Az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Hatóság egy független testület, amelyet az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal kapcsolatos 2014-es törvény (Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014) értelmében hoztak létre 2014. november 1.-jén. A törvény értelmében az Esélyegyenlőségi Hatóságot (Equality Authority) és az Ír Emberjogi Bizottságot (Irish Human Rights Commission) megszüntették és funkciójaikat átruházták az Ír Emberjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságra.

A zaklatás (bullying) olyan ismétlődő viselkedés, amely aláássa a munkavállaló méltósághoz való jogát a munkahelyen. A zaklatást végezheti egy vagy több személy és irányulhat egy egyénre vagy egy csoportra is, mások előtti megalázás céljából. A zaklatás lehet verbális zaklatás, testi zaklatás vagy internetes zaklatás (cyber bullying), amely interneten vagy  mobiltelefonon történik közösségi oldalakon, emaileken és üzeneteken keresztül.

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015) törvényen kívül helyezik a diszkriminációt a munkahelyen és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó területeken. Ezek a területek magukban foglalják a munkaerőtoborzást és a promóciót; az egyenlő mértékű fizetést; a munkafeltételeket; a képzést vagy tapasztalatot; az elbocsájtást és a zaklatást, beleértve a szexuális zaklatást is.