Az EU-ból/Európai Gazdasági Közösségből érkező munkavállalók

Bevándorló dolgozók
Typography

EU-s állampolgárként a munkavállaló jogosult Írországba jönni és itt munkát vállalni vagy egyéni vállalkozást indítani. EU-s tagállamból érkező munkavállalóknak nincs szükségük munkavállalói engedélyre. Egyéb európai gazdasági közösségbeli (Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc) állampolgároknak sincs szükségük munkavállalói engedélyre ahhoz, hogy Írországban dolgozhassanak.

Szabályok

Lakhely

Európai gazdasági közösségbeli vagy svájci állampolgár családtagjai minden feltétel nélkül Írországba költözhetnek 3 hónapra az Európai Közösségekkel kapcsolatos (személyek szabad áramlásáról szóló) 2015-ös szabályozások (European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2015) értelmében. Ezek a szabályozások a személyek szabad áramlásáról szóló EU-s irányelvet ültetik be az ír jogba. Az európai gazdasági közösségbeli vagy svájci állampolgárok családtagjai akkor maradhatnak 3 hónapnál tovább Írországban, ha:

  • Munkát vállalnak vagy egyéni vállalkozóvá válnak

vagy

  • Elegendő anyagi forrásuk van saját maguk és eltartottjaik számára, hogy ne váljanak a szociális segélyrendszer terhévé, valamint az említett családtagoknak átfogó betegbiztosítással is kell rendelkezniük

vagy

  • Tanulók, el tudják tartani saját magukat, helyet biztosítottak számukra oktatási intézményben és betegbiztosítással rendelkeznek.

Az európai gazdasági közösségbeli vagy svájci állampolgároknak nem kell regisztrálni a bevándorlási hatóságoknál. Az EU-s állampolgárok Európai Gazdasági Közösségen kívülről származó családtagjainak regisztrálniuk kell a bevándorlási hatóságoknál és tartózkodási engedélyt kell igényelniük az EU-s szerződési jogok értelmében.

Visszatérés Írországba

Ha más európai gazdasági közösségbeli országban dolgozó ír állampolgár tér vissza Írországban, akkor az EU-s törvények értelmében az említett állampolgár hivatalosan bevándorló munkavállaló. Ez azt jelenti egyebek mellett, hogy a társadalombiztosításokat átfogóan befolyásolják az EU-s szabályozások.

Társadalombiztosítás

Ha az adott személy munkanélküli, akkor a másik országban kapott munkanélküli támogatást 4 hét után át lehet transzferálni Írországba. Az EU-s szabályozások értelmében kérelmezni kell ezt a transzfert és be kell mutatni az U2-es dokumentum (amely fölváltja az E303-as dokumentumot) másolatát a kifizetés részleteivel. Természetesen meg kell felelni az elhagyott ország szociális segéllyel kapcsolatos feltételeinek. Amikor az adott személy megérkezik Írországba, akkor föl kell iratkoznia a helyi szociális segélyirodánál egy héten belül - lásd a “Kapcsolat” c. részt. Az előző országból áthozott segélyt 13 hétig (bizonyos esetekben maximum 26 hétig) lehet kapni. Az adott személy ugyanazt a támogatást fogja kapni, amelyet akkor kapott volna ha ott marad abban az országban, amelyet elhagyott. Az adott személy jogosult egészségügyi kártyára (medical card) Írországban, amíg munkanélküli támogatást kap a másik országból.

Miután a 13 hét letelt, az adott személy a normális ír szociális segélyrendszerben lesz. Ahhoz, hogy jogosult legyen támogatásra Írországban, szükséges állást találnia és legalább egy A osztályba tartozó társadalombiztosítást fizetnie. Ezen a ponton a másik országból származó társadalombiztosítási hozzájárulásokat hozzáadják az ír hozzájárulásokat annak érdekében, hogy az adott személy jogosult legyen a támogatásokra.

Ha az adott személy Írországba jön, akkor magával kell hoznia az U1-es formanyomtatványt (korábban E301-es dokumentum, ez a társadalombiztosítási hozzájárulások jegyzéke) és az E104-es nyomtatványt az elhagyott ország társadalombiztosítási intézményétől. Ez a formanyomtatvány segít a támogatások kifizetésének fölgyorsításában az EU-s szabályozások értelmében.

Ha az adott személy dolgozni jön Írországba, akkor a normális ír szabályok vonatkoznak rá a szociális segéllyel kapcsolatban.

Lakhelyszerű tartózkodás

Az EU-s szabályozások értelmében az európai gazdasági közösségbeli, svájci és olyan Európai Gazdasági Közösségen kívülről származó állampolgárok, akik korábban másik európai gazdasági közösségbeli országban dolgoztak, mentesülnek családi támogatások szempontjából a lakhelyszerű tartózkodás követelményei alól, feltéve, hogy Írországban munkavállalók vagy egyéni vállalkozók és az ír szociális segélyrendszer vonatkozik rájuk.

Az Európai Gazdasági Közösségből származó állampolgárok megfelelnek a lakhelyszerű tartózkodás követelményeinek a kiegészítő segély szempontjából, viszont az Írországba munkavállalás céljából költöző EU-s/európai gazdasági közösségbeli állampolgároknak a normális úton kell teljesíteniük a lakhelyszerű tartózkodás követelményeit amíg munkát keresnek.

Jogok, amíg az adott személy Írországban dolgozik

Az Írországban dolgozó európai gazdasági közösségbeli állampolgárokat általában ugyanazok a jogok illetik szociális segély, munkajogok és társalmi jogok szempontjából, mint az ír állampolgárokat. Mihelyst az adott személy Írországba érkezik, regisztrálnia kell adó és társadalombiztosítás miatt a PPS-szám kérelme által. Ha szükség van segítségre az Írországban történő álláskereséshez, akkor az adott személy kaphat tanácsot a foglalkoztatással és a képzésekkel kapcsolatban a helyi Intreo központtól vagy szociális segélyirodától.

Ha a munkáltató helyezi ki időszakos írországi munkavégzésre a munkavállalót, akkor a munkavállaló jogosult az egészségügyi kártyával (medical card) egyenértékű szolgáltatásokra. Ha az adott személy állandó jelleggel dolgozik vagy egyéni vállalkozó, akkor ugyanazok a jogosultságai vannak egészségügyi szolgáltatásokra, mint általában az ír állampolgároknak. Ezért az egészségügyi kártyához át kell esni egy vagyonfölbecslésen.

Kapcsolat

A helyi Intreo központ vagy szociális segélyiroda.

Forrás: Citizens Information Ireland