Ünnepnapok

Szabadság és ünnepnapok
Typography

Írországban évente 9 ünnepnap van. Az ünnepnapok lehetnek egy különleges napról vagy egyéb eseményről való megemlékezések, mint például a Szent Patrik nap (március 17.) vagy a karácsony (december 25.). Ünnepnapokon a legtöbb üzlet és iskola bezár. Egyéb szolgáltatások, például a tömegközlekedés működnek, viszont korlátozott munkaórákkal.

A következő napok tartoznak ünnepnapok közé Írországban:

 • Újév (január 1.)
 • Szent Patrik nap (március 17.)
 • Húsvéthétfő
 • Május, június és augusztus első hétfője
 • Október utolsó hétfője
 • Karácsony napja (december 25.)
 • Szent István napja (december 26.)

A Nagypéntek nem ünnepnap. Míg néhány iskola és üzlet bezár ezen a napon, a munkavállaló nem jogosult Nagypénteken szabadságra.

Hogyan határozzák meg a húsvéthétfő időpontját évente?

A húsvéthétfő az egyetlen olyan ünnepnap, amelynek időpontja jelentősen változhat évről évre. A Húsvét időpontja minden évben változik. Nagyjából a Húsvétnak a március 21. utáni első teliholdot követő vasárnapnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a húsvétvasárnap lehetséges legkorábbi időpontja minden évben március 22., a lehetséges legkésőbbi időpontja pedig április 25. Húsvéthétfő a következő dátumokra esik 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben: 2019. április 21., 2020. április 13., 2021. április 5.

Szabályok

Az ünnepnapra való jogosultságot a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény (Organisation of Working Time Act 1997) határozza meg. A legtöbb munkavállaló jogosult fizetett szabadságra ünnepnapon. Egyetlen kivételek azok a részmunkaidőben dolgozók, akik nem dolgoztak a munkáltatónak összesen legalább 40 órában az ünnepnapot megelőző 5 héten.

Amennyiben a munkavállaló jogosult ünnepnapra, akkor a következő opciók egyikét veheti igénybe:

 • Egy fizetett szabadnap az ünnepnapon
 • Egy plusz éves szabadnap
 • Egy plusz napi fizetés
 • Fizetett szabadnap az ünnepnapot követő egy hónapon belül

A munkavállaló megkérdezheti az ünnepnap előtt legalább 21 nappal, hogy a munkáltató melyik opciót fogja alkalmazni. Amennyiben a munkáltató nem válaszol legalább 14 nappal az ünnepnap előtt, a munkavállaló jogosult kivenni az aktuális ünnepnapot fizetett szabadnapként.

A munkaidő beosztásával kapcsolatos (szabadságra meghatározott fizetésekről szóló) szabályozások (Organisation of Working Time (Determination of Pay for Holidays) Regulations (SI 475/1997) rendelkeznek az ünnepnapi fizetés mértékéről.

Részmunkaidőben dolgozó munkavállalók

Ha a munkavállaló legalább 40 órát ledolgozott a munkáltatónál az ünnepnapot megelőző elmúlt héten és az ünnepnap olyan napra esik, amelyen a munkavállaló normális esetben dolgozna, akkor a munkavállaló jogosult egy napi fizetésre az ünnepnapért. Ha a munkavállalónak dolgoznia kell az említett napon, akkor jogosult plusz egy napi fizetésre.

Ha a munkavállaló normális esetben nem dolgozik az ünnepnapon, akkor a heti fizetés egyötödét meg kell kapnia. A munkavállaló akkor is jogosult a heti fizetés egyötödére, mint kompenzációra az ünnepnapért, ha soha nem osztják be dolgozni ünnepnapra.

Ha a munkavállalónak nincsenek normális napi vagy heti munkaórái az SI 475/1997-es szabályozás értelmében, akkor a napi fizetés átlagát vagy a heti  fizetés egyötödét kalkulálják ki az ünenpnap előtt ledolgozott 13 hetet figyelembe véve.

Az összes említett helyzetben a munkáltató választhatja, hogy fizetett szabadságot ad az ünnepnap kifizetése helyett.

Betegszabadság ünnepnapon

Ha a munkavállaló teljes időben dolgozik és betegszabadságon van az ünnepnapon, akkor a fent leírtak szerint jogosult az ünnepnapra. Ha a munkavállaló részmunkaidőben dolgozik és betegszabadságon van az ünnepnapon, akkor jogosult az ünnepnapra, feltéve, hogy legalább 40 órát ledolgozott az ünnepnapot megelőző 5 héten - lásd a “Részmunkaidőben dolgozó munkavállalók” c. részt fentebb.

Habár ha a munkavállaló nem végzett munkát több mint 26 egymást követő hétig betegség vagy baleset miatt, illetve több mint 52 hétig munkahelyi baleset miatt és hiányzik a munkahelyéről az említett okok miatt közvetlenül az ünnepnap előtt, akkor nem jogosult az ünnepnapra.

Munkahelyi hiányzás és jogosultság az ünnepnapra

A munkavállaló jogosult szabadságra bármely olyan ünnepnap után, amely anyasági szabadság, szülői szabadság, apasági szabadság vagy örökbefogadási szabadság alatt következik be. Ezeket a jogokat az anyasági védelemmel kapcsolatos 1994-es és 2004-es törvények (Maternity Protection Acts 1994 and 2004), a szülői szabadsággal kapcsolatos 1998-as és 2006-os törvények (Parental Leave Acts 1998 and 2006), az apasági szabadsággal és támogatással kapcsolatos 2016-os törvény (Paternity Leave and Benefit Act 2016) és az örökbefogási szabadsággal kapcsolatos 1995-ös és 2005-ös törvények (Adoptive Leave Acts 1995 and 2005) szabályozzák.

A munkavállaló nem jogosult ünnepnapra ha közvetlenül az ünnepnap előtt hiányzott a munkából és a hiányzás:

 • Több mint 13 hétig tartott leépítés vagy egyéb munkáltató által engedélyezett ok miatt.
 • Sztrájk miatt történt.
 • A gondozói szabadság utáni első 13 hét után történt.

Állás elvesztése

Ha az ünnepnapot megelőző héten a munkavállaló elveszti állását és az azt megelőző 4 héten keresztül dolgozott a munkáltatónak, akkor kapnia kell egy plusz nap után járó fizetést az ünnepnapért. Ez szintén vonatkozik azokra a részmunkaidőben dolgozókra, akik megalapozták az ünnepnapra való jogosultságukat azáltal, hogy legalább 40 órát dolgoztak az ünnepnapot megelőző 5 héten. Erről a “További információ” c. részben lehet többet olvasni.

Hétvégére eső ünnepnap

Ha az ünnepnap olyan napra esik, amely üzlet szempontjából nem számít normális munkanapnak (például szombatra vagy vasárnapra) akkor a munkavállaló még mindig jogosult az adott ünnepnapra. Ez az eset állt fönn 2019-ben, amikor a Szent Patrik nap (március 17.) vasárnapra esett. Érdemes megjegyezni, hogy ha az ünnepnap hétvégére esik, akkor a munkavállalónak nincs automatikus törvényben meghatározott jogosultsága arra, hogy kivegye a következő munkanapot szabadságként. További információt ezzel kapcsolatban a workplacerelations.ie weboldalon lehet olvasni.

Hogyan lehet igénybe venni?

További információt az ünnepnapokról ebben a szabadságról és ünnepnapokról szóló magyarázó kiskönyvben lehet találni vagy föl lehet keresni a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatát - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

Ha a munkavállaló nem kapja meg az ünnepnaphoz való jogosultságát, akkor panaszt lehet tenni a munkaidő beosztásával kapcsolatos törvény értelmében a vita vagy panasz megtörténte utáni 6 hónapon belül. A workplacerelations.ie weboldalon található online panasztevő formanyomtatványt kell használni. Az időkorlátot meg lehet hosszabbítani további 6 hónappal, de csak akkor, ha ésszerű oka van annak, hogy miért nem tudta a munkavállaló a panaszt benyújtani a normális időkorláton belül.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

További információ

A Gazboro Ltd. v BATU (DWT9916) esetben a felperesek állása 1998. december 18.-án szűnt meg. A felperesek jogosultságot kértek fizetésre december 25. és december 26. után. Miután a bíróság értelmezte a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény 23(2)(a) paragrafusát, arra a következtetésre jutott, hogy a december 24. éjféllel végződő hét december 18.-án éjfélkor kezdődött. Mivel a felperesek dolgoztak a munkáltatónak az említett hetet megelőző 4 hétben, ezért jogosultak voltak plusz egy nap fizetésre december 25.-ét érintően. A december 25.-vel végződő hét december 19. éjfélkor kezdődött. Mivel a felperesek állása december 18.-án megszűnt, ezért az állás megszűnésével elvesztették jogosultságukat a december 26.-a utáni fizetésre.

Forrás: Citizens Information Ireland