Gondozói szabadság

Szabadság és ünnepnapok
Typography

A gondozói szabadsággal kapcsolatos 2001-es törvény (Carer’s Leave Act 2001) lehetővé teszi munkavállalók számára, hogy időszakosan felfüggesszék állásukat azért, hogy teljes időben gondozzanak egy olyan személyt, akinek ténylegesen teljes idejű gondozásra és figyelemre van szüksége. A munkavállaló jogosult minimum 13, maximum 104 hét gondozói szabadságra. Ha a munkavállaló 13 hétnél kevesebb gondozói szabadságot kér, a munkáltató megtagadhatja a kérelmet - lásd a “Gondozói szabadság kivétele” c. részt lentebb.

A gondozói szabadság fizetetlen, de a gondozói szabadsággal kapcsolatos törvény biztosítja, hogy azok állását megtartsák, akik gondozói szabadságon vannak. A munkavállaló jogosult lehet gondozói támogatásra (Carer’s Benefit) ha van elegendő társadalombiztosítási (PRSI) hozzájárulása. Ha a munkavállaló nem jogosult gondozói támogatásra, akkor jogosult lehet gondozói segélyre, amely egy vagyonfölbecslésen alapuló kifizetés. A munkavállaló akkor is kiveheti a gondozói szabadságot, ha az említett kifizetések közül egyikre sem jogosult.

Szabályok

Ahhoz, hogy valaki gondozói szabadságot kaphasson, 12 egymást követő hónapon keresztül kell a munkáltatónak dolgoznia.

A gondozott személyről a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma döntéshozó hivatalnokának meg kell állapítania, hogy teljes idejű gondozásra és figyelemre van szüksége. A minisztérium a döntéshozatal előtt megvizsgálja a gondozott személlyel kapcsolatos, családi orvostól származó információt. A gondozott személynek olyan mértékű fogyatékkal kell rendelkeznie, hogy:

  • Folyamatos felügyeletre és gyakori segítségre legyen szüksége a nap folyamán a normális személyi szükségleteire vonatkozóan, például segíteni kell neki enni, inni, mosakodni, illetve öltözködni, vagy
  • Folyamatos felügyeletre van szüksége annak elkerülése érdekében, hogy kárt okozzon magában.

A gondozott személynek nem kell családtagnak vagy házastársnak lennie, lehet barát vagy kolléga is.

Gondozói szabadság kivétele

A munkavállaló kérhet egymást követő 104 hét gondozói szabadságot vagy bizonyos kisebb periódusokra, amelyek teljes időtartama nem haladja meg a 104 hetet. Ha a munkavállaló nem veszi ki egy egymást követő perióduson belül a gondozói szabadságot, akkor legalább 6 hétnek kell eltelnie minden gondozói periódus előtt. A munkáltatót a gondozói szabadságot legalább 6 héttel megelőzően értesíteni kell - lásd a “Hogyan lehet igénybe venni?” c. részt lentebb.

A minimális törvényes gondozói szabadságra való jogosultság 13 hét. Ha a munkavállaló 1 hétnél kevesebb gondozói szabadságot igényel, akkor a munkáltatója megtagadhatja a kérelmet (ésszerű okok miatt). Ha a munkavállaló megtagadja ezt a szabadságot, akkor írásban kell a megtagadás indokairól magyarázatot adnia.

Habár a munkavállaló és a munkáltató megegyezhet egy olyan gondozói szabadságban, amely kedvezőbb a munkavállaló számára.

A munkavállaló csak egyetlen személyt gondozhat egyszerre. Habár ha 2 személy együttél és mindkettejüknek teljes idejű figyelemre és gondozásra van szükségük, akkor a munkavállaló a gondozói szabadság alatt mindkettejüket gondozhatja. Ebben az esetben a gondozói szabadság teljes mennyisége 208 hét (104 hét minden egyes gondozott személy után).

Ha a gondozói szabadság lejárt, akkor a munkavállaló nem kezdeményezhet újabb gondozói szabadság periódust másik gondozást igénylő személyre vonatkozóan az előző gondozói szabadság lejárta utáni 6 hónapon belül.

A gondozói szabadság jóváhagyása

Ha a munkavállaló gondozói szabadságot kap, akkor a munkáltatóval közösen alá kell írnia egy dokumentumot, amely jóváhagyja ezt az egyezményt legalább 2 héttel a gondozói szabadság megkezdése előtt. A dokumentumentumnak tartalmaznia kell néhány fontos információt, például a gondozói szabadság megkezdésének dátumát, a gondozói szabadság időtartamát és a gondozói szabadság formáját. A munkáltatónak meg kell őriznie ezt a dokumentumot és adnia kell egy másolatot a munkavállalónak.

Munkavégzés gondozói szabadság alatt

A munkavállaló gondozói szabadság alatt heti 15 órát dolgozhat feltéve, hogy a munkából vagy egyéni vállalkozásból származó jövedelme kevesebb mint a heti 332.50 eurós heti jövedelemkorlát. (Levonások után ez az a fizetés, amelyet a munkavállaló hazavisz.) A jövedelemkorlátot a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma állapította meg.

A munkavállaló járhat oktatói vagy képzési kurzusra is vagy végezhet maximum heti 15 óra önkéntes munkát.

Mielőtt a munkavállaló megkezdi a munkát vagy a tréninget, értesítenie kell a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának gondozói támogatással foglalkozó szekcióját (Carer’s Benefit section) - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb. A munkavállaló hiányzása alatt a gondozott személyt megfelelő módon kell gondozni.

A munkavállaló társadalombiztosításról szóló jegyzékei

Ha a munkavállaló gondozói támogatást (Carer’s Benefit) vagy gondozói segélyt (Carer’s Allowance) kap, akkor megelőlegezett társadalombiztosítási hozzájárulásokat fog kapni. Ha a munkavállaló gondozói szabadságon van, de nem kap gondozói támogatást vagy gondozói segélyt, még így is jogosult az előlegekre. A munkavállalónak meg kell kérnie a munkavállalót, hogy töltse ki a gondozói szabadság alatti előlegek kérelméhez szükséges formanyomtatványt. Ez biztosítja azt, hogy teljes mértékben megmarad a már meglévő társadalombiztosítási fedezet.

A gondozói szabadság elhalasztása, lerövidítése vagy felfüggesztése

A dokumentum, amelyben a munkavállaló és a munkavállaló megegyezik és amelyet mindketten aláírnak jóváhagyja, hogy a  gondozói szabadság rugalmas legyen. Ez azt jelenti, hogy a gondozói szabadsággal kapcsolatos egyezményt lehet módosítani. Még akkor is lehet a gondozói szabadságot (vagy egy részét) elhalasztani, lerövidíteni vagy megváltoztatni, amikor már a gondozói szabadság megkezdődött, amennyiben a munkáltató beleegyezik ebbe. Ezután a gondozói szabadsággal kapcsolatos egyezményt ismét lehet módosítani és újra aláírni. A munkáltatónak a módosított egyezmény eredeti változatát meg kell őriznie és másolatot kell adnia arról a munkavállalónak.

A gondozói szabadságot bizonyos körülmények közt föl lehet függeszteni, lásd:

  • Ha a gondozott személynek már nincs szüksége teljes idejű gondozásra és figyelemre
  • Ha a munkavállaló már nincs abban a pozícióban, hogy teljes idejű gondozást és figyelmet tudjon a gondozottra szentelni
  • Ha a gondozott személy meghal. Ebben az esetben a gondozói szabadság a gondozott személy halálát követő 6. héten vagy a jóváhagyó dokumentumban meghatározott dátumon véget ér - attól függően, melyik dátum van korábban.
  • Ha a munkáltató azon a véleményen van, hogy a munkavállaló vagy a gondozott személy már nem felel meg a gondozói szabadság követelményeinek. Ebben az esetben a munkavállaló az ügyet a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumához referálhatja döntéshozatalra
  • A munkáltató és a munkavállaló között megegyezett dátumon.

A gondozói szabadság végetértét követően a munkáltatónak  írásban kell értesítenie a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumát. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell a munkavállaló munkába való visszatérésének dátumát.

Visszatérés a munkába

Ha a munkavállaló gondozói szabadságon van, akkor írásban kell értesítenie a munkáltatót a munkába való visszatérésének szándékáról. Ezt az értesítést 4 héttel a munkába történő visszatérés előtt el kell juttatni a munkáltatóhoz.

Munkajogok

A munkavállaló nem jogosult fizetésre gondozói szabadság alatt, de általában a gondozói szabadságon lévő munkavállalót dolgozóként kezelik a gondozói szabadság ideje alatt. Habár a munkavállaló csak a gondozói szabadság első 13 hetében jogosult éves szabadságra vagy ünnepnapra.

Nem bocsájthatják el a munkavállalót azért, mert él a gondozói szabadsághoz való jogával. A munkavállaló védve van áldozathibáztatás ellen azért, mert gondozói szabadságot vett ki vagy kérelmezett. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató nem büntetheti a munkavállalót elbocsájtással vagy igazságtalan bánásmóddal. Ebbe beletartozik a munkafeltételek kedvezőtlen megváltoztatása vagy a leépítésre való kiválasztás.

Fizetetlen szabadság (a gondozói szabadságon kívül)

Ha a munkavállaló a gondozói szabadságggal kapcsolatos törvényben megállapított minimális 13 hétnél kevesebb fizetetlen szabadságot szeretne kivenni, akkor arról megegyezhet a munkáltatóval. A munkavállalónak és a munkáltatónak írásba kell foglalni ezt az egyezményt, amely világosan rögzíti azt a dátumot, amikor a munkavállaló megkezdi a szabadságot és azt a dátumot is, amikor a munkavállaló visszatér a munkába. A Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma társadalombiztosítási jegyzékekkel foglalkozó szekciójával (PRSI records section) föl kell venni a kapcsolatot annak biztosítására, hogy a társadalombiztosítási jegyzékeket megtartsák erre a szabadságra - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

Hogyan lehet igénybe venni?

Az első lépés a gondozói szabadság megszerzéséhez a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumától egy igazolás, hogy a gondozott személynek ténylegesen szüksége van gondozásra. Ennek az igazolásnak a megszerzéséhez ki kell tölteni a gondozói támogatáshoz szükséges formanyomtatványt.

A gondozott személy családorvosának (GP) ki kell töltenie a gondozói támogatás formanyomtatványának egy részét, hacsak a gondozott személy nem 16 éven aluli és nem fizetnek neki otthoni gondozási segélyt (Domiciliary Carer’s Allowance). A munkáltatónak szintén ki kell töltenie a formanyomtatvány egy részét annak igazolására, hogy a munkavállaló ténylegesen nála dolgozik.

Ha a munkavállaló második gondozott személy után is igényel gondozói támogatást, akkor a CARB2-es formanyomtatványt kell kitölteni.

A kitöltött formanyomtatványt ezután a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma gondozói támogatással foglalkozó szekciójának (Carer’s benefit Section) kell elküldeni. A Minisztérium ezután döntést hoz a családorvos tanácsára azzal kapcsolatban, hogy a gondozott személynek ténylegesen szüksége van-e teljes idejű gondozásra és figyelemre. A Minisztérium szintén fölbecsli a munkavállaló jogosultságát a gondozói támogatásra.

Ha valaki nem elégedett a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának döntésével, akkor fellebezést nyújthat be azellen.

Legalább 6 héttel a gondozói szabadság megkezdése előtt hivatalos kérelmet kell benyújtani a munkáltatóhoz. Kivételes körülmények közt vagy vészhelyzetben nem szükséges a 6 hetes értesítés. Ehelyett elfogadják a lehető leghamarabbi értesítést. A gondozói szabadság kérelmét írásban kell benyújtani. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

  • Egy kijelentést arról, hogy a munkavállaló gondozói szabadságot szeretne kivenni a gondozói szabadsággal kapcsolatos 2001-es tövény értelmében és a szabadság kezdetének dátumát
  • A szabadság kivételének módját (egy folyamatos blokkban vagy kisebb blokkok sorozatában)
  • Bizonyítékot azzal kapcsolatban, hogy a munkavállaló kérelmezte a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumát annak megállapítására, hogy a gondozott személynek ténylegesen szüksége van gondozásra.

Legalább 2 héttel a gondozó szabadság esedékes kezdete előtt a munkavállalónak és a munkáltatónak alá kell írnia a gondozói szabadságot igazoló dokumentumot.

Hogyan lehet panaszt tenni?

A gondozói szabadsággal kapcsolatos 2001-es törvény hatáskörébe tartozó vitákat a Workplace Relations Commission-höz kell referálni a vita megtörténte utáni 6 hónapon belül. A vita referálásához a workplacerelations.ie weboldalon található formanyomtatványt kell kitölteni. Az időkorlátot meg lehet hosszabbítani további 6 hónappal, de csak abban az esetben, amikor ésszerű oka van annak, hogy miért nem tudták a panaszt benyútani a normális időkorláton belül. A munkavállaló gondozói szabadság miatti elbocsájtását az igazságtalan elbocsájtásokkal kapcsolatos törvénykezés szabályozza.

További információ elérető a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatánál - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

További információért a gondozói támogatással kapcsolatban a helyi Intreo központtal vagy szociális segélyirodával kell fölvenni a kapcsolatot, illetve a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma gondozói támogatással foglalkozó szekciójával.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 E920

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Department of Employment Affairs and Social Protection

Carer's Benefit Section

Social Welfare Services Office

Government Buildings

Ballinalee Road

Longford

Ireland

Tel: (043) 334 0000 (Írországon kívülről + 353 43 334 0000)

Alacsonydíjas hívószám: 1890 92 77 70

Weboldal: http://www.welfare.ie

PRSI Records

Department of Employment Affairs and Social Protection

McCarter's Road

Ardaravan

Buncrana

Donegal

Ireland

Tel: (01) 471 5898 (Írországon kívülről +353 1 471 5898)

Alacsonydíjas hívószám: 1890 690 690

Homepage: http://www.welfare.ie/

Forrás: Citizens Information Ireland