Betegszabadság és táppénz

Szabadság és ünnepnapok
Typography

Általánosságban a munkavállalónak a munkajog értelmében nincs joga fizetett betegszabadsághoz. Ennél fogva a munkáltató diszkréciója döntést hozni a betegszabadsághoz és táppénzhez kapcsolódó szabályokról, a munkavállaló munkaszerződésétől függően. A munkafeltételekkel kapcsolatos (információról szóló) 1994-es törvény (Terms of Employment (Information) Act 1994) 3. paragrafusa értelmében a munkáltatónak a munkafeltételekről egy írásbeli nyilatkozatot kell adni a munkavállalónak a foglalkoztatás kezdetétől számított két hónapon belül. Az egyik feltétel ebben a törvényben, amely szerint a munkáltatónak tájékoztatást kell adnia, az a betegség vagy sérülés által bekövetkezett munkaképtelenséghez kapcsolódó feltételekre vonatkozik.

A munkavállaló igényelhez betegségi támogatást (Illness Benefit) ha van elég társadalombiztosítási hozzájárulása. Ha a munkavállalónak nincs elég társadalombiztosítási hozzájárulása, akkor a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának képviselőjével kell fölvenni a kapcsolatot (korábban közösségi jóléti hivatalnoknak (Community Welfare Officer) nevezték) a helyi egészségügyi központban. A képviselő fölbecsli a munkavállaló helyzetét.

Ha a munkavállaló jogosult táppénzre, akkor a munkáltató valószínűleg kérni fogja, hogy a munkavállaló ruházzon át bármely betegségi támogatást a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumától az őrá addig, amíg a munkavállaló kapja a táppénzt.

Gyakran a munkaszerződés meghatároz egy maximális táppénzhez való jogosultsági periódust, például egy hónap táppénzt egy tizenkét hónapos perióduson belül. A munkáltatónak egyértelmű szabályokat kell alkalmaznia ha a munkavállaló beteg és nem képes munkát végezni. Például egyértelműnek kell lennie annak, hogy ha a munkavállaló beteg és munkaképtelen, akkor egy bizonyos személyt kell erről egy bizonyos időpontban értesíteni.

Orvosi igazolások: A munkáltató kérheti, hogy a munkavállaló mutasson be orvosi igazolást (házi- vagy családi orvostól) amikor betegszabadságon van. Például orvosi igazolást kell bemutatni akkor, ha a munkavállaló több mint 2 egymást követő napig beteg. Az orvosi igazoláson rajta kell lennie annak a várható dátumnak, amikor a munkavállaló visszatér a munkába. Ha valaki valószínűleg hosszabb ideig lesz beteg, akkor a munkáltató kérhet hetente orvosi igazolást. A Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma kiadott egy útmutatót a háziorvosoknak azzal kapcsolatban, hogyan igazolják pácienseik betegségét. Ez az útmutató meghatározott gyógyulási periódusokat definiál gyakori betegségekkel és műtétekkel kapcsolatban.

Bizonyos körülmények esetén, ha a munkavállaló rendszeresen hiányzik a munkából (vagy ha a betegség miatt nem képes folytatni a munkát), akkor a foglalkoztatást föl lehet függeszteni. A munkavállalókat bizonyos körülmények közt védi az igazságtalan elbocsájtással kapcsolatos törvény.

Ha a munkavállaló nem biztos abban, hogy jogosult-e táppénzre, akkor a munkaszerződését kell megtekintenie vagy beszélnie kell a munkáltatójával.

Az a munkáltató akinek a munkaszerződésében meg van határozva, hogy jogosult táppénzre, de nem kapja meg azt, panaszt tehet a bérek kifizetésével kapcsolatos törvény (Payment of Wages Act) értelmében a workplacerelations.ie weboldalán elérhető panasztevő formanyomtatvány segítségével.

Baleset vagy sérülés a munkahelyen

Ha a munkavállaló balesetet szenvedett a munkahelyén és nem jogosult táppénzre, akkor igényelhet sérülés után járó támogatást (Injury Benefit). Ez egy heti kifizetés a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumától ha a munkavállaló nem tud munkát végezni baleset vagy munkahelyi betegség miatt. Az egészségügyi gondozás terve (Medical Care Scheme) értelmében a munkavállaló visszaigényelhet bizonyos kezelési költségeket, amelyeket nem a Health Service Executive (HSE) fizet vagy nem a kezelési támogatás terve (Treatment Benefit Scheme) fedez.

Ha a munkavállaló jogosult táppénzre, akkor a munkáltató valószínűleg kérni fogja, hogy a munkavállaló írassa át a betegségi támogatás kifizetését a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumától az ő nevére a táppénz idejére.

Ha a munkavállaló a munkahelyen sérülést szenved, akkor igényelhet kompenzációt a munkáltatótól azáltal, hogy elindít egy személyi sérülési igényt az InjuriesBoard.ie weboldalon.

Betegszabadság ünnepnapon

Ha valaki teljes idejű munkavállaló és ünnepnapon beteg, akkor jogosult támogatásra azért az ünnepnapért, amelyen beteg volt. Ha valami részmunkaidőben dolgozik és ünnepnapon beteg, akkor jogosult az ünnepnapért cserébe szabadságért feltéve, hogy legalább 40 órát dolgozott az elmúlt 5 hetes periódusban.

Habár a munkavállaló nem jogosult az ünnepnapra, ha közvetlenül az ünnepnap előtt betegszabadságon volt több mint 26 hétig általános betegség vagy baleset következtében, vagy több, mint 52 hétig hiányzott a munkából munkahelyi baleset miatt.

Betegszabadság és éves szabadság

Ha a munkavállaló éves szabadság alatt beteg és van orvosi igazolása a betegségről, akkor a betegszabadságon eltöltött napokat nem számítják be az éves szabadságba. Ehelyett a munkavállaló a kiesett napokat éves szabadságként használhatja föl egy későbbi dátumon. A munkavállaló nem kérheti, hogy a munkavállaló éves szabadságot vegyen ki igazolt betegség esetén.

2015. augusztus 1. óta a munkavállaló igazolt betegszabadság alatt is fölhalmoz törvényben meghatározott éves szabadságra való jogosultságot. Hosszabb ideje betegszabadságon lévő munkavállalók megtarthatját a betegség miatt ki nem vett éves szabadságot maximum 15 hónapig a releváns év után. Azok a dolgozók, akik a releváns év utáni 15 éven belül fölmondanak, jogosultak kifizetésre a betegség miatt ki nem vett szabadság helyett.

Forrás: Citizens Information Ireland