcsolatban Írországban. Nem tud jogorvoslatot vagy kompenzációt nyújtani olyan esetekben, ahol az emberjogok sérültek. A Bizottság nem változtathat meg bírósági vagy döntőbírósági döntéseket és nem kérhet kormányminisztériumokat arra, hogy jogosultságokat ruházzon azokra az emberekre, akik úgy érzik, hogy jogosultságuk van bizonyos emberjogi kérdéssel kapcsolatban.

További információért azzal kapcsolatban, hogyan vizsgálják meg az adott személy jogi segítség kérelmét, a Bizottsággal kell fölvenni a kapcsolatot.

Esélyegyenlőség és diszkrimináció

Két különböző törvény fekteti le az emberek esélyegyenlőségi jogait. Ezek a törvények tiltják a diszkriminációt. A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015) és az egyenlő státussal kapcsolatos 2000-2015 közti törvények (Equal Status Acts 2000-2015) tiltják a diszkriminációt a munkahelyen, szakképzésen, hirdetésben, kollektív egyezményekben, illetve termékek eladásakor vagy szolgáltatások nyújtásakor. A termékek és szolgáltatások magukban foglalják a hivatásos és kereskedelmi szolgáltatásokat; az egészségügyi szolgáltatásokat; a szálláshoz és oktatáshoz történő hozzáférést; illetve a bankolási, közlekedési és kulturális tevékenységekhez kapcsolódó lehetőségeket.

Az esélyegyenlőségi törvények értelmében a különböző okokon alapuló diszkrimináció törvényellenes. Az említett okok a következők:

 • Nem
 • Személyi jogállás
 • Családi állapot
 • Szexuális orientáció
 • Vallás
 • Életkor (nem vonatkozik 16 éven aluli személyekre)
 • Fogyatékosság
 • Faj
 • A Traveller közösségbeli tagság

2016. január 1. óta az egyenlő státussal kapcsolatos 2000-2015 közötti törvények (Equal Status Acts 2000-2015) értelmében nem lehet lakásbérlésnél olyan személyeket diszkriminálni, akik lakbérkiegészítést, egyéb szociális segélyt vagy lakhatási segélykifizetést (Housing Assistance Payment - HAP) kapnak. Ez az ok a lakhatási segély okaként ismert.

Mi a diszkrimináció?

A diszkriminációt kedvezőtlen bánásmódként határozzák meg. Egy személy ellen akkor követnek el diszkriminációt, ha kedvezőtlenebb bánásmódban részesítik, mint másokat hasonló helyzetben a fent említett okok vonatkozásában. A közvetlen diszkrimináció megállapításához közvetlen összehasonlítást kell végezni, például fogyatékossággal kapcsolatos diszkrimináció esetében az összehasonlítást egy fogyatékos és egy egészséges, illetve különböző fogyatékkal rendelkező emberek közt kell elvégezni.

Közvetett megkülönböztetés akkor történik, amikor azoknak a gyakorlatoknak vagy szabályoknak valójában diszkriminatív hatásuk van, amelyek a felszínen nem tűnnek diszkriminatívnak. Közvetett diszkrimináció olyan követelmény esetén is fönnállhat, amely a felszínen nem tűnik diszkriminációnak.

Hogyan lehet igénybe venni?

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015) értelmében a diszkrimináció legutóbbi megnyilvánulása utáni 6 hónapon belül kell panaszt tenni. A panaszt be lehet nyújtani a Workplace Relations Commission-nél a workplacerelations.ie weboldalon található formanyomtatvány segítségével.

Az egyenlő státussal kapcsolatos 2000-2015 közötti törvények értelmében tett panaszhoz először értesteni kell azt a személyt vagy szervezetet, aki/amely ellen az adott személy panaszt kíván benyújtani a diszkrimináció legutóbbi megnyilvánulása utáni 2 hónapon belül. Ha az adott személy nem elégedett a szolgáltató válaszával vagy ha a bepanaszolni kívánt fél nem válaszolt az értesítés utáni egy hónapon belül, akkor a diszkrimináció legutóbbi megnyilvánulása utáni 6 hónapon belül panaszt lehet tenni a Workplace Relations Commission-nél.

Kapcsolat

Irish Human Rights and Equality Commission

16-22 Green Street

Dublin 7

Ireland

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:00-től 13:00 óráig és 14:00-től 17:00 óráig

Tel: (01) 858 9601

Alacsonydíjas hívószám: 1890 245 545

Fax: (01) 858 9609

Weboldal: http://www.ihrec.ie/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forrás: Citizens Information Ireland