Éves szabadság

Szabadság és ünnepnapok
Typography

A munkavállaló éves szabadsághoz vagy ünnepnapokhoz való jogairól törvény, valamint a munkaszerződés rendelkezik. A törvény különböző szabadságra való jogosultságokat ad. Ezek közé a szabadságok közé tartozik az éves szabadság, az ünnepnapok, az anyasági szabadság, az apasági szabadság, az örökbefogadási szabadság, a gondozói szabadság, a szülői szabadság és egyéb szabadságtípusok. Fontos megjegyezni, hogy a törvény által meghatározott szabadság csak a minimális jogosultság. A munkáltató és a munkavállaló megegyezhet további szabadsághoz való jogosultságban.

Ügynökség által foglalkoztatott munkavállalók esetén a fizetést adó fél (foglalkoztatási ügynökség vagy ügyfélcég) a munkáltató a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény (Organisation of Working Time Act 1997) szempontjából és ő felelős a jogosultság biztosítására.

Szabályok

Éves szabadság kivétele

A törvény rendelkezik az alapvető 4 hét éves fizetett szabadsághoz való jogosultságról, habár a munkavállaló munkaszerződése ennél több jogosultságot biztosíthat.

A munkáltató dönti el, mikor lehet éves szabadságot kivenni, de ez számos feltételtől függ. A munkáltatónak figyelembe kell vennie a családi felelősséget, a pihenésre és szórakozásra való lehetőséget, valamint konzultálnia kell a munkavállalóval (vagy annak szakszervezetével) legalább egy hónappal a szabadság kivétele előtt. Ezenfelül a szabadságot a megfelelő évben vagy amennyiben a munkavállaló beleegyezik, a releváns évet követő 6 hónapban ki kell venni. További éves szabadságátvitel a munkavállaló és a munkáltató közti megegyezéstől függ.

Fizetés szabadnapokra: Az éves szabadsággal kapcsolatban előre kell kifizetni a normális heti arányt. Ha a fizetés változik azért, mert például a munkavállaló jutalékot vagy bónuszfizetést kap, akkor a szabadság alatti fizetés a szabadság előtti 13 hét fizetésének átlaga.

Éves szabadság és betegszabadság

Ha a munkavállaló megbetegszik a szabadság alatt, akkor a családorvostól a lehető leghamarabb igazolást kell szerezni, amely igazolja azokat a napokat, amikor a munkavállaló beteg volt. Ezt az igazolást oda kell adni a munkáltatónak amikor a munkavállaló visszatér a munkába. Ezáltal a betegszabadság nem fog az éves szabadságba beszámítani, hanem a fönnmaradó éves szabadság később lesz igénybevehető a munkavállaló számára. A munkáltató nem kérheti, hogy a munkavállaló éves szabadságot vegyen ki igazolt betegség idejére.

A Workplace Relations Commission-nel kapcsolatos 2015-ös törvény módosítása megváltoztatta, hogyan kezeljék az éves szabadságot ha a munkavállaló igazolt betegszabadságon van. Ezek a változások 2015. augusztus 1.-jén léptek életbe, és a következőket foglalják magukban:

  • A munkavállaló törvényben meghatározott éves szabadsághoz való joga az igazolt betegszabadság alatt tovább halmozódik.
  • Az a munkavállaló, aki a betegsége miatt nem tudja kivenni az éves szabadságát a releváns évben, vagy nem tudja a betegság következtében átvinni azt a következő 6 hónapra, jogosult azt átvinni azon releváns évet követő 15 hónapon belül, melynek során a törvényben meghatározott jogosultság fölhalmozódott.
  • Ha a munkavállaló fölmond, akkor jogosult a fölhalmozott, de betegség miatt ki nem vett szabadság helyett fizetésre. Ez a fizetés csak akkor érvényes, ha a munkavállaló a releváns évet követő maximum 15 hónapon belül hagyja ott a munkáját.

Éves szabadság és egyéb szabadság

Az éves szabadság nem befolyásolja a törvény által meghatározott egyéb szabadságot. Az anyasági szabadságra, örökbefogadási szabadságra, szülői szabadságra, vis maior szabadságra és a gondozói szabadság elő 13. hetén eltöltött szabadságra úgy tekintenek, mintha a munkavállaló munkában lenne. Ez alatt az idő alatt föl lehet halmozni az éves szabadságot - lásd az “Éves szabadság kikalkulálása” c. részt lentebb.

Éves szabadság és fölmondás

A munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény értelmében illegális a munkáltatónak illetményt fizetnie a munkavállalónak a minimális törvényben meghatározott szabadságra való jogosultság helyett, hacsak a munkáltató és a munkavállaló közti munkakapcsolat meg nem szűnik. Általában az éves szabadságot a ledolgozott munkaórák alapján számítják ki.

Ha a munkavállaló otthagyja állását, akkor jogosult fizetést kapni bármely ki nem vett éves szabadság vagy nemzeti ünnep után.

Az éves szabadság kikalkulálása

A törvény 19(1). paragrafusának értelmében a munkavállaló jogosult alapvető 4 hetes fizetett éves szabadságra. Az éves szabadsághoz való jogosultság kikalkulálásának 3 különböző módja van:

  • A munkavállaló munkaórái a releváns év folyamán, amely áprilistól márciusig tart. Az a munkavállaló, aki 1365 órát dolgozott a releváns évben, jogosult a maximális 4 hetes fizetett szabadságra, hacsak a releváns év nem olyan év, amelyben a munkavállaló munkahelyet vált. Sok munkáltató a naptári évet (januártól decemberig) használja a hivatalos releváns év helyett arra, hogy kikalkulálja a munkavállaló jogosultságát.
  • Engedmény a munkahét egyharmadából minden olyan munkahónap után, amelyben a munkáltató legalább 117 órát dolgozott
  • A releváns év során ledolgozott munkaórák 8%-a, maximum 4 munkahétre vonatkoztatva

A munkavállaló bármely fent említett módszert használhatja attól függően, hogy melyik ad neki nagyobb jogosultságot. A jogosultság kikalkulálásakor a munkáltatónak figyelembe kell vennie minden ledolgozott munkaórát, beleértve az éves szabadságon, anyasági szabadságon, szülői szabadságon, vis maior szabadságon, örökbefogadási szabadságon, vagy a gondozói szabadság első 13. hetén eltöltött időt.

Az a munkavállaló, aki legalább 8 hónapot dolgozott, jogosult egy egymást követő 2 hetes éves szabadságra.

Részmunkaidő: Általában a részmunkaidőben dolgozók számára az éves szabadságot a harmadik módszer szerint számítják ki, azaz a ledolgozott órák számának 8%-a. Ha a munkavállaló teljes időben dolgozik néhány hónapig és az év további részében részmunkaidőben végez munkát, akkor külön kell kiszámolni a szabadságot mind a teljes, mind a részmunkaidőre.

Hogyan lehet igénybe venni?

További információt az éves szabadsággal kapcsolatban ebben az éves szabadságról és ünnepnapokról szóló magyarázó kiskönyvben lehet találni, illetve a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatával kell kapcsolatba lépni - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

Ha a munkavállaló nem kapja meg a szabadsághoz való jogosultságot, akkor panaszt tehet a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény értelmében a vita megtörténte utáni 6 hónapon belül. A workplacerelations.ie weboldalán elérhető panasztevő formanyomtatványt kell használni. Az időkorlátot meg lehet hosszabbítani maximum további 6 hónappal, de csak abban az esetben ha ésszerű oka volt annak, hogy miért nem tudták a panaszt a normális időkorláton belül megtenni.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland