Munkahelyi balesetek és sérülések

Egészségügy és biztonság
Typography

Ha a munkavállaló munkavégzés közben vagy a munkába utazáskor balesetet szenved, akkor meg kell tudni, mi a teendő. Amennyiben szükséges, orvosi segítséget kell kérni a helyi körzeti orvostól (GP vagy családorvos) vagy kórháztól. A balesetet jelenteni kell a munkáltatónak. Ezután ellenőrizni kell, hogy jogosult-e a munkavállaló bizonyos támogatásokra vagy jogosultságokra amíg hiányzik a munkából, illetve azt, hogy mi várható, amikor a munkavállaló visszatér a munkába.

A munkahelyi biztonsággal, egészséggel és jóléttel kapcsolatos 2005-ös törvény (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005) határozza meg mind a munkáltató, mind a munkavállaló jogait és kötelességeit, valamint rendelkezik az alapvető pénzbeli és egyéb büntetésekről az egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos törvény megszegése esetében.

Balesetek jelentése

A munkahelyre történő utazáskor vagy a munkavégzéskor bekövetkezett balesetet jelenteni kell a munkáltatónak.

A munkáltatónak jelentenie kell a balesetet az Egészségügyi és Biztonsági Hatóságnak (Health and Safety Authority) ha a munkavállaló 3 egymást követő napot hiányzik a munkából (ebbe nem számít bele a baleset napja).

Betegszabadság és táppénz

A munkavállalónak a munkaszerződés feltételeiben kell ellenőriznie, hogy jogosult-e fizetett betegszabadságra. Általában a munkavállalónak a munkajog értelmében nincs jogosultsága fizetésre betegszabadság alatt.

Szociális segélykifizetés

A munkavállaló betegség alatt számos támogatásra lehet jogosult.

A foglalkoztatás közben bekövetkezett baleset támogatási terve

A foglalkoztatás közben elszenvedett sérülés után járó támogatás (Occupational Injuries Benefit) terve egy támogatáscsoport olyan személyeknek, akik munkahelyi vagy munkába történő utazáskor elszenvedett baleset következtében szenvedtek sérülést vagy váltak munkaképtelenné.

A sérülés után járó támogatás (Injury Benefit) egy heti kifizetés, amelyet akkor fizetnek, ha a munkavállaló munkahelyi vagy a munkába történő folyamatos utazás során elszenvedett baleset következtében nem alkalmas munkavégzésre.

Az orvosi kezelés tervének (Medical Care Scheme) értelmében a munkavállaló visszaigényelhet a Health Service Executive (HSE) által nem fizetett vagy a gondozói támogatási terv (Treatment Benefit Scheme) által nem fedezett egészségügyi költségeket.

A  fogyatékossági támogatást (Disablement Benefit) akkor fizethetik ha a munkavállaló testi vagy mentális képességvesztést szenved munkahelyi vagy munkahelyre történő utazás során elszenvedett baleset vagy munkahelyen szerzett betegség következtében.

Egyéb kifizetések

A munkavállaló kaphat betegségi támogatást (Illness Benefit) a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumától ha betegség miatt  nem tud dolgozni. A munkavállalónak 66 évnél fiatalabbnak kell lennie, megfelelő osztályú társadalombiztosítást kell fizetnie és meg kell felelnie a társadalombiztosítási feltételeknek.

Ha a munkavállalónak nincs elegendő társadalombiztosítási hozzájárulása, akkor jogosult lehet fogyatékossági segélyre (Disability Allowance), amely egy vagyonfölbecslésen alapuló kifizetés. A munkavállaló jogosult lehet, ha olyan sérülése, betegsége vagy testi, illetve mentális fogyatékossága van, amely várhatóan legalább 1 évig fog elhúzódni.

Ha a munkavállaló nem jogosult betegségi támogatásra vagy fogyatékossági segélyre, akkor jogosult lehet az alapvető kiegészítő segélyre (Supplementary Welfare Allowance). Ha a munkavállaló visszatért a munkába akkor maximum 30 napig kérhet kiegészítő segélyt, amíg várja a fizetését.

Társadalombiztosítás (PRSI) és adó

Ha a munkavállaló nem dolgozik, akkor jogosult lehet megelőlegezett társadalombiztosítási hozzájárulásokra. A megelőlegezett társadalombiztosítási hozzájárulások olyan hozzájárulások, amelyeket az adott személynek adnak és feltüntetnek a társadalombiztosítási jegyzékén is. A megelőlegezett hozzájárulások fontosak, mert segíthetnek a szociális segélykifizetésekre való jogosultság esetében.

A munkavállaló kaphat adóvisszatérítést is, ha betegség miatt hiányzik a munkából. Ez függ a munkanélküliség időtartamától, a befizetett adó mennyiségétől, a fölhasznált adóelőlegek összegétől  és a heti szociális segélykifizetés összegétől.

A munkáltató felelősségbiztosítása

A munkáltató köthetett munkáltatói felelősségbiztosítást. Ez a biztosítás fedezi a munkáltató kompenzációs költségeit a munkavállaló munkavégzés során elszenvedett sérülése vagy betegsége esetén.

Személyi sérüléssel kapcsolatos panasz

A munkavállaló nem igényelhet kompenzációt a munkáltatótól az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos törvénykezés értelmében, de panaszt tehet a személyi sérüléseket fölbecslő testületen (Personal Injuries Assessment Board) keresztül. Ha a munkavállaló vagy a munkáltató visszautasítja a testület által fölbecsült kártérítést, akkor a testület fölhatalmazást indítványoz, amely lehetővé teszi, hogy a munkavállaló polgári peres ügyben járjon el.

Visszatérés a munkába

A munkáltató életbe léptethet betegszabadsággal és a munkába történő visszatéréssel kapcsolatos szabályokat a munkavállaló munkába történő biztonságos visszatérésének támogatására. Egészségügyi bizonyíték tekintetében kérhetik, hogy a munkavállaló vesse magát a munkáltató orvosának vizsgálata alá.

Ha a munkavállaló fogyatékossá válik a baleset vagy betegség következtében, akkor a munkavállaló fogyatékosságához mérten kell kialakítani a munkahelyet, vagy speciális felszerelést kell biztosítani a munkavállaló számára ahhoz, hogy elvégezhesse a munkáját.

Elbocsájtás: Ha a munkavállalót elbocsájtják a munkájából mialatt hosszú távú betegszabadságon van, akkor bizonyos körülmények közt igazságtalan elbocsájtás miatt panaszt tehet a munkavállaló ellen. Ha a betegséget fogyatékosságnak vélik a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvény értelmében, akkor a munkavállaló jogait az említett törvény értelmében szintén figyelembe kell venni.

További információ

A Workplace Relations Commission-nek specifikus funkciója van a munkajog végrehajtásával kapcsolatban. A munkajogokkal kapcsolatos további információért a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatával kell kapcsolatba lépni.

Az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság (Health and Safety Authority) felelős annak biztosításáért, hogy a dolgozók (alkalmazottak vagy egyéni vállalkozók) és egyéb munka által érintett személyek védve vannak a munkahelyi sérülésektől és betegségektől. A hatóság információt nyújt munkáltatóknak, munkavállalóknak és egyéni vállalkozóknak a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatban.

Az Ingyenes Jogi Tanácsadó Központ (FLAC (Free Legal Advice Centres) egy független, önkéntes szervezet, amely jogi tanácsadó klinikák hálózatát működteti országszerte. Ezek a klinikák bizalmasak, ingyenesek és nyitva állnak mindenki számára. Ha valakinek jogi tanácsadásra van szüksége, akkor a legközelebbi Citizens Information Központot kell fölkeresni a FLAC-szolgáltatásokkal kapcsolatos információért.

Forrás: Citizens Information Ireland