Munkahelyi zaklatás (harassment)

Esélyegyenlőség a munkában
Typography

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015) kötelezővé teszik a munkáltatók számára, hogy elejét vegyék a munkahelyi zaklatásnak.

Ezen törvények értelmében a munkavállaló panaszt tehet a Workplace Relations Commission-nél és kompenzáció megfizetésére kötelezheti a munkáltatót, ha a zaklatás oka a munkavállaló:

  • Neme
  • Személyi jogállása
  • Családi állapota, például az a tény, hogy ő egy gyermek szülője
  • Szexuális orientációja
  • Életkora
  • Fogyatékossága
  • Faji hozzátartozása
  • Vallási hiedelme
  • A traveller közösségbeli tagsága

Zaklatás és szexuális zaklatás

A fenti okokon alapuló zaklatás a diszkrimináció egy formája a munkafeltételek vonatkozásában. A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények a zaklatást olyan “nem kívánatos viselkedésként” határozzák meg, amely a fenti 9 diszkriminációs ok bármelyikéhez kapcsolódik. A szexuális zaklatás bármely “szexuális természetű nem kívánatos verbális, nem verbális vagy fizikai viselkedésforma”. Mindkét esetben a zaklatás olyan viselkedésként van meghatározva, amelynek “célja vagy hatása az adott személy méltóságának meggyalázása és egy megfélemlítő, ellenséges, degradáló, megalázó vagy offenzív légkör megteremtése”. A zaklatás az említett törvények értelmében tilos.

A “nem kívánatos viselkedéshez” tartoznak a beszélt szavak, a gesztusok vagy írott szavak leírása és bemutatása, képek és egyéb anyag. Az egyéb anyag magában foglalja a sértő gesztusokat vagy arckifejezéseket, a nem kívánatos és sértő naptárakat, képernyővédőket, emaileket vagy egyéb sértő anyagot.

Ha a munkahelyi zaklatás (bullying) a fent említett 9 ok bármelyikéhez kapcsolódik, akkor vonatkoznak rá a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvények. Az említett 9 okhoz nem kapcsolódó munkahelyi zaklatás egészségügyi és biztonsági probléma - lásd a “Hogyan lehet igénybevenni?” c. részt lentebb.

A zaklatást elkövetheti munkatárs, a munkavállaló felettese vagy felsővezetői pozícióban lévő személy, ügyfél, vevő vagy egyéb üzleti kapcsolat. A zaklatás megtörténhet a munkahelyen vagy tréningkurzuson, üzleti úton, munkahelyi közösségi eseményen vagy egyéb munkához kapcsolódó alkalomkor.

A törvények értelmében a munkáltatót szintén felelősségre lehet vonni ha a zaklatás teljes mértékben a munkahelyen kívül történik, de a munkavállalóval más módon bánnak a munkahelyen a zaklatás elutasítása vagy elfogadása miatt. Ha a munkavállaló panaszt tesz a munkáltató ellen zaklatás miatt, akkor a munkáltató megvédheti magát annak bizonyítása által, hogy megtett minden ésszerű gyakorlati lépést a zaklatás megakadályozására vagy annak megelőzésére, hogy a munkavállaló különböző bánásmódban részesüljön a munkahelyen. A munkavállalót nem lehet áldozathibáztatásnak kitenni amiatt, hogy panaszt tesz az említett törvények értelmében.

A munkáltatónak szabályzatot és eljárásokat kell létrehoznia a munkahelyi zaklatás kezelésére és megelőzésére. A szabályzatnak meg kell határoznia, milyen viselkedés elfogadhatatlan a munkahelyen. Hatékony sérelmi vagy panasztevő eljárásnak kell érvényben lennie a zaklatással kapcsolatos panaszokkal való foglalkozáshoz. A szexuális zaklatással és a munkahelyi zaklatással kapcsolatos magatartási kódex célja gyakorlati útmutatás nyújtása munkáltatók és munkavállalók számára a szexuális zaklatás és a munkahelyi zaklatás megelőzésével és azzal kapcsolatban, hogyan kell olyan eljárásokat létrehozni, amelyek az említett zaklatásokkal foglalkoznak.

Hogyan lehet igénybe venni?

Ha valaki a zaklatással kapcsolatban panaszt szeretne tenni, akkor első lépésként világosan közölnie kell az érintett személlyel, hogy a munkavállaló a viselkedésüket vagy az általuk közzétett anyagokat elfogadhatatlannak és sértőnek találja. Ha a munkavállaló ezt a lépést kényelmetlennek vagy nehéznek találja, akkor egy együtt érző barát vagy kolléga, illetve egy kinevezett személy vagy szakszervezeti képviselő támogatását kell keresni (az első lépés megtételéhez). Nagyon gyakran egy ilyen informális megközelítés megoldja a problémát.

Néha az informális megközelítés nem elegendő a probléma megoldásához és ha a zaklatás folytatódik, akkor a munkavállaló fontolóra veheti a hivatalos panasztételt. A munkáltató zaklatással kapcsolatos szabályzatának világosan meg kell határoznia mi történik akkor ha hivatalos panaszt nyújtanak be, hogyan vizsgálják ki a panaszt és ki végzi a kivizsgálást, figyelembe véve a titoktartást, valamint mindkét fél jogait.

A Workplace Relations Commission kivizsgálja és/vagy közbenjár a munkahelyi esélyegyenlőségi törvénnyel kapcsolatos viták, illetve a törvény alkalmazásának vonatkozásában. Ha a munkavállaló úgy érzi, hogy a diszkriminációs okok valamelyikén alapuló zaklatással kapcsolatos panaszával nem foglalkozik a munkáltató megfelelő mértékben, akkor a munkavállaló panaszt tehet a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvény értelmében a workplacerelations.ie weboldalon található formanyomtatvány kitöltésével.

Az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságnak (Irish Human Rights and Equality Commission) általános jogköre van az esélyegyenlőség népszerűsítésére és tanácsot adhat, illetve néhány esetben jogi segítséget nyújthat amennyiben a munkavállaló zaklatással kapcsolatos panaszt kíván benyújtani a munkahelyi egyenlőséggel kapcsolatos törvények értelmében.

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvények értelmében tett panaszokat a zaklatás utolsó előfordulása után 6 hónappal kell benyújtani. Ezt az időkorlátot meg lehet hosszabbítani 12 hónapra, ha be lehet bizonyítani, hogy “ésszerű oka” volt a késésnek. Ha az adott személy nem képes a panaszt hatékonyan érvényesíteni intellektuális vagy pszichológiai fogyatékosság miatt, akkor a szülő, gyám vagy egyéb, a panasztevő nevében cselekvő személy megteheti a panaszt az adott személy nevében.

Az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság (Health and Safety Authority) tájékoztatást és tanácsot nyújt a munkahelyi zaklatással (bullying) kapcsolatban. Ez a hatóság felelős a magatartási kódex megszövegezéséért a munkahelyi zaklatás megoldásával kapcsolatban munkáltatók és munkavállalók számára. Célja annak biztosítása, hogy a munkahelyi zaklatást ne tolerálják és hogy a munkáltatók alkalmazzanak olyan eljárásokat, amelyek foglalkoznak a munkahelyi zaklatással.

Kapcsolat

Irish Human Rights and Equality Commission

16-22 Green Street

Dublin 7

Ireland

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:00-tól 13:00 óráig és 14:00 órától 17:00 óráig.

Tel: (01) 858 9601

Alacsonydíjas hívószám: 1890 245 545

Fax: (01) 858 9609

Weboldal: http://www.ihrec.ie/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forrás: Citizens Information Ireland