Írországba érkezés - adó és társadalombiztosítás

Bevándorló dolgozók
Typography

Az adott személy adókötelességét befolyásolhatja, hogy az adott személy az országban tartózkodik, vagy Írország az állandó otthona-e. A tartózkodásnak meghatározott definíciója van adózás szempontjából attól függően, mennyi napot tölt az adott személy az országban. Ha az adott személy egy bizonyos évben nem tartózkodik Írországban, akkor még rendelkezhet szokásos tartózkodási hellyel Írországban, mivel a fogalom arra az országra vonatkozik, ahol az adott személy általában számos éven keresztül tartózkodik. Az állandó lakhely országa domicílként is ismert.

Általában akkor fognak Írországban adót kivetni az adott adóévben világszerte szerzett bevételre, ha az említett évben az adott személy lakhellyel, szokásos tartózkodási hellyel vagy állandó lakhellyel rendelkezik Írországban adózás céljából.

Ha az adott személy lakhelye és szokásos tartózkodási helye nem Írországban van az adott adóévben, akkor csak azt a jövedelmet adóztatják Írországban, ami ír forrásokból származik. Az ír adókötelesség mértékét befolyásolhatja az állandó lakhely státusa és lehetőleg a kettős adózással kapcsolatos egyezmény is - lásd lentebb.

A jövedelemadón és a Universal Social Charge-on felül társadalombiztosítási befizetést (Írországban Pay Related Social Insurance-ként (PRSI) ismert) is levonnak a munkáltató adórendszerében - lásd a “Társadalombiztosítás” c. részt lentebb. Az egyéni vállalkozók közvetlenül fizetik az adóhivatalnak a társadalombiztosítást. Erről az adóhivatal Írországba költözőknek szóló iránymutatójában lehet többet olvasni.

Lakhely

Az adott személy az említett adóévben lakhellyel rendelkezik Írországban, ha:

  • Az említett adóévben 183 napot vagy annál többet tölt Írországban bármely célból
  • Ha 280 napot vagy annál többet tölt Írországban bármely célból 2 egymást követő adóévben, akkor írországi lakhellyel rendelkezőnek tekintik őt a második adóévre vonatkozóan. Habár ha az adott személy a két adóév közül bármelyikben 30 napnál kevesebbet tölt Írországban, akkor ezek a napok nem számítanak be a lakhely megállapításánál

Nem számít, hogy az adott személy az említett adóév során mennyiszer lép be vagy hagyja el az országot, ha folyamatosan tartózkodik az államban. Az Írországban töltött napok összes számát adják össze adózás céljából minden adóévben. Az adott személy egy napig tartózkodik Írországban ha az adott napon bármely napszakot Írországban tölt.

Tulajdonbirtoklás hatása

Az Írországban történő tulajdonbirtoklás nem tekinti az adott személyt adózás céljából írországi lakhellyel rendelkező személyként. Habár ez a tényező releváns lehet az egyetlen tartózkodási ország meghatározása szempontjából a kettős adózásra vonatkozó egyezmény értelmében, ha a másik szerződő ország szintén azt állítja, hogy az adott személy ott is lakóhellyel rendelkezik.

A lakhely kiválasztása

Attól függetlenül, hogy az adott személy nem töltötte a szükséges napok teljes számát Írországban, kérheti, hogy írországi lakhellyel rendelkező személynek tekintsék az adott adóévben. A kiválasztás feltételeként a helyi adóirodát meg kell győzni arról, hogy az adott személy a következő adóévben a fent említett két teszt egyikében meghatározott szükséges számú napokon Írországban fog tartózkodni. Ha az adott személy azt választotta, hogy tekintsék írországi lakhellyel rendelkező személynek, akkor ezt a döntését nem vonhatja vissza. Lakhellyel rendelkező személyként az adott személy Írországba érkezésekor adóköteles az egész világon megkeresett vagy keletkező jövedelmére vonatkozóan. A munkából származó jövedelem viszont csak az Írországba érkezéstől számítva lesz adóköteles. A lakhely kiválasztását írásban lehet a helyi adóirodánál kérelmezni.

Szokásos tartózkodási hely

Ha az adott személy az előző 3 adóévben Írországban tartózkodott, akkor szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személlyé válik a negyedik évtől kezdve. Ha az adott személy elhagyja az országot, akkor továbbra is szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy marad az elköltözést követő első 3 egymást követő évben.

Állandó lakhely

Az állandó lakhely az az ország, ahol az adott személy állandó tartózkodási szándékkal marad. Ez az ország különbözhet az adott személy jelenlegi lakhelyétől vagy állampolgárságától. Amikor az adott személy megszületik, akkor a születési országa lesz a származási lakhely. Ezt a lakhelyet meg lehet változtatni az adott személy által kiválasztott lakhelyre, ha az adott személy azért költözik abba az országba, hogy állandó jelleggel ott éljen.

Lakhellyel kapcsolatos illeték: 2010 óta illetéket kell fizetni az írországi lakhellyel kapcsolatban. További információt erről az illetékről az adóhivatal weboldalán lehet olvasni.

Adózás

Kettős adózással kapcsolatos engedmények

Mivel a jövedelem bizonyos tételét meg lehet adóztatni abban az országban is, ahonnan származik és abban az országban is, ahol az adott személy lakhelye van, Írországnak számos kettős adózással kapcsolatos egyezménye van más országokkal a kettős adózás elkerülése érdekében. A revenue.ie weboldalon található egy lista a jelenleg érvényben lévő kettős adózással kapcsolatos egyezményekről.

Ha a jövedelem adóköteles Írországban és abban az országban is, amellyel Írországnak kettős adózással kapcsolatos egyezménye van, akkor nem kell ugyanazon jövedelem után mindkét országban adót fizetni:

  • Vagy az egyik országra vonatkoztatott adómentesség igénybevételével
  • Vagy ugyanazon jövedelem után az egyik országban fizetett adóra vonatkoztatott előleg igénybevételével.

A jövedelem pontos adóztatása az adott egyezmény feltételeitől, a jövedelem természetétől és forrásától, valamint bizonyos esetekben az állampolgárságtól függ.

Ha a jövedelem olyan országban keletkezik, amellyel Írországnak nincs egyezménye, akkor az Írországban fizetett adó a másik országban levont adó után megkapott nettó összegből lesz levonva. A külföldi befizetett adó után nincs adóelőleg az ír adókötelesség vonatkozásában ugyanazon jövedelem után.

Az Írországba költözés előtt megkeresett jövedelem

Ha valaki először költözik Írországba vagy külföldről visszatérő ír állampolgár és a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem Írország volt amikor a jövedelmet megkereste, akkor a következő helyzet áll fönn:

  • Az adóév kezdete előtt fölhalmozott tőke és jövedelem abban az évben, amikor az adott személy Írországba költözik nem lesz jövedelemadó-köteles.
  • Habár az adóév kezdete és az érkezés dátuma között munkán kívül keletkező jövedelem adóköteles lesz, ha az adott személy Írországba transzferálja azt, hacsak a kettős adózással kapcsolatos egyezmény másképp nem rendelkezik.

Ha az adott személy Írországban dolgozik de külföldről kapja a fizetését

Hacsak a bevétel nem adómentes Írországban a kettős adózással kapcsolatos egyezmény értelmében, akkor az érkezés dátumától kezdve adókötelesnek tekintik, függetlenül az ír tartózkodási státustól adózás szempontjából. Habár ha az adott munkavállaló olyan ír állampolgár, akinek a szokásos tartózkodási helye vagy állandó lakhelye nem Írországban van, akkor a külföldi munkából származó jövedelem (kivétel az Egyesült Királyságokból származó jövedelmet) csak abban a mértékben lesz adóköteles, amennyit átutaltak belőle Írországba. Ha az adott munkavállalónak írországi lakhelye van adózás szempontjából abban az évben, amikor a jövedelmet megkeresi, akkor jogosult lesz teljes személyi adóelőlegekre és könnyítésekre.

Időszakos foglalkoztatás Írországban

Ha valaki időszakos munkavégzés céljából jön Írországba és adózás céljából nem fog ír lakhellyel rendelkezni, akkor igénybe vehet arányos adóelőlegeket és könnyítéseket amennyiben nem írországi lakhellyel rendelkező ír, illetve másik EU-s tagállam állampolgára. Ez szintén vonatkozik olyan ország állampolgáraira, amelyekkel Írországban olyan kettős adózással kapcsolatos egyezménye van, amely rendelkezik az említett engedményekről. Az engedmények arányát az abban az adóévben meg szerzett jövedelemre vonatkoztatják, amikor az összes forrásból származó jövedelem Írországban adóköteles. Habár az Európai Unió tagállamainak állampolgárai jogosultak teljes személyi adóelőlegekre és könnyítésekre bármely olyan adóévre vonatkoztatva, amely során a világszerte keresett jövedelmük 75%-a Írországban adóköteles.

A nyugdíjak és egyéb vagyontárgyak rendszerint adókötelesek néhány kivétellel, például néhány Egyesült Királyságokból származó nyugdíj esetében.

Társadalombiztosítás

A munkáltató társadalombiztosítást is le fog vonni a fizetésből. A társadalombiztosítás Írországban PRSI néven (Pay Related Social Insurance) ismert. A társadalombiztosítási hozájárulások segítik az olyan járulékos társadalombiztosítási kifizetésekre való jogosultságot, mint az álláskeresői támogatás, a betegségi támogatás és az állami (járulékos) nyugdíj. A hozzájárulás mennyisége a munkavállalói kategóriától függ. Például a legtöbb munkavállaló A osztályba tartozó társadalombiztosítási hozzájárulást fizet, amelynek pontos aránya az adott munkavállaló keresetétől függ.

PPS-szám (Personal Public Reference Number)

Ahhoz, hogy valaki dolgozhasson, PPS számra lesz szüksége. PPS számot a helyi szociális segélyirodánál vagy az Intreo központban lehet kérni (a régi számot is vissza lehet kérni). Külföldi állampolgárnak vagy útlevélre, vagy GNIB regisztrációs bizonylatra lesz szüksége, valamint olyan támogató dokumentumra, mint egy háztartási rezsiszámla.

Kapcsolat

Bizonyos lakhellyel és az Írországba költözés előtti jövedelem adóztatásával kapcsolatos kérdéseket az adóhivatalnak kell címezni.

A társadalombiztosítással kapcsolatos kérdésekkel a helyi Intreo központot vagy szociális segélyirodát lehet fölkeresni.

A PPS számmal kapcsolatos kérdésekkel a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának ügyfélazonosító szolgálatát kell fölkeresni vagy a biztonságos érdeklődő formanyomtatvány segítségével, vagy az 1890 927 999-es, illetve a (071) 967 2616-os telefonszámon.

Forrás: Citizens Information Ireland