Írországba költözés munkavállalás céljából

Bevándorló dolgozók
Typography

Ha valaki Írországba szeretne költözni munkavállalás céljából, akkor ismernie kell az Írországba történő utazás formalitásaival kapcsolatos, valamint az Írországba történő belépéssel kapcsolatos szabályokat. Az Írországba költözés előtt hasznos általános információ ismerete azzal kapcsolatban, ki jogosult Írországba jönni és Írországban élni.

Szabályok

Vízumok

Bizonyos országok állampolgárainak vízumra lesz szükségük ahhoz, hogy Írországba jöhessenek. Online kell megigényelni az írországi vízumot. A vízum nem jogosít Írországban történő tartózkodásra és munkavégzésre.

Munkavégzés joga

Európai gazdasági közösségbeli és svájci állampolgárok

Ha az álláskereső EU-s tagállamból vagy az Európai Gazdasági Közösség tagállamából, illetve Svájcból származik, akkor joga van Írországba jönni és munkát vállalni. Az adott álláskereső magával hozhatja eltartott családtagjait. Ha az adott álláskereső Európai Gazdasági Közösségen kívülről származó házastársa vagy civil partnere jön Írországba, akkor az EU-s szerződésjogok értelmében tartózkodási engedélyt kell kérelmezniük azért, hogy hasonló tartózkodási és munkavállalási jogaik legyenek Írországban.

Ha az álláskereső európai gazdasági közösségbeli vagy svájci állampolgár, akkor ugyanolyan bánásmódra jogosult, mint az ír állampolgárok, amikor Írországban állásra pályázik. Bármely állást megpályázhat, beleértve a köztisztviselői szektort is. A köztisztviselői állások közé tartoznak az ír hadsereg és az ír rendőrségi erő (An Garda Síochána) állásai, de nem az ír diplomáciai szolgálat állásai.

Az Európai Gazdasági Közösség tagállamai közt működik a diplomák közös elismerésének rendszere.

Egyéb országok

Egyéb országok állampolgárainak általában munkavállalói engedélyre van szükségük. Kilenc különböző fajta munkavállalói engedély létezik - lásd a “Munkavállalói engedélyek” c. részt lentebb.

Meghatalmazás magas képzettséget igénylő állásinterjúhoz: Azoknak az Európai Gazdasági Közösségen kívülről származó állampolgároknak, akiket a magas képzettséget igénylő állások listáján szereplő valamelyik állás interjújára hívtak be, egy magas képzettséget igénylő állásinterjúhoz szükséges meghatalmazást kap, amely lehetővé teszi számára, hogy maximum 90 napig Írországban maradjon.

Kinek nincs szüksége munkavállalói engedélyre?

  • Az Európai Gazdasági Közösség és Svájc állampolgárainak, azok házastársainak, civil partnereinek és eltartottjainak (függetlenül az állampolgárságuktól)
  • Azoknak a személyeknek, akik menekültstátust kaptak Írországban
  • Azoknak a személyeknek, akiktől megtagadták a menekültstátust, de humanitárius okok miatt engedélyt kaptak az államban maradásra
  • Azoknak a személyeknek, akiknek engedélyt adtak az Írországban maradásra azért, mert ír állampolgárok házastársai, civil partnerei vagy szülei
  • Posztgraduális képzésen résztvevő diákoknak, amikor a munka az elvégzendő kurzus szerves része
  • Olyan Európai Gazdasági Közösségen kívülről származó állampolgár, aki tudományos kutatást végez jóváhagyott kutatóintézetnél
  • A Van der Elst eljárás általában lehetővé teszi egy Európai Gazdasági Közösségen kívülről származó állampolgár számára, hogy törvényesen foglalkoztassa őt egy cég az Európai Unióban abból a célból, hogy egy másik EU-s tagállamban nyújtson időszakos alapon szolgáltatást munkavállalói engedély megszerzésének szükségessége nélkül
  • Az atipikus foglalkoztatási terv lehetővé teszi jogosult Európai Gazdasági Közösségen kívülről származó állampolgároknak, hogy rövid távú szerződéses munkát végezzenek Írországban

Diákok

Ha valaki olyan országból származik, amely állampolgárainak normális esetben szükségük van munkavállalói engedélyre és Írországban tanul jóváhagyott kurzuson, akkor vállalhat alkalmi munkát maximum heti 20 órában iskolaidőben és teljes munkaidőben iskolaszünetekben - munkavállalói engedély nélkül.

Az egyetemen frissen diplomázottak terve lehetővé teszi azon Európai Gazdasági Közösségen kívüli diákoknak, akik 2007. január 1. után diplomáztak 7. szintű kurzusról, hogy Írországban maradhassanak 6 hónapig. 8-10-es szinten diplomázók 12 hónapig maradhatnak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy munkát találjanak és általános vagy kritikus képességekhez kapcsolódó munkavállalói engedélyt kérhessenek.

Nyaraláskor végzett munka (Working holiday authorisations)

Nyaraláskor végzett munkához való felhatalmazást kaphatnak Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Argentína, Chile, Hong Kong, az Egyesült Államok (USA), Tajvan és Dél-Korea állampolgárai Írországgal aláírt kölcsönös egyezmények értelmében.

Munkavállalói engedélyek

Általános szabályok vonatkoznak minden munkavállalói engedélyre. 2014. október 1. óta 9 fajta munkavállalói engedély van érvényben. Ezek közé a munkavállalói engedélyek közé tartozik a kritikus képességekhez kapcsolódó munkavállalói engedély magas képzettséggel rendelkezők számára, amely fölváltotta a zöld kártya engedélyt, illetve az általános munkavállalói engedély, amely fölváltotta a munkavállalói engedélyt. Mind a munkáltató, mint a munkavállaló kérelmezheti a munkavállalói engedélyt - lásd lentebb.

A munkavállalói engedélyek megtagadása: Ha megtagadták a munkavállalói engedélyt, akkor az adott személy kérhet belső felülvizsgálatot. A vizsgálatot az elutasításról szóló értesítés utáni 21 napon belül meg kell tenni.

Azoknak a munkáltatóknak, amelyek olyan személyeket szeretnének foglalkoztatni, akiknek munkavállalói engedélyre van szükségük, meg kell felelniük bizonyos követelményeknek. A munkavállalónak legálisan kell kereskednie Írországban - ez azt jelenti, hogy regisztrálnia kell az adóhivatalnál és a cégregisztrációs irodánál (Companies Registration Office (CRO) ha a munkáltató cég. A cégregisztrációs irodánál történő regisztrációt a cro.ie weboldalon lehet ellenőrizni.

A munkáltatónak közvetlenül kell alkalmaznia a munkavállalót - ez azt jelenti, hogy a fejvadász cégektől, ügynökségektől, közvetítőktől, vagy olyan cégektől történő jelentkezést, amelyek más országba szervezik ki vagy alvállalkozóként szerződtetik a munkavállalókat, nem fogadják el.

A munkavállalói engedéllyel rendelkező munkavállalóknak eleget kell tenniük a bevándorlási szabályoknak. Ez azt jelenti, hogy vízumra lehet szükség az Írországba történő belépéshez és regisztrálni kell a bevándorlási hatóságoknál.

Családegyesítés

Az adott személynek a családjával történő együttélés joga Írországban attól a típusú engedélytől füg, amellyel az adott személy rendelkezik.

Bevándorló dolgozók védelme

Az Írországban dolgozó külföldi állampolgároknak a munkajog értelmében ugyanolyan jogaik vannak, mint az ír munkavállalóknak.

Az új  munkavállalói engedélyt a munkavállalónak adák. Az engedély tartalmaz egy nyilatkozatot az adott személy munkavállalói jogairól és jogosultságairól. A jogok nyilatkozata tartalmaz információt arról, mikor és hogyan válthat a munkavállaló munkahelyet. A nyilatkozat szintén tartalmaz információt a fizetésről, a nemzeti minimálbérrel kapcsolatos törvény alatt jogokról és a javasolt fizetésből történő levonásokról - például a szállásköltségekről. A nemzeti minimálbérrel kapcsolatos törvény lehetővé tesz bizonyos levonásokat a nemzeti minimálbérből ha a munkavállaló kap szállást és ellátást.

A munkálatók nem vonhatnak le toborzással kapcsolatos költségeket a munkavállaló fizetéséből és nem tarthatják vissza a munkavállalók személyes dokumentumait.

Díjszabás

Kritikus képeségekkel kapcsolatos munkavállalói engedély: Az igénylés díja 1000 euró.

Az általános munkavállalói engedély és a cégen belül transzfer kérelmének díjai:

Maximum 6 hónapig

€500

6 hónap és 2 év közt

€1000

Hogyan lehet igénybe venni?

Munkavállalói engedélyt kérelmezhet mind a jövőbeli munkáltató, mind a munkavállaló. A kérelmet az Üzleti, Vállalkozási és Innovációs Minisztérium munkavállalói engedélyekkel foglalkozó szekciójánál lehet igényelni a munkavállalói engedélyek online rendszerén (Employment Permits Online System (EPOS)) keresztül.

Ha a munkavállaló Írországban van és szüksége van a dokumentumai angol fordítására, akkor kapcsolatba kell lépnie a származási országa nagykövetségével vagy konzulátusával segítségért.

Kapcsolat

Department of Business, Enterprise and Innovation

Employment Permits Section

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

Ireland

Nyitvatartási idő: csak segélyvonal: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: +353 1 417 5333

Alacsonydíjas hívószám: 1890 201 616

Fax: +353 1 631 3268

Weboldal: http://www.dbei.ie/labour/workpermits/index.htm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forrás: Citizens Information Ireland