Az esélyegyenlőséggel és diszkriminációval kapcsolatos viták

Esélyegyenlőség a munkában
Typography

A Workplace Relations Commission (WRC) jelenleg az összes munkahelyi diszkriminációval, illetve termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos panasszal foglalkozik.

Ezekre a panaszokra (korábban az esélyegyenlőségi döntőbíróság (Equality Tribunal) foglalkozott velük, azután átadták a panaszokat a Workplace Relations Commission-nek 2015. október 1.-jén) a következő esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvények vonatkoznak:

  • A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közötti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015), amelyek tiltják a munkahelyi diszkriminációt, beleértve a toborzást és a promóciót; az egyenlő fizetést; a munkafeltételeket; a képzést vagy tapasztalatot; az elbocsájtást és zaklatást, valamint szexuális zaklatást.
  • Az egyenlő státussal kapcsolatos 2000-2015 közötti törvények (Equal Status Acts 2000-2015), amelyek tiltják a munkahelyen kívüli diszkriminációt, különösen a termékek és szolgáltatások nyújtásának; az eladásnak, ingatlan bérbeadásának, illetve lízingelésének (beleértve a lakhatási segély okát (HAP)); valamint az oktatás bizonyos aspektusainak vonatkozásában

A workplacerelations.ie weboldalon lehet információt találni a munkahelyi esélyegyenlőséggel és az egyenlő státussal kapcsolatban, valamint egy gyakorlati kérdések szekciót is. Az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (Irish Human Rights and Equality Commission) szintén nyújt tájékoztatást az esélyegyenlőségi törvényekkel kapcsolatban.

Az áldozathibáztatás ellen védelmet nyújtanak az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvények is. Áldozathibáztatás akkor történik, amikor egy személy kedvezőtlenebb bánásmódban részesül mint mások annak okán, hogy szembeszállt a diszkriminációval vagy törvénytelen diszkriminációval kapcsolatos panasz részese volt.

A Workplace Relations Commission szintén foglalkozik nemi alapú diszkriminációval a nyugdíjakkal kapcsolatos 1990-2015 közti törvények (Pensions Acts 1990-2015) értelmében a foglalkoztatási támogatások vagy a nyugdíjtervek vonatkozásában. Habár a Workplace Relations Commision nem foglalkozik engedéllyel rendelkező helyekkel és regisztrált klubokkal kapcsolatos panaszokkal. Engedélyekkel rendelkező helyekkel vagy regisztrált klubokkal kapcsolatos panaszokat a District Court-nál lehet benyújtani.

Az esélyegyenlőséggel vagy diszkrminációval kapcsolatos vitákkal közbenjárás, illetve döntőbíráskodás útján foglalkoznak.

Közbenjárás

Amikor valaki panaszt nyújt be az esélyegyenlőségi törvények értelmében, fölajánlhatják neki a közbenjárás lehetőségét. A közbenjárás egy önkéntes és bizalmas procedúra. A közbenjárás egy kísérlet arra, hogy a felek egyezségre jussanak. A közbenjárás végén mindkét fél aláír egy egyezményt, amely jogilag kötelező érvényű, így mindkét felet kötelezi a döntés feltételeinek megtartására. A közbenjárást zárt ajtók mögött végzik és az egyezményt nem publikálják. Ha a felek nem tudnak egyezségre jutni a közbenjárás során, akkor a panaszos fél kérheti az ügy kivizsgálását.

Ha a felek nem jutnak egyezségre a közbenjárás során, akkor az ügyet elreferálhatják egy döntőbírói hivatalnokhoz is. A közbenjárással kapcsolatban a workplacerelations.ie weboldalon lehet többet elolvasni.

Döntőbíráskodás

Ha a közbenjárás nem sikeres, akkor a panaszt vagy vitát elreferálják egy döntőbírói hivatalnokhoz, aki egy vizsgálatot tart és meghoz egy jogilag kötelező érvényű döntést. A jogorvoslatok a következők lehetnek: kompenzáció, egy rendelet egyenlő fizetésre vagy egyenlő bánásmódra és/vagy egy rendelet, amely valakit egy meghatározott cselekedet megtételére kötelez.

Tanácsot adhat szakszervezet, támogató csoport, a Citizens Information központ, vagy az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.

Hogyan lehet igénybe venni?

Általában a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közötti törvényekhez kötődő, valamint a nyugdíjdiszkriminációval kapcsolatos panaszokat 6 hónapon belül kell megtenni. A panaszt a workplacerelations.ie weboldalon található panasztevő formanyomtatványon lehet benyújtani. Az időkorlátot “ésszerű ok” miatt meg lehet hosszabbítani további 6 hónappal.

Az egyenlő státussal kapcsolatos 2000-2015 közti törvények értelmében tett panasz esetében először értesíteni kell a másik felet vagy szervezetet a panasztételről. A panaszt a legutóbbi diszkriminációs esemény utáni 2 hónapon belül be kell nyújtani. A panasz benyújtásához ki kell tölteni az ES.1-es formanyomtatványt és el kell küldeni a másik félnek vagy szervezetnek. Az időkorlátot a Workplace Relations Commission főigazgatója meghosszabbíthatja 4 hónapra. Ha a panaszos fél nem elégedett a szolgáltató válaszával vagy ha nem kapnak választ az értesítés utáni 1 hónapon belül és panaszt szeretnének tenni, akkor a workplacerelations.ie weboldalon található formanyomtatványt kell kitölteni.

A döntőbírói hivatalnok döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a munkaügyi bírósághoz munkaügyi vagy nyugdíjjal kapcsolatos esetekben, valamint a Circuit Court-hoz egyenlő státussal kapcsolatos esetekben a hivatalnok döntésének meghozatala utáni 42 napon belül.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 E920

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland