A munkahét

Munkaórák
Typography

A munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény (Organisation of Working Time Act 1997) kimondja, hogy a maximális átlagos munkahét sok munkavállaló számára nem haladhatja meg a 48 órát. Ez nem jelenti azt, hogy a munkahét sosem haladhatja meg a 48 órát; az átlag fontos. Az átlagot a következő periódusok egyikére számolják ki:

 • 4 hónap a legtöbb munkavállalónak
 • 6 hónap a biztonsági szektorban, kórházakban, börtönökben, gáz/elektromos áram szolgáltatónál, reptéreken/kikötőkben, mezőgazdaságban vagy olyan üzletben dolgozóknak, amelyeknek csúcsidős periódusaik vannak az év bizonyos részén (ilyen például a turizmus).
 • 12 hónap, ha a munkáltató és a munkavállaló így egyezett meg (ezt a munkaügyi bíróságnak jóvá kell hagynia).

A 48 órás munkába nem tartozik az éves szabadság, a betegszabadság, az anyasági szabadság vagy az örökbefogadási, illetve szülői szabadság.

A törvény szintén lefekteti az éjszakai dolgozókra, illetve a minimális szünetekre és pihenőidőszakokra vonatkozó szabályokat.

Kivétel a munkaidőre vonatkozó törvény alól

A munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény a munkaidőről és a pihenőidőkről nem vonatkozik minden munkavállalóra. Az említett törvény nem vonatkozik a rendőrökre, a védelmi erőkre, azokra a munkavállalókra, akik a saját munkaóráikat szabályozzák, illetve a családban, farmon vagy magánotthonokban foglalkoztatottakra. A fiatalok védelmével kapcsolatos (foglalkoztatásról szóló) 1996-os törvény (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) szabályozza a 18 éven aluli fiatalok munkaóráit.

Különböző szabályozások alkalmazandóak a következő személyek munkaidejére:

 • Orvosgyakornokok (SI 494/2004)
 • Mozgó közúti járműveken dolgozó munkavállalók (SI 36/2012)
 • A tengeren dolgozó munkavállalók

A maximális átlagos munkahétre és a törvény által meghatározott szünetekre vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a polgári védelmi szolgáltatásokban dolgozók bizonyos kategóriáira (SI 52/1998).

Szabályok

Információ kérése a munkaórákkal kapcsolatban

Sok munkáltató számára a munkaórák meg vannak határozva vagy a munkaszerződésben vagy foglalkoztatási regisztrációs rendeletben (Employment Regulation Order), illetve regisztrált foglalkoztatási egyezményben (Registered Employment Agreement).

Ha a munkavállaló munkaórái nincsenek meghatározva, akkor a munkáltatónak a törvény 17. paragrafusa szerint kell eljárni.

 • A munkáltatónak értesíteni kell a munkavállalót a munkaidő kezdetéről és végéről legalább 24 órával az első munkanap előtt.
 • Ha a munkavállaló nem dolgozik minden nap, akkor a munkáltatónak legalább minden munkanap előtt 24 órával értesítenie kell a munkavállalót a munkaórák kezdetéről és végéről. Ezt az információt szemmel látható helyre kell helyezni a munkahelyen azon a napon, amikor a munkavállaló dolgozik.
 • Ha a munkavállalónak túlóráznia kell, akkor a munkáltatónak 24 órás értesítést kell adnia ugyanolyan módon, mint a normális munkaórákról. Habár a munkáltató kérheti, hogy a munkavállaló a 24 órás értesítési periódusnál kevesebb időn belül dolgozzon olyan előre nem látható körülmények esetén, mikor egy másik munkavállaló megbetegszik.

Kérheti a munkavállaló, hogy heti munkaórasávra osszák be?

Ha valaki alacsony munkaórás munkaszerződés értelmében dolgozik és folyamatosan több órát dolgozik minden egyes héten, mint amennyiről a munkaszerződés rendelkezik, akkor kérheti a munkáltatót, hogy változtassa meg a munkaszerződés feltételeit. A munkavállaló jogosult arra, hogy olyan munkaórasávra osszák be őt, amely legjobban tükrözi a ledolgozott munkaórák számát egy 12 hónapos perióduson belül.

A munkavállaló írásban kérheti a munkáltatót, hogy helyezze őt munkaórasávra. A munkáltató dönti el, hogy melyik heti sáv vonatkozik a munkavállalóra az átlagos heti munkaórák alapján az elmúlt 12 hónapra vonatkoztatva. A munkáltatónak a munkavállalót a kérelem megtételének dátumától számított 4 héten belül heti munkaórasávra kell beosztania. Ha a munkavállalót munkaórasávra helyezték, akkor jogosult a sáv által meghatározott munkaórák átlagán dolgoznia az elkövetkező 12 hónapban.

Sáv

-tól

-ig

A

3 óra vagy annál több

kevesebb, mint 6 óra

B

6 óra vagy annál több

kevesebb, mint 11 óra

C

11 óra vagy annál több

kevesebb, mint 16 óra

D

16 óra vagy annál több

kevesebb, mint 21 óra

E

21 óra vagy annál több

kevesebb, mint 26 óra

F

26 óra vagy annál több

kevesebb, mint 31 óra

G

31 óra vagy annál több

kevesebb, mint 36 óra

H

36 óra vagy annál több

 

Habár bizonyos körülmények esetén a munkáltató megtagadhatja a munkavállaló azon kérését, hogy helyezzék őt munkaórasávra.

A megtagadás okai a következők lehetnek:

 • Nincs bizonyíték, amely alátámasztja a kérelmet
 • Jelentős mértékű hátrányos változást okozna az üzletnek a 12 hónapos referenciaperiódus alatt
 • Olyan időszakos helyzet, amely már nem áll fönn
 • Olyan esetek, ahol az órákat kollektív megegyezés szerint határozták meg

Ha a munkavállaló kérését megtagadták, akkor panaszt tehet a Workplace Relations Commission-nél, lásd a “Hogyan lehet panaszt tenni?” c. részt lentebb.

Vasárnapi munka

Ha a munkavállaló vasárnap dolgozik, akkor az extra fizetéshez való jogosultságáról a munkáltatóval kell megegyezni. A munkaidő beosztásával kapcsolatos törvény értelmében ha nincs megegyezés a fizetéssel kapcsolatban, akkor a munkáltatónak a következőt kell adnia a vasárnapi munkáért:

 • Ésszerű engedmény
 • Ésszerű fizetésnövekedés
 • Ésszerű fizetett szabadság

Az, hogy mi az ésszerű a körülményektől függ. Ezzel kapcsolatban a munkáltatónak és a munkavállalónak kell tárgyalnia, illetve a szakszervezetnek. A munkavállaló kaphat iránymutatást máshol hasonló munkát végző munkavállalók egyezményeire történő referálás által.

A Workplace Relations Commission-nek van egy gyakorlati szabályozása a vasárnapi munkával kapcsolatban kiskereskedelemre vonatkozóan.

Túlóra

A túlóra a normális munkaórákon kívül végzett munka. A munkáltatónak nem törvényes kötelezettsége fizetni a túlórát a munkavállalóknak. habár sok munkáltató magasabb arányú fizetést ad a munkavállalónak a túlóráért.

A munkaszerződésnek ki kell mondania, hogy a munkavállalónak kell-e túlórát végeznie és meg kell határoznia az azért adott fizetést. Bizonyos munkaszektorokra a foglalkoztatási szabályozó rendeleket (Employment Regulation orders) és a regisztrált foglalkoztatási egyezmények (Registered Employment Agreements) vonatkoznak. Ezen rendeletek és egyezmények értelmében a fizetés aránya magasabb lehet a túlóra után, mint a normális munkaóra után.

Olyan dolgozók, akik esetében nem határozták meg, hol végezzenek munkát

2015-ben az Európai Unió Bírósága azt a határozatot hozta, hogy ahol a dolgozóknak nincs meghatározott munkahelyük, akkor az otthonuk és az első, illetve utolsó ügyfelük közti utazási idő minden nap munkaidőnek számít (C-266/14-es eset Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obrers (CC.OO) v Tyco Integrated Security SL)

Írországban a nemzeti minimumbérel kapcsolatos 2000-es törvény (National Minimum Wage Act 2000) kimondja, hogy a munkaidő nem foglalja magában az otthonról a munkába és a munkából otthonra történő utazás idejét (8. paragrafus). Amíg ezt a törvényt nem módosítják, addig a privát szektorban dolgozók nem biztos, hogy érvényesíteni tudják az Európai Unió Bíróságának ítéletét (lévén, hogy Írország dualista ország, azaz az EU-s és nemzetközi törvényeket első lépésként nemzeti törvénybe kell iktatni ahhoz, hogy Írországban alkalmazhatóak legyenek. - Mesi megj.)

Habár a közvetlen hatás (direct effect) értelmében az Európai Bíróság rendelete alkalmazható a közszférára. Ezért ha valaki a közszférában dolgozik, de nincs fix munkavégzési helye, akkor beszámíthatja az otthona és az első, illetve utolsó ügyfele közti utazási időt a munkaidejébe.

Jegyzékek készítése a munkaórákról

A munkáltatónak részletes jegyzéket kell vezetnie a munkavállaló munkaóráiról. A szabályokat a munkaidő beosztásával kapcsolatos (jegyzékekről, előírt formákról és mentességekről szóló) 2001-es szabályozások (Organisation of Working Time (Records) (Prescribed Form and Exemptions) Regulations 2001).

Hogyan lehet panaszt tenni?

Ha valaki panaszt szeretne tenni a Workplace Relations Commission-nél a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény értelmében, akkor azt 6 hónappal a vita megtörténte után kell megtenni. Habár ezt az időkorlátot meg lehet hosszabbítani további 12 hónapal ha észerű oka volt annak, miért nem tették meg a panaszt az első 6 hónapban. A panasztételhez a Workplace Relations Commission panasztevő formanyomtatványát kell használni.

További információ a munkaórákkal és a munkajogokkal kapcsolatban elérhetőek a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatánál.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland