Egyéb típusú szabadságok

Szabadság és ünnepnapok
Typography

Sokféle olyan szabadság van, amelyre az adott munkavállaló jogosult lehet. Ezek közé a szabadságok közé tartozhat az éves szabadság, az ünnepnapok, a betegszabadság, az anyasági szabadság, az apasági szabadság, az örökbefogadási szabadság, a gondozói szabadság és a szülői szabadság. Vannak olyan időszakok is, amikor a munkavállaló kérheti, hogy bizonyos okokból ne kelljen dolgoznia. Ilyen időszak lehet a családi krízis, amikor a munkavállalót a bíróság behívja esküdtszéki tagnak vagy ha a munkavállalló tanulmányi szabadságot szeretne kivenni vagy karrierszünetet szeretne tartani. Bizonyos esetekben a munkavállaló jogosult fizetett szabadságra, míg más esetekben nem.

Vis major szabadság

Ha a munkavállaló életében családi krízis lépföl, akkor a szülői szabadsággal kapcsolatos 1998-as és 2006-os törvények (Parental Leave Acts 1998 and 2006) a munkavállalót korlátozott szabadságjoggal ruházza föl. Ez a szabadságjog vis major szabadságként ismert. Olyan sürgős családi okok fennállásakor vehető igénybe, amikor nélkülözhetetlen a munkavállaló azonnali jelenléte közeli családtag sérülése vagy betegsége miatt.

A vis major szabadság nem ad szabadságra való jogosultságot közeli családtag halálát követően.

Közeli családtagok közé a következő személyek tartoznak:

  • A munkavállaló édesgyermeke vagy örökbefogadott gyermeke
  • A munkavállaló férje, felesége vagy partnere
  • A munkavállaló szülője
  • A munkavállaló testvére
  • Olyan személyek, akik iránt a munkavállalónak gondozási kötelezettsége van (azaz szülői szerepben lép föl)
  • Családi függőségben lévő személy
  • Bármely más csoportba tartozó személy, mint az előírt meghatározás

A maximális szabadság 3 nap bármely 12 hónapos perióduson, vagy 5 nap bármely 36 hónapos perióduson belül. A munkavállaló jogosult fizetésre a vis major szabadság alatt - lásd a “Hogyan lehet igénybe venni?” c. részt lentebb további információért. A munkáltató adhat további szabadságot.

A munkavállaló védelmet élvez igazságtalan elbocsájtás ellen vis major szabadság kivétele, vagy kérelmezése miatt.

Kegyeleti szabadság

Ha a munkavállaló közeli családtagja elhalálozik, akkor a munkavállaló nem jogosult vis major szabadságra. Egyéb kegyeleti szabadság, amely nem tartozik a vis major szabadsághoz a munkaszerződéstől, a munkahelyi szokástól és hagyománytól, illetve a munkáltató diszkréciójától függ.

A munkavállaló igénybe vehet gyásszal kapcsolatos konzultációt és egyéb támogató szolgáltatásokat.

Esküdtszéki szolgálat

Ha valakit esküdtszéken történő részvételre hívtak be, akkor általában köteles bemenni a bíróságra. Az esküdtszékekkel kapcsolatos 1976-os törvény (Juries Act 1976) megköveteli, hogy adjanak szabadságot annak a munkavállalónak vagy gyakornoknak, akit esküdtszéki szolgálatra hívtak be, hogy elmehessen a bíróságra. A törvény értelmében míg a munkavállaló amiatt hiányzik a munkából, hogy eleget tegyen esküdtszékbeli kötelezettségének, jogosult fizetésre és nem veszíthet el emiatt egyéb munkajogot vagy jogosultságot. Tehát például az esküdtszékben eltöltött idő nem jelenti az éves szabadságra való jogosultság elvesztését.

Karrierszünet vagy tanulmányi szabadság

A munkavállaló nem jogosult olyan fizetetlen szabadságokra mint a karrierszünet vagy a tanulmányi szabadság. Erről lehet, hogy van rendelkezés a munkaszerződésben, vagy a munkavállaló ezzel kapcsolatosan tárgyalhat is a munkáltatójával. A munkáltatónak fontolóra kell vennie a karrierszünet vagy tanulmányi szabadság kérelmeket egyéni alapon.

Hogyan lehet igénybe venni?

Vis major szabadság: gyakorlatilag a lehető leghamarabb értesíteni kell a munkáltatót arról, hogy a munkavállalónak szüksége van vis major szabadságra. A munkába való visszatéréskor rögtön írásban kell a kérelmet benyújtani a munkáltatónak. Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a munkavállaló nevét, PPS számát, a munkáltató nevét és címét, illetve azokat a napokat, amikor a munkavállaló vis major szabadságot vett ki, a vis major szabadság okát, illetve a sérült vagy beteg személlyel való kapcsolat jellegét. A munkaszerződés megkövetelheti, hogy a munkavállaló nyújtson be orvosi igazolást.

A szülői szabadsághoz hasonlóan a munkáltatónak jegyzéket kell vezetnie a munkavállaló által kivett összes vis major szabadságról.

További információ elérhető a vis major szabadságról a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatánál - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

Amennyiben vita támad a vis major szabadsággal kapcsolatban a munkáltató és a munkavállaló közt, akkor a vitát el lehet referálni a vita megtörténte utáni 6 hónapon belül. A workplacerelations.ie weboldalon található panasztevő formanyomtatványt kell ehhez használni. Az időkorlátot meg lehet hosszabbítani további 6 hónappal, de csak akkor, ha ésszerű oka volt annak, miért nem sikerült a panaszt megtenni a normális időkorláton belül.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland