A munkaidővel kapcsolatos jegyzékek

Munkaórák
Typography

A munkaidő beosztásával kapcsolatos (jegyzékekről, előírt formanyomtatványokról és mentességekről szóló 2001-es szabályozások (Organisation of Working Time (Records) (Prescribed Form and Exemptions) Regulations 2001) megköveteli, hogy minden munkáltató részletes jegyzéket vezessen a munkakezdés és a munka befejezésének idejéről, a napi és heti ledolgozott órákról, valamint a munkáltatóknak kiadott szabadságról. Az említett szabályozások részei a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvénynek (Organisation of Working Time Act 1997). A munkáltatónak a legutóbbi 3 évről meg kell őriznie a jegyzékeket.

Ha nincs mód a munkavállaló által ledolgozott órák elektronikus rögzítésére (azaz egy be- és kijelentkezési rendszer), akkor a munkáltatónak az OWT-es formanyomtatványon vagy egy alapvetően hasonló formanyomtatványon kell rögzítenie a  heti ledolgozott munkanapokat és órákat - lásd a “Hogyan lehet igénybe venni?” c. részt lentebb.

A törvény 8. paragrafusa fölhatalmazza a Workplace Relations Commissioner felülvizsgálóját, hogy hozzáférhessen ezekhez a jegyzékekhez.

Azok a munkáltatók, akik az említett szabályozások értelmében nem vezetnek jegyzéket, egyszerűsített eljárás alatt 1,900 eurót nem meghaladó büntetés megfizetésére kötelezhetőek.

Milyen jegyzéket kell a munkáltatónak vezetni?

A munkáltató által vezetendő jegyzéknek a következő információt kell tartalmaznia:

 • Minden munkavállaló neve, PPS száma és egy rövid nyilatkozat a munkavállaló feladataival kapcsolatban
 • Egy másolat a munkáltatóknak adott nyilatkozatról a munkafeltételekkel kapcsolatos (információról szóló) 1994-2014 közti törvények (Terms of Employment (Information) Act 1994-2014) értelmében
 • A heti összes ledolgozott munkanap és munkaóra, az éves szabadság, vagy ünnepnap minden munkavállaló számára és a fizetés minden munkavállalónak a szabadságra való tekintettel
 • Bármely extra fizetés az ünnepnappal kapcsolatban az adott héten, minden munkavállaló esetében és
 • Egy másolat azon írásbeli nyilatkozatról, amelyet a munkavállalónak adtak  a munkaidőre vonatkozóan a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény (Organisation of Working Time Act 1997) 17. paragrafusának értelmében.

A munkáltató által vezetett jegyzéket könnyen érthető formátumban kell bemutatni a felülvizsgálónak.

Ezen a kötelességen felül, ha a munkáltató és a munkavállaló megegyezik, akkor a munkavállaló kitöltheti az OWT1-es vagy ahhoz alapvetően hasonló formanyomtatványt minden héten és bemutathatja ezt a formanyomtatványt a munkáltatónak aláírásra. A munkáltató ezután megőrzi a kitöltött formanyomtatványt felügyeletre. A formanyomtatványnak felülvizsgálatra mindig elérhetőnek kell lennie.

Mentességek

A szabályozások értelmében a következő munkáltatók mentesülnek a szünetek és pihenőidők részleteinek rögzítése alól:

 • Olyan munkáltatók, akiknél rendelkezésre állnak elektronikus rögzítő lehetőségek (pl. olyan elektronikus óra, amely rögzíti a munkaidő kezdetét és végét)
 • Olyan munkáltatók, akiknek kézi adatrögzítő lehetőségeik vannak és megkövetelik tőlük, hogy készítsenek jegyzéket (az OWT1-es vagy alapvetően hasonló formanyomtatvány használatával).

A munkáltatóknak nem kell a szünetekről jegyzéket vezetniük, ha a következő feltételeknek megfelelnek:

 • Minden dolgozó írásbeli értesítést kap a szünetekről és a törvény 11., 12., illetve 13. paragrafusában említett időszakokról, vagy
 • Ha a 11., 12., vagy 13. paragrafus nem alkalmazható (azaz a munkavállaló olyan kollektív egyezmény, regisztrált foglalkoztatási egyezmény vagy foglalkoztatást szabályozó rendelet alapján van alkalmazva, amely meghatározza a specifikus szüneteket és pihenőidőket) akkor a munkáltatónak értesítenie kell a munkavállalót a kollektív szerződés, a regisztrált foglalkoztatási egyezmény, vagy a foglalkoztatást szabályzó rendelet feltételeiről és különösen arról, hogy nem kell jegyzéket készítenie a szünetekről és pihenőidőkről.
 • A munkáltató olyan eljárásokat dolgoz ki, amelyek esetében a munkavállaló írásban értesítheti a munkáltatót a törvény 11., 12., és 13. paragrafusa értelmében meghatározott szünetekről és pihenőidőkről, amelyek kivételéhez jogosult volt, de nem sikerült kivennie. A munkáltatónak az említett eljárásokról írásban kell értesítenie a munkavállalót. A munkavállalónak szintén értesítenie kell a munkáltatót arról, hogy milyen okból nem tudta kivenni az adott szünetet vagy a pihenőidőt.

A munkáltatónak a következőt kell megőriznie:

 • Bizonyítékot, hogy tájékoztattak minden egyes munkavállalót (írásban) a szünetekről
 • Bizonyítékot, hogy tájékoztattak minden egyes munkavállalót (írásban) azzal kapcsolatban, hogy értesíteniük kell a munkáltatót amennyiben nem tudtak kivenni egy szünetet
 • Jegyzéket az összes dolgozó által munkáltatónak küldött értesítésről a munkaidő beosztásával kapcsolatban.

Ha munkavállaló nem tud szünetet kivenni, akkor írásban kell értesítenie a munkáltatót (1 héten belül) azzal kapcsolatban, hogy nem tudta kivenni a szünetet. Ha a munkavállaló értesíti a munkáltatót azzal kapcsolatban, hogy nem tudott szünetet kivenni, akkor a munkáltatónak meg kell vizsgálnia azokat az okokat, amelyek miatt a  munkavállaló nem tudta kivenni a szünetét, valamint bármely egészségügyi és biztonsági problémát figyelembe kell vennie, amely a munkavégzésből származhat. A munkáltatónak a lehető leghamarabb engedélyeznie kell, hogy a munkavállaló kivegye az esedékes szünetet. Ha a munkavállaló nem veszi ki a fölajánlott szünetet, az a saját hibája és a munkáltató ebben az esetben nem köteles neki további szünetet fölajánlani.

Hogyan lehet igénybe venni?

Az OWT1-es formanyomtatvány másolatát itt lehet letölteni. Ha valaki nem szeretné az OWT1-es formanyomtatványt kitölteni, akkor egy alapvetően hasonló formanyomtatványt kell kitölteni és ugyanazt az információt kell benne följegyezni. A munkáltatóknak napi és heti alapon kell jegyzékeket készíteni és ezeket megőrizni fölülvizsgálat céljából.

Ha valakinek kérdése van a munkaidő beosztásával kapcsolatos (jegyzékekről, előírt formanyomtatványokról és mentességekről szóló) szabályozásokkal kapcsolatban, akkor a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatával kell kapcsolatba lépni.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland