Munkahelyi zaklatás (bullying)

Esélyegyenlőség a munkában
Typography

A zaklatás (bullying) olyan ismétlődő viselkedés, amely aláássa a munkavállaló méltósághoz való jogát a munkahelyen. A zaklatást végezheti egy vagy több személy és irányulhat egy egyénre vagy egy csoportra is, mások előtti megalázás céljából. A zaklatás lehet verbális zaklatás, testi zaklatás vagy internetes zaklatás (cyber bullying), amely interneten vagy  mobiltelefonon történik közösségi oldalakon, emaileken és üzeneteken keresztül.

A zaklatás a következő formákat öltheti:

  • Társadalmi kizárás és elszigetelés
  • Valaki hírnevének lerombolása pletyka vagy szóbeszéd által
  • Megfélemlítés
  • Agresszív vagy obszcén nyelvhasználat
  • Ismétlődő kérések teljesíthetetlen feladatokkal vagy célokkal

2005-ben a munkahelyi zaklatással kapcsolatos szaktanácsadói csoport jelentést készített a munkahelyi zaklatásokról. A jelentés szerint a munkahelyi zaklatás egyre nagyobb mértékű probléma. A csoport ajánlása által elvégeztek egy fölmérést a munkahelyi zaklatással kapcsolatban, majd 2007-ben kiadták a munkahelyi zaklatással kapcsolatos jelentést. Sok európai ország a ‘mobbing’ kifejezést használja a ‘bullying’ kifejezés helyett az effajta ellenséges munkahelyi viselkedés megjelölésére.

Szabályok

Munkahelyi esélyegyenlőség

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015) kötelezik az összes munkáltatót a munkahelyi zaklatás (harassment) megelőzésére. A szexuális zaklatás és a személyi jogállás, családi állapot, szexuális orientáció, vallás, életkor, fogyatékkosság, faj vagy a traveller közösség tagsága miatti zaklatás a diszkrimináció egy-egy formája a munkafeltételek vonatkozásában. A fenti diszkriminációs okokhoz nem kötődő zaklatásra nem vonatkoznak a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvények.

A szexuális zaklatással és munkahelyi zaklatással kapcsolatos gyakorlati kódex célja gyakorlati iránymutatást nyújtani mind munkáltatóknak, mind munkavállalóknak a szexuális zaklatás és munkahelyi zaklatás megelőzésével kapcsolatban, valamint az említett zaklatások megelőzésével kapcsolatos eljárások kialakításával kapcsolatban.

Ha a munkavállalót zaklatják a munkahelyén és a zaklatásra nem vonatkoznak az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvények, attől függetlenül még vannak törvényben meghatározott jogai - lásd a “Hogyan lehet igénybe venni?” c. részt lentebb.

Egészség és biztonság a munkahelyen

A munkahelyi zaklatás befolyásolhatja a munkavállalók egészségét és biztonságát. A munkahelyi biztonsággal, egészséggel és jóléttel kapcsolatos 2005-ös törvény (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005) értelmében a munkáltatóknak kötelességük a munkavállalók egészségének és biztonságának biztosítása a munkahelyen. A törvény 8. paragrafusának értelmében a munkáltatónak “meg kell előznie a helytelen viselkedést, illetve az olyan viselkedést, amely veszélyeztetheti a munkavállalók biztonságát, egészségét és jólétét”. A munkavállaló kötelessége, hogy ne bocsájtkozzon olyan helytelen viselkedésbe, amely veszélyeztetné saját maga vagy munkatársai egészségét, biztonságát és jólétét.

Az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság (Health and Safety Authority) annak biztosításán dolgozik, hogy a munkahelyi zaklatást ne tolerálják, és hogy a munkáltatóknak legyenek olyan eljárásai, amelyek foglalkoznak a munkahely zaklatással. A Hatóság tájékoztatást és tanácsot ad a zaklatással kapcsolatban és felelős a munkáltatóknak és munkavállalóknak a munkahelyi zaklatás megelőzéséről és megoldásáról szóló gyakorlati kódex kialakításáért. Ez a kódex iránymutató jegyzékeket tartalmaz munkavállalók, munkáltatók és szakszervezetek számára a munkahelyi zaklatás kezelésével kapcsolatban.

A munkáltatónak ésszerű lépéseket kell tennie a munkahelyi zaklatás megelőzésére. Le kell fektetni egy zaklatásellenes szabályzatot és eljárásokat kell kialakítani a munkahelyi zaklatással kapcsolatos panaszokkal történő foglalkozásra. A munkáltatónak azonnal foglalkoznia kell a munkahelyi zaklatással kapcsolatos panaszokkal. A Workplace Relations Commission webodalán található egy olyan gyakorlati kódex, amely részletezi a munkahelyi zaklatások megcélzásával kapcsolatos eljárásokat.

Hogyan lehet igénybe venni?

A munkavállalónak meg kell tudnia mit kell tenni, ha úgy érzi, hogy munkahelyi zaklatás áldozatává vált. A Nemzeti Zaklatásellenes Kutató- és Forrásközpont (National Anti-Bullying Research and Resource Centre) iránymutatást adhat a munkavállaló rendelkezésére álló opciókkal kapcsolatban. Az érintett személlyel világosan közölni kell, hogy a munkavállaló elfogadhatatlannak és megalázónak tartja a viselkedését. Ez az informális megközelítés viszont nem elég a probléma megoldásához és amikor a zaklatás folytatódik, az érintett munkavállalónak fontolóra kell vennie a hivatalos panasz megtételét. A zaklatást a menedzsernek kell jelenteni. A munkáltató zaklatással kapcsolatos szabályzatának tisztán meg kell határoznia mi történik ha valaki hivatalos panaszt tesz, hogyan vizsgálják ki a panaszt és ki végzi a vizsgálatot, tekintetbe véve a titoktartást és mindkét fél jogait.

Panaszok

Ha a munkavállaló úgy érzi, hogy a munkáltató nem foglalkozott megfelelő mértékben a zaklatással kapcsolatos panaszával, akkor panaszt tehet a munkahelyi esélyegyenlőséggel, valamint az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos törvények értelmében a Workplace Relations Commission-nél. A panasztételhez a workplacerelations.ie weboldalon található formanyomtatványt kell kitölteni és a panaszt 6 hónapon belül meg kell tenni. Ezt az időkorlátot meg lehet hosszabbítani 12 hónapra, amennyiben be lehet bizonyítani, hogy “ésszerű oka” volt a késésnek.

Igazságtalan elbocsájtás: Ha a zaklatás elviselhetetlenné válik és emiatt a munkavállalónak ott kell hagynia az állását, akkor jogosult konstruktív elbocsájtás igénybevételére az igazságtalan elbocsájtással kapcsolatos 1977 és 2007 közti törvények (Unfair Dismissal Acts 1977-2007) értelmében. Ez azt jelenti, hogy bár a munkavállaló önként mondott föl, valójában kényszerítették arra, hogy fölmondjon az igazságtalan bánásmód következtében. Ajánlatos jogi tanácsot kérni a munkavállaló jogaival kapcsolatban fölmondás előtt. Ha a munkavállaló ügye megnyerhető az igazságtalan elbocsájtással kapcsolatos törvények értelmében, akkor panaszt tehet a Workplace Relations Commission-nél.

Áldozathibáztatás: Ha a munkavállaló panaszt tesz a munkahelyi esélyegyenlőséggel, egészséggel és biztonsággal, vagy igazságtalan elbocsájtással kapcsolatos törvények értelmében, akkor nem válhat áldozathibáztatás tárgyává.

Személyi sérüléssel kapcsolatos panasz: Ha a munkahelyi zaklatás olyan mértékű, hogy egészségügyi (testi vagy lelki) problémát okoz, akkor a munkavállaló kérelmezhet személyi sérüléssel kapcsolatos kompenzációt. Az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos törvények értelmében nem lehet kompenzációt kérni a munkáltatótól, de a munkavállaló tehet egy személyi sérüléssel kapcsolatos panaszt az InjuriesBoard.ie weboldalon keresztül.

Kapcsolat

Health and Safety Authority

The Metropolitan Building

James Joyce Street

Dublin 1

Ireland

Tel: (01) 614 7000

Alacsonydíjas hívószám: 1890 28 93 89

Fax: (01) 614 7020

Weboldal: http://www.hsa.ie

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forrás: Citizens Information Ireland