Esélyegyenlőség a munkahelyen

Esélyegyenlőség a munkában
Typography

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015) törvényen kívül helyezik a diszkriminációt a munkahelyen és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó területeken. Ezek a területek magukban foglalják a munkaerőtoborzást és a promóciót; az egyenlő mértékű fizetést; a munkafeltételeket; a képzést vagy tapasztalatot; az elbocsájtást és a zaklatást, beleértve a szexuális zaklatást is.

A törvény a diszkriminációt egy adott személy kedvezőtlenebb bánásmódban való részesítésében határozza meg egyéb személyekhez viszonyítva, a következő 9 okból:

  • Nem: ez férfit, nőt vagy transzszexuális személyt jelent
  • Személyi jogállás: egyedülálló, házas, különélő, elvált, özvegy személyek, civil partnerek és korábbi civil partnerek
  • Családi állapot: ez a kategória 18 éven aluli gyermek szülőjére, vagy fogyatékkal rendelkező személy elsődleges gondozójára, illetve szülőjére utal
  • Szexuális orientáció: magába foglalja a meleg, leszbikus, biszexuális és heteroszexuális személyeket
  • Vallás: a vallási hitet, származást, szemléletmódot és a vallás hiányát is jelenti
  • Életkor: ez a kategória nem vonatkozik 16 éven aluli személyekre
  • Fogyatékosság: ide tartozik a testi, intellektuális, tanulási, kognitív vagy érzelmi fogyatékosság és számos egészségügyi állapot.
  • Faj: ide tartozik a faj, bőrszín, nemzeti vagy etnikai származás
  • A traveller közösség tagja

Mi a diszkrimináció?

A diszkriminációt kedvezőtlenebb bánásmódként határozzák meg. A munkavállaló akkor részesül diszkriminációban, ha kedvezőtlebbül bánnak vele mint más munkavállalóval hasonló szituációban a fent említett 9 ok miatt. A közvetlen diszkrimináció megállapításához közvetlen összehasonlítást kell végezni, például fogyatékosság miatti diszkrimináció esetén az összehasonlításhoz egy fogyatékkal élő és egy egészséges munkavállalót, vagy különböző típusú fogyatékkal  élő munkavállalókat kell összehasonlítani.

Közvetett diszkrimináció akkor történik, amikor azon gyakorlatoknak és szabályoknak van diszriminatív benyomása, amelyek a felszínen nem tűnnek diszkriminatívnak egyik csoport vonatkozásában más csoportokkal szemben. Közvetett diszkrimináció akkor is fönnállhat, amikor egy nem diszkriminatívnak tűnő követelmény hátrányos kihatással van egy bizonyos csoportra, vagy bizonyos osztályba tartozó emberekre.

A munkahelyi egyenlőséggel kapcsolatos törvények védelme aló tartozó specifikus helyzetek

Fogyatékosság: A munkáltatók kötelesek ésszerű módon alkalmazkodni a fogyatékkal élő munkaerőhöz. Ez az alkalmazkodás magában foglalja a munkahelyhez való hozzájutás megkönnyítését, a fogyatékkal élők munkavégzésben való részvételének lehetővé tételét, beleértve a promóciót és a képzést.

Terhesség: A terhességgel kapcsolatos diszrimináció nemi alapú diszkrimináció. Ebbe a diszkriminációba tartozik a toborzás, promóció és az általános munkafeltételek. Azokat a nőket, akik terhesek, vagy a közelmúltban szültek, szintén védik az anyasági védelemmel és az igazságtalan elbocsájtással kapcsolatos törvények.

Egyenlő mértékű fizetés: A munkahelyi esélyegyenlőségi törvények rendelkeznek az egyenlő mértékű fizetésről hasonló munkáért. A hasonló munka definíciójába tartozik az ugyanolyan, hasonló vagy egyenlő értékű munka. Ez az egyik olyan fogalom, amelyet a munkaszerződésnek tartalmaznia kell a Dáil (ír parlament) által meghozott törvények értelmében. Az egyenlő mértékű fizetéssel kapcsolatos panaszt a fent listázott 9 ok bármelyike alapján be lehet nyújtani.

A fent említett 9 ok valamelyikén alapuló zaklatás (harassment), beleértve a szexuális zaklatást a diszkrimináció egy formája a munkafeltétek vonatkozásában. A fent említett 9 ok bármelyikéhez kapcsolódó munkahelyi zaklatás (bullying) a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvénykezés alá tartozik.

Áldozathibáztatás: A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvénykezés védi a munkavállalót az áldozathibáztatás ellen, ha panaszt nyújt be a munkáltatójával szemben törvénytelen diszkriminációval kapcsolatban, vagy ha törvénytelen diszkriminációval kapcsolatos panasz részese. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató nem büntetheti elbocsájtással, igazságtalan bánásmóddal vagy kedvezőtlen munkafeltétel-változtatással a munkavállalót.

A munkavállaló jogainak érvényesítése

Az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (Irish Human Rights and Equality Commission) és a Workplace Relations Commission a munkahelyi esélyegyenlőséget biztosító szervezetek.

Az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság egy törvényes testület, amelyet a köz tájékoztatására hoztak létre emberjogi és esélyegyenlőségi törvényekkel kapcsolatban. Saját diszkrécióval nyújthat jogi tanácsot is olyan emberek számára, akik panaszt szeretnének tenni az esélyegyenlőségi döntőbíróságnál (Equality Tribunal). A “Munkahelyi esélyegyenlőségi jogok magyarázata” (Your Employment Equality Rights Explained) című kiskönyv elérhető az ihrec.ie weboldalán.

A Workplace Relations Commission az a hely, ahol panaszt lehet tenni diszkrimináció ellen az 1998-2015 közötti munkahelyi esélyegyenlőségi törvény értelmében. A panasztételhez a workplacerelations.ie weboldalon elérhető panasztevő formanyomtatványt kell kitölteni. A Workplace Relations Commission kivizsgálja az esélyegyenlőségi törvény szerinti törvénytelen diszkriminációval kapcsolatos panaszokat, vagy közbenjár az említett panaszokkal kapcsolatban.

Forrás: Citizens Information Ireland