A munkaidő beosztásával kapcsolatos (jegyzékekről, előírt formanyomtatványokról és mentességekről szóló 2001-es szabályozások (Organisation of Working Time (Records) (Prescribed Form and Exemptions) Regulations 2001) megköveteli, hogy minden munkáltató részletes jegyzéket vezessen a munkakezdés és a munka befejezésének idejéről, a napi és heti ledolgozott órákról, valamint a munkáltatóknak kiadott szabadságról. Az említett szabályozások részei a munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvénynek (Organisation of Working Time Act 1997). A munkáltatónak a legutóbbi 3 évről meg kell őriznie a jegyzékeket.

Minden dolgozó jogosult szünetekre a munkában és pihenőidőkre munkanapok vagy éjszakák közt. Ahhoz, hogy valaki megtudja, milyen szünetekre jogosult, lásd a “Szabályok” c. részt lentebb. A munkaidő beosztásával kapcsolatos 1997-es törvény (Organisation of Working Time Act 1997) rendelkezik a munkavállalók törvényben meghatározott minimális jogosultságairól a munkahét, az éves szabadság, az éjszakai munka, a szünetek és pihenőidők vonatkozásában.