Hogyan kalkulálják ki a jövedelemadót?

Fizetés és munka
Typography

Majdnem minden bevétel adóköteles. A munkából származó bevétel adóját a munkáltató vonja le a munkabérből az ír kormány nevében. Ez a Pay As You Earn (Úgy fizetsz, ahogy keresel) rendszer. A fizetendő adó összege függ a keresett bevétel összegétől és az egyén személyes körülményeitől. Számos jövedelemadó könnyítés áll rendelkezésre, amely csökkentheti a befizetendő adó összegét.

A Universal Social Charge (USC) egy jövedelemadó. A bruttó bevételre vetik ki nyugdíjhozzájárulás vagy társadalombiztosítás (PRSI) levonása előtt. Nem lehet az adóelőlegeket vagy az adókönnyítéseket (kivéve bizonyos tőke után adott engedményeket) arra használni, hogy csökkentsék a fizetendő USC összegét.

Az adóelőlegek és a szabványos adósávhatár meghatározásáról szóló értesítés

Az adóév kezdetekor az adóbiztosok küldenek egy értesítést az adóelőlegek és a szabványos adósávhatár meghatározásáról. Ez az értesítés mutatja a munkavállaló jövedelmére vonatkozó adót és azokat az adóelőlegeket, amelyek csökkentik a befizetendő adó összegét. Az adóhivatal szintén küld egy összefoglalót erről a bizonylatról a munkáltatónak, hogy az le tudja vonni a megfelelő összegű adót. Ha a munkavállaló körülményei az év folyamán megváltoznak, akkor az adóhivatal egy felülvizsgált bizonylatot fog kiállítani.

Ha a munkavállaló állást vált vagy először dolgozik, akkor a munkáltató nem kapja meg ezt az információt az adóhivataltól vagy a korábbi munkáltatótól. Ekkor a munkavállaló időszakosan sürgősségi adót (emergency tax) fizet.

Adóarányok és a szabványos adósávhatár

Adót a fizetés bizonyos százalékából vonnak le. A befizetett százalék a bevétel összegétől függ. A bevétel első részét bizonyos összegig 20%-on adóztatják. Ez az adó szabványarányaként (standard rate of tax) ismert és az összeg, amire vonatkozik pedig a szabványos arányú adósáv (standard rate tax band).

A bevétel fönnmaradó részét 2019-ben magasabb, 40%-os arányon adóztatják.

A magasabb adóarány fizetése előtt megkeresett összeg szabványos adósávhatárként (standard rate cut-off point) ismert.

Szabványos adósávhatárok

 

2015, 2016 és 2017

2018

2019

 

20%

40%

20%

40%

20%

40%

Egyedülálló személy

€33,800

Egyenleg

€34,550

Egyenleg

€35,300

Egyenleg

Házaspár/civil partnerek, egy személy bevétele

€42,800

Egyenleg

€43,550

Egyenleg

€44,300

Egyenleg

Házaspár/civil partnerek, két személy bevétele

Maximum €67,600 (az emelés a második bevételhez kötődik - lásd a példát lentebb)

Egyenleg

Maximum €69,100 (az emelés a második bevételhez kötődik - lásd a példát lentebb)

Egyenleg

Maximum €70,600 (az emelés a második bevételhez kötődik - lásd a példát lentebb)

Egyenleg

Egyedülálló szülős család

€37,800

Egyenleg

€38,550

Egyenleg

€39,300

Egyenleg

Példák a szabvány adósávhatárra két személy bevételével rendelkező házaspárok vagy civil partnerek esetén

2019-ben a szabványos adósávhatár házaspárok vagy civil partnerek számára €44,300. Ha mindkét fél dolgozik, akkor ezt az összeget annyival emelik, amennyi a következő összegek közül az alacsonyabb:

 • €26,300 vagy
 • A kevesebb bevétellel rendelkező házastárs vagy civil partner fizetésének összege.

Ha az egyik személy €48,000-et, házastársa/civil partnere pedig €27,000-et keres, akkor:

A szabványos adósávhatár a pár számára €44,300 plusz €26,300. A szabványos arányú adósávban történő növekedést nem lehet átruházni a házastársak vagy civil partnerek közt, így az első házastárs vagy civil partner adósávját a következőképp kalkulálják ki: €44,300 20%-os arányon = 8,860 és €3,700 40%-on = €1,480. A másik házastárs vagy civil partner adósávjait a következőképp kalkulálják ki: €26,300 20%-on = €5,260 és €700 40%-on = €280.

Adóelőlegek

Az adóelőlegek lecsökkentik a befizetendő adó összegét. Az adóelőlegeket az adó kiszámítása után vonják le és így az adóelőlegnek ugyanaz az értéke minden adófizető számára.

Miután az adót kikalkulálták a bevétel bizonyos százalékaként, levonják az adóelőleget belőle, így csökken a befizetendő adó összege. Például egy 200 eurós adóelőleg 200 eurónyi összeggel csökkenti a befizetendő adót.

A munkavállaló jogosult lehet különböző adóelőlegre személyes körülményeitől függően. Ha a munkavállaló jogosult olyan adóelőlegekre, amelyek nincsenek fölsorolva az adóelőlegek és a szabványos adósávhatár meghatározásáról szóló értesítésben, akkor értesíteni kell az adóhivatalt.

Adóengedmények

Az adóengedmények csökkentik a fizetendő adó összegét. Az adóengedmény összege a legmagasabb arányú adótól függ. Ez azért van így, mert az engedményt a jövedelem megadóztatása előtt vonják le, azaz a bevétel ‘tetejéről’ veszik le, amelyet aztán vagy a szabványarányon, vagy a magasabb arányon adóztatnak meg a bevételszinttől függően.

Ha például a munkavállalónak van 200 eurós adóengedménye és a legmagasabb adóaránya 20%, akkor ez azt jelenti, hogy a megadóztatott bevétel összege csökken 200 euróval és így az adó is csökken 40 euróval (€200 x 20%).

Ha a munkavállalónak ugyanúgy 200 eurós adóengedménye van de a legmagasabb adóarány 40%, akkor a 40%-on megadóztatott bevétel összege csökken 200 euróval és így az adó összege is csökken 80 euróval (€200 x 40%). Ezt a határarányon (marginal rate) meghatározott adóengedménynek nevezik.

Ha a munkavállaló figyelembe veszi az engedményeket a jövedelemadó kikalkulálásakor, akkor módosítani kell a szabványos adósávhatárt.

A határarányon lévő engedmények közé tartoznak a következők:

 • Adókönnyítés cselekvőképtelen személy ápolására alkalmazott gondozó esetén
 • Adókönnyítés nyugdíjhozzájáruláson
 • Engedmény vakvezető kutya után
 • Tengerészek engedménye

Az adó kikalkulálása

Mielőtt a jövedelemadót kiszámítják, a következő tételeket kell levonni a jövedelemből:

 • Nyugdíjhozzájárulások
 • Fizetések az állandó egészségtámogatási tervbe (Permanent Health Benefit Scheme) a jövedelem maximum 10%-ig. Ez a terv biztosítja a folyamatos jövedelmet baleset, sérülés vagy betegség esetén.
 • Adóengedmények
 • Olyan munkával kapcsolatos költségek, amelyek szükségesek a munka elvégzéséhez

A szabványos adósávhatár alatti adóköteles jövedelmet ezután 20%-on megadóztatják. A szabványos adósávhatár fölötti összeget 40%-on adóztatják. Ez lesz a bruttó adó.

Az adóelőlegek összegét ezután levonják a bruttó adóból. Ez adja a fizetendő adó összegét.

A szabványos adósávhatárt befolyásoló tényezők

A szabványos adósávhatár változhat a munkavállaló személyes körülményei szerint. A munkavállaló jogosult lehet olyan adóengedményekre, amelyek növelik a szabványos adósávhatár mértékét. A szabványos adósávhatár csökkenhet is. Ez az eset például akkor áll fönn, ha a bevétel legnagyobb része a munkáltatótól származik, de van a munkavállalónak olyan munkán kívüli bevétele is, amelyből nem vontak le adót.

Az adóengedményeknek a következő hatásuk van:

 • Megnövelik az adóelőlegeket a könnyítés összegével és az adó szabványarányával. Ez könnyítést ad az adó szabványaránya esetén

és

 • Megnöveli a könnyítés összegével az adósávhatárt. Ez hozzáadja a könnyítés különbségének összegét a magasabb adóarány és a szabványos adóarány közt.

Ez biztosítja, hogy a könnyítést teljes mértékben megkapják a magasabb adósávon, amennyiben ez az eset alkalmazható.

Például egy 1000 eurós adóengedménynek 200 eurós értéke lenne egy adófizetőnek szabványarányon és 400 eurós értéke magasabb arányon. Ezt az összeget úgy számolják ki, hogy megnövelik az adóelőlegeket 200 euróval (1000 x 20% szabványos adóarányon). Ez a támogatás összege szabványarányon adózó adófizető esetén, de az adóengedménynek nagyobb értéke lenne a magasabb arányon adózó adófizető számára. Ezt úgy érik el, hogy a szabványos adósávhatárt megemelik 1000 euróval. Ez azt jelenti, hogy a magasabb arányon adózó adófizető esetén az 1000 eurót, amelyet eredetileg 40%-on adóztatnának, most 20%-on adóztatják, így megtakarítva 200 eurót (€400-200), azon felül a 200 eurón felül, amelyet az adóelőleg emelésével takarítottak meg. A szabványos adósávhatár emelésének nincs befolyása arra az adófizetőre, aki a szabványarányon fizet adót, így ő csak a megnövelt adóelőleg által részesül előnyben.

A természetbeni kifizetéseknek és a nem-PAYE bevételnek ellentétes hatása van:

 • Csökkentik az adóelőlegeket a bevétel és a szabványos arányú adó összegével

és

 • Csökkentik a szabványos adósávhatárt a bevétel összegével.

Ennek a fenti példával ellentétes hatása van. Ebben az esetben az 1000 euró csökkentené az adóelőlegeket 200 euróval, amely mind a szabványos, mind a magasabb arányon adózó adófizetőt befolyásolja. A természetbeni kifizetések és a nem-PAYE bevétel szintén csökkentik a szabványos adósávhatárt 1000 euróval. Ez csak a magasabb arányon adózó adófizető adókötelezettségét növeli.

Házasság vagy civil partnership jellegű élettársi kapcsolat

Ha a munkavállaló házas vagy civil partnership jellegű élettársi kapcsolatban él, akkor az hatással lehet az adósávra és az adókönnyítésekre.

Kapcsolat

A regionális adóhivatalok elérhetőségeit itt lehet megtalálni.

Az adózással kapcsolatos adatokat a munkavállaló megtekintheti és aktualizálhatja online, az adóhivatal myAccount szolgáltatásának segítségével. A myAccount oldal elérhető online, vagy a RevApp mobil- és tabletapplikáción keresztül.

További információ

Adózáshoz fölbecsült jövedelem

A PAYE rendszer értelmében jövedelemadót vetnek ki az összes bérre, díjra, extra jövedelemre, profitra vagy nyugdíjra és majdnem minden típusú kamatra. Adót kell fizetni mindenféle munkából származó kereset után (beleértve például a bónuszokat, a túlórát, a nem készpénzbeli kifizetéseket vagy az olyan ‘természetbeni kifizetéseket’, mint a céges autó, borravalók, karácsonyi ajándékdobozok, stb.).

A nem jövedelemadó köteles kapott pénz köteles lehet egyéb adó megfizetésére. Ha valaki ajándékot  kap vagy örököl, akkor valószínűleg tőkeszerzési adót kell fizetnie. Ha az adott személy elad olyan vagyont mint az ingatlan vagy részvények, akkor tőkenyereségadót kell fizetnie.

Mentességek

Adómentes jövedelem közé tartoznak a következő tételek:

 • Jóváhagyott nyugdíjtervekbe történő befizetések
 • Törvény által meghatározott végkielégítések
 • Bizonyos szociális segélykifizetések
 • Ösztöndíjból származó bevétel
 • Kamat megtakarítási bizonylatokból, megtakarítási kötvényekből és a nemzeti kamatmegtakarítási tervből (National Instalment Savings Schemes), bizonyos korlátokon belül
 • Művészek bizonyos keresete
 • Bizonyos kifizetések a Thalidomide következtében fogyatékossá vált személyeknek
 • Engedélyezett lottónyeremény
 • Bizonyos hadinyugdíjak és engedmények
 • Kifizetések a Health Service Executive-tól nevelőszülőknek a gyermekek gondozásáért
 • Bizonyos kompenzációs kifizetések a munkajog értelmében.
 • Kompenzáció olyan személyi sérülés után, amely megakadályozza, hogy az egyén gondoskodjon magáról. Az ennek a kifizetésnek a befektetéséből származó bevétel szintén adómentes, ha ez a fő bevételi forrás. Az ugyanezen sérülés után kapott betegségi nyugdíjt nem számítják bele a fő bevétel fölbecslésébe.

Ha valaki alacsony összegű kifizetést kap, akkor mentesülhet adófizetési kötelezettsége alól, mert az adóelőlegek és könnyítések magasabbak vagy egyenlő értékűek a befizetendő adó összegével. (Nincs jövedelemadó-mentesség 65 év alatti alacsony bért kereső munkavállalók számára.)

Az adott személy teljes mértékben mentesül a jövedelemadó alól ha 65 éves és a jövedelme bizonyos korlátok alá esik. Az adóhivatal tájékoztatást ad az adómentességekről és a könnyítés határértékéről, amely részletezi a rendelkezésre álló kivételi korlátokat és adókönnyítéseket.  Ha az adott személy bevétele a korlátokon felül van, akkor előnyös lehet számára a könnyítés határértéke.

A könnyítés határértéke

Ha az adott személy bevétele magasabb az alacsony jövedelem mentességének korlátaitól, de kevesebb, mint a korlát kétszerese, akkor az adott személy kérhet könnyítést a határértéken belül. A könnyítés határértékének értelmében az adott személy csak azután a bevételösszeg után fizet adót, amely a korlát fölé esik, viszont a speciális 40%-os adókorlát vonatkozik erre az összegre.

Példa

Csaba 66 éves és házas. Teljes bevétele 2018-ra 40000 euró volt. Az adókötelesség hagyományos kikalkulálási módszere szerint a befizetendő adó 2560 euró lenne, de a könnyítés határértéke lecsökkenti ezt 1600 euróra.

A hagyományos módszer értelmében az adókötelezettség kiszámítása a következő módon történik:

A bevétel a szabványos adóhatársáv alatt van, így a teljes összeget 20%-on adóztatják.

40,000 x 20% = €8,000 bruttó adó

Csaba adóelőlegei a következőképpen alakulnak:

Házas személy: €3,300

Munkavállaló adóelőlege: €1,650

Életkor: €490

Összesen: €5,440

A bruttó adóból levont adóelőlegek adják a fizetendő adó összegét

€8,000 - €5,440 = €2,560

A könnyítés határértékének igénybevételével az adókötelezettséget a következőképpen kalkulálják ki:

Teljes bevéte: €40,000

Mínusz

Alacsony jövedelem mentességi korlátja: €36,000

A korlátot felülmúló összeg €4,000 lesz.

A könnyítés határértéke a fizetendő adót ennek az összegnek a 40%-ával csökkenti.

4,000 x 40% = €1,600

Munkaköltségek

Bizonyos munkaköltségeket levonnak a bevételből, mielőtt adó szempontjából fölbecslik a jövedelmet. Jogosultsághoz a költségeknek szükségeseknek kell lenniük a munkavégzéshez és teljes mértékben erre a célra és nem más célra kell fordítani őket.

Az adóhivatal weboldalán további információ található az adózás céljából levonható költségekkel kapcsolatban.

Forrás: Citizens Information Ireland