Pihenőidők és szünetek

Munkaórák
Typography

Minden dolgozó jogosult szünetekre a munkában és pihenőidőkre munkanapok vagy éjszakák közt. Ahhoz, hogy valaki megtudja, milyen szünetekre jogosult, lásd a “Szabályok” c. részt lentebb. A munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény (Organisation of Working Time Act 1997) rendelkezik a munkavállalók törvényben meghatározott minimális jogosultságairól a munkahét, az éves szabadság, az éjszakai munka, a szünetek és pihenőidők vonatkozásában.

Szabályok

Jogosultság szünetre

Általában a munkavállaló jogosult 15 perces szünetre 4 és fél óra munka után. Ha a munkavállaló több, mint 6 órát dolgozott, akkor jogosult egy 30 perces szünetre, amely tartalmazhatja az első 15 perces szünetet.

Speciális szabályok vonatkoznak olyan boltban dolgozó munkavállalókra, akik több mint 6 órát dolgoztak és akiknek a munkaóráiba beletartozik a 11:30 és 14:30 óra közti periódus. Ezek a munkavállalók jogosultak egy teljes órás folyamatos szünetre, amelynek a 11:30 és 14:30 óra közti perióduson belül kell lennie.

Példa

Ha valaki reggel 7 órakor kezd dolgozni, akkor jogosult egy 15 perces szünetre 11:30 órakor. 13:15 órakor, amikor 6 órát ledolgozott, jogosult egy 30 perces szünetre. Mivel a munkavállaló már kivett egy 15 perces szünetet 11:15 órakor, így a munkáltató korlátozhatja a következő szünetet 15 percre. (Ha valaki boltban dolgozik, akkor jogos ult egy teljes órás szünetre 13:15 órakor.) Ha a munkavállaló 13:30 vagy 13:45 órakor újra elkezd dolgozni és további 6 órát dolgozik 18:15 óráig, akkor jogosult még egy 15 perces szünetre.

Megjegyzés: szünet a munkanap végén nem elfogadható, mivel nincs összhangban a törvénnyel.

Jogosultság pihenőidőre

A pihenőidő definíciója minden olyan idő, ami nem munkaidő. A pihenőidőt a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény a következőképpen határozza meg:

  • A munkavállaló jogosult 11 egymást követő óra szünetre bármely 24 órás perióduson belül
  • A munkavállaló jogosult bármely 7 napos periódus után 24 egymást követő óra szünetre  és ennek normális esetben egy fent említett 11 órás szünet után kell következnie, vagy

Alternatívaként a munkáltató adhat két 24 órás pihenőidőt egy héten, ha az egy olyan hetet követ, ahol a munkavállaló nem kapott 24 órás pihenőidőt. Hacsak a munkaszerződés nem rendelkezik másképp, akkor a 24 órás szünetbe bele kell tartoznia egy vasárnapnak.

Kire nem vonatkozik a törvény?

A munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény szünetekkel és pihenőidőkkel kapcsolatos rendelkezései nem vonatkoznak minden munkavállalóra.

A törvény a következő munkavállalókra nem vonatkozik:

  • Rendőrség
  • Védelmi erők
  • Munkavállalók, akik saját maguknak osztják be a munkaóráikat
  • Család által farmon vagy magánotthonban foglalkoztatott munkavállalók

A 18 éven aluli fiatal munkavállalókra vonatkozó munkaórákat a fiatalok védelmével kapcsolatos (foglalkoztatásról szóló) 1996-os törvény (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) szabályozza.

Mentességek

A következő helyzetekben lehet a munkáltatót mentesíteni a pihenőidő biztosítása alól:

  • Kivételes körülmények: például nem lehetséges pihenőidőt biztosítani kivételes körülmények vagy vészhelyzet miatt
  • Kollektív egyezmény: a pihenőidőket meg lehet változtatni, ha kollektív egyezmény határoz a változtatások jogáról. Ezeket a változásokat a munkaügyi bíróságnak vagy a foglalkoztatás szabályzó rendeletnek, illetve a regisztrált foglalkoztatási egyezménynek jóvá kell hagynia.
  • Műszakos munka: bizonyos körülmények közt, például amikor szétválasztott hétvégén dolgoznak a munkavállalók, vagy műszakváltás van

Ezek a mentességek engedélyezettek feltéve, hogy a munkavállalónak egyenértékű kompenzáló pihenőidőt adnak. Ez azt jelenti, hogy ha a pihenőidőt elhalasztják, akkor engedélyezni kell, hogy a munkavállaló ésszerű időperióduson belül kivegye azt. A Workplace Relations Commission kiadott egy gyakorlati szabályzatot a kompenzációs pihenőidőkkel kapcsolatban.

Habár a közlekedésben dolgozókra vonatkozó szabályozások (SI 20/1998) és a polgári védelmi szolgálat bizonyos kategóriáija vonatkozó szabályok (SI52/1998) mentesek a törvényben meghatározott szünetekre és pihenőidőkre vonatkozó rendelkezések alól. Az említett szférákban dolgozóknak nem kötelező egyenlő mértékű kompenzáló pihenőidőt adni.

Speciális szabályzatok vonatkoznak a halászok munkaidejére (S.I. No. 709/2003).

Hogyan lehet igénybe venni?

A munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény értelmében vitákat a Workplace Relations Commission-höz lehet referálni. A panaszt a vita megtörténte utáni 6 hónapon belül kell megtenni. Habár ezt az időkorlátot meg lehet hoszabbítani maximum 12 hónapig, ha ésszerű oka volt annak, miért nem tudták a panaszt megtenni az első 6 hónapon belül. A workplacerelations.ie weboldalon található panasztevő formanyomtatványt kell használni.

További információ a szünetekről, pihenőidőkről és a munkajogokról elérhető a Workplace Relations Commision információs és ügyfélszolgálatánál - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland