Állás otthagyása fizetés nélkül

Fizetés és munka
Typography

Ha valaki elveszti az állását, bizonyos jogai és jogosultságai vannak, beleértve a munkáért kapott fizetéshez való jogot. Ha a munkavállalónak nem fizettek az elbocsájtása dátumakor, vagy a munkáltató még mindig tartozik neki a bérével, akkor törvényes jogosultsága van arra, hogy kifizessék az elvégzett munkáért. A munkabér ki nem fizetése a munkáltató által a fizetésből történő levonás - lásd a ‘Fizetésből történő levonások’ c. részt lentebb.

Ha valaki otthagyja az állását

Az utolsó munkanapon a munkavállalónak a következő dolgokat kell megadnia a munkavállalónak:

  • A fizetést amivel tartozik és a fizetési bizonylatot
  • Ha a munkavállalót leépítették, akkor az esedékes végkielégítést
  • A fölmondási jogosultságot és a ki nem vett szabadságok utáni fizetést.

Megjegyzés: 2019. január 1. után a munkavállaló nem kap P45-öt ha otthagyja az állását. Az adóhivatal PAYE modernizációs programja értelmében eltörölték a P45 bizonylatot és fölváltották egy online rendszerrel. Ha a munkavállaló otthagyja az állását, a munkáltató beviszi az utolsó munkanap dátumát és az utolsó fizetés, valamint levonások dátumait az adóhivatal online rendszerébe. A munkavállaló ezeket az adatokat az adóhivatal myAccount rendszerén keresztül érheti el.

Fizetésből történő levonások

A bérek kifizetésével kapcsolatos 1991-es törvény (Payment of Wages Act 1991) szabályozza azt, hogy a munkavállaló hogyan fizessen a munkavállalónak, megalapozza a fizetési bizonylathoz való jogot és kimondja, milyen törvényes levonásokat végezhet a munkáltató a munkavállaló béréből.

A törvény 5. paragrafusa értelmében illegális a munkáltatónak levonásokat végeznie a munkavállaló béréből, hacsak a levonás nem:

  • Törvény által megkövetelt, például adó (PAYE) és társadalombiztosítás (PRSI)
  • Olyan levonás, amelyről a munkaszerződés rendelkezik, például foglalkoztatásból származó nyugdíjhozzájárulások
  • Olyan levonás, amely a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával történik, például szakszervezeti tagdíj
  • A fizetés vagy költségek túlfizetésének fedezése okából történik
  • Bírósági rendelet követeli meg, például kereseti igazolás családjogi eset tárgyalásakor
  • Sztrájk miatt keletkezik

Törvénytelen levonások

Ha a munkavállaló otthagyta a munkáját és nem fizették ki a bérét, vagy az esedékes összegnél kevesebbet fizettek neki, akkor ez a bérek fizetésével kapcsolatos törvény értelmében törvénytelen levonás. Az egyetlen kivétel az, amikor a hiányzó összeg ki nem fizetése a bérkalkulációban bekövetkezett hiba miatt nem történik meg.

Tehát ha a munkavállaló elvesztette állását, de a munkáltató nem fizette az esedékes fizetést, akkor a munkavállaló kérhet kompenzációt a bérek fizetésével kapcsolatos 1991-es törvény értelmében tett panasz által.

Hogyan lehet igénybe venni?

Panaszt a bér ki nem fizetése miatt a Workplace Relations Commission weboldalán lévő online panasztevő formanyomtatvány kitöltése által lehet tenni. A panaszt a levonás dátumától számított 6 hónapon belül kell megtenni, ami az esedékes fizetés dátuma. Ezt az időkorlátot meg lehet hosszabbítani további 6 hónappal, de csak abban az esetben ha ésszerű ok akadályozta meg a panasztételt a normális időkorlátokon belül.

További információ elérhető ebben a magyarázó kiskönyvben a bérek fizetésével kapcsolatos 1991-es törvényről, illetve kapcsolatba lehet lépni a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatával - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland