Munkajogi aktualitások

Munkajogok és kötelezettségek
Typography

Ez a fordítás fölvázol a fő írországi munkajogi törvények közül néhányat. A törvények és törvényi okmányok szövegei elérhetőek az irishstatutebook.ie, valamint az oireachtas.ie weboldalon.

Információ az állással kapcsolatban

A munkafeltételekkel kapcsolatos (információs) törvények 1994 és 2014 közt (Terms of Employment (Information) Acts 1994-2014) megköveteli a munkáltatóktól, hogy bizonyos információt szolgáltassanak a munkavállalóknak a foglalkoztatással kapcsolatban, például a munkaszerződésről, a munka leírásáról, a fizetési arányokról és a munkaórákról.

Az általános adatvédelmi szabályozás (General Data Protection Regulation (GDPR) 2018): további ellenőrzést biztosít az egyénnek a személyi adatai fölött. Több kötelezettséget ró ki azokra a cégekre is, amelyek adatokat ellenőriznek és dolgoznak föl. A GDPR az egész EU-ban 2018. május 25.-én lépett életbe.

Fiatalok

A fiatalok védelmével kapcsolatos (munkáról szóló) 1996-os törvény (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996): szabályozza a gyermekek és fiatalok foglalkoztatását és munkafeltételeit.

Munkafeltételek

Nemzeti minimálbérrel kapcsolatos 2000-es törvény (National Minimum Wage Act 2000): a fenntartható nemzeti minimálbérről rendelkezik.

Bérek fizetésével kapcsolatos 1991-es törvény (Payment of Wages Act 1991): följogosítja a munkavállalókat arra, hogy fizetési bizonylatot kapjanak, amely megmutatja a bruttó bérüket és a levonások részleteit.

Minimális fölmondási idővel és a foglalkoztatással kapcsolatos 1973 és 2005 közti törvények (Minimum Notice and Terms of Employment Acts 1973-2005): meghatározzák a fölmondási időt, amelyre a munkavállaló jogosult a foglalkoztatás vége előtt.

Ipari kapcsolatokról szóló 2015-ös törvénymódosítás (Industrial Relations Act 2015): keretet biztosít azoknak a dolgozóknak, akik szeretnék foglalkoztatási feltételeiket fejleszteni, ahol a kollektív alkut nem ismeri el a munkáltató. Szintén rendelkezik a regisztrált foglalkoztatási egyezmények (Registered Employment Agreements (REAs)) helyettesítési rendszeréről és egy új rendelettípusról, amelyet szektorális foglalkoztatási rendeletekként (Sectoral Employment Orders (SEO)) ismernek.

Munkaórák, éves szabadság és szabadság nemzeti ünnepeken

A munkaidő szervezésével kapcsolatos 1997-es törvény (Organisation of Working Time Act 1997): szabályozza a munkafeltételek, beleértve a maximális munkaórák számát, az éjszakai munkát, az éves szabadságot és a szabadságot a nemzeti ünnepeken.

A munkaidő szervezésével kapcsolatos (jegyzékekről és előírt formanyomtatványokról, illetve mentességekről szóló) 2001-es szabályozások (Organisation of Working Time (Records) (Prescribed Form and Exemptions) Regulations 2001): megköveteli, hogy a munkáltató jegyzéket vezessen a munkavállaló által ledolgozott munkaórákról napi és heti alapon, a munkáltatóknak hetente éves szabadságként vagy ünnepnapként kiadott szabadnapok számát, valamint a szabadsággal kapcsolatos fizetésekről szóló részleteket. A munkáltatóknak heti jegyzéket kell vezetniük a munkavállalók munkakezdési és befejezési idejéről.

Törvényben meghatározott szabadság

Anyasági szabadság

Az anyasági védelemről szóló 2004-es törvénymódosítás (Maternity Protection (Amendment) Act 2004): tartalmaz a szülés előtti tanfolyammal, kiegészítő anyasági szabadsággal, szoptatással kapcsolatos rendelkezéseket. Jelentős mértékben megváltoztatta az anyasági védelemről szóló 1994-es törvényt (Maternity Protection Act 1994). Az anyasági védelemről szóló 1994-es törvény olyan dolgokkal foglalkozik mint az anyasági szabadság, a munkába való visszatérés joga anyasági szabadság után, valamint az egészség és a biztonság a terhesség alatt és után.

Apasági szabadság

Az apasági szabadságról és támogatásról szóló 2016-os törvény (Paternity Leave and Benefit Act 2016): 2 hét törvényben meghatározott apasági szabadságról rendelkezik. Ezt a szabadságot a gyermek születését vagy örökbefogadását követő első 6 hónapon belül ki kell venni.

Örökbefogadási szabadság

Az örökbefogadási szabadsággal kapcsolatos 2005-ös törvény (Adoptive Leave Act 2005): módosítja az örökbefogadási szabadsággal kapcsolatos 1995-ös törvényt (Adoptive Leave Act 1995), amely rendelkezik az örökbefogadó anya  munkából kivett örökbefogadási szabadságáról és az örökbefogadási szabadság után a munkába való visszatérésének jogáról.

Szülői szabadság

A szülői szabadságról szóló 2006-os törvény (Parental Leave (Amendment) Act 2006: módosítja a szülői szabadságról szóló 1998-as törvényt (Parental Leave Act 1998). Rendelkezik a fizetetlen szülői szabadságról, hogy a szülők gondozhassák gyermekeiket, illetve egy korlátozott jogról a fizetett szabadsággal kapcsolatban olyan körülmények közt amikor komoly betegség van a családban (ezt az esetet force majeure-nek nevezik).

Gondozói szabadság

A gondozói szabadsággal kapcsolatos 2001-es törvény (Carer’s Leave Act 2001): a munkavállalónak jogosultsága van időszakos fizetetlen gondozói szabadságra, hogy gondozni tudjon egy olyan személyt, akinek teljes idejű gondozásra és figyelemre van szüksége.

Biztonság a munkahelyen

A munkahelyi biztonsággal, egészséggel és jóléttel kapcsolatos 2005-ös törvény (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005): fölváltotta a munkahelyi biztonsággal, egészséggel és jóléttel kapcsolatos 1989-es törvényt. Egységesíti és aktualizálja a meglévő egészséggel és biztonsággal kapcsolatos törvényt. A változások magukban foglalják a biztonsági törvénykezés megsértése esetében magasabb pénzbüntetésekről szóló rendelkezéseket.

Egyenlő bánásmód a munkahelyen

Diszkrimináció

A munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-2015 közti törvények (Employment Equality Acts 1998-2015): megtiltják a diszkriminációt számos foglalkoztatással kapcsolatos területen. A tiltás okai diszkrimináció miatt a nem, személyi jogállás, családi állapot, életkor, faj, vallás, fogyaték, szexuális orientáció és a traveller közösség tagja. Kötelességet ruháznak a munkáltatókra azzal kapcsolatban is, hogy megelőzzék a munkahelyi zaklatást.

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos (vegyes rendelkezésekről szóló) 2015-ös törvény (Equality (Miscellaneous Provisions) Act 2015): jelentős mértékben módosítja a munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos 1998-as törvényt (Employment Equality Act 1998) a nyugdíjba vonulás és életkor alapján, vallás alapján történő, valamint orvosi és oktatási intézmények vallásos alapon történő és közvetett megkülönböztetés témákban.

Részmunkaidőben dolgozók

A munkavállalók védelmével kapcsolatos (részmunkaidőről szóló) 2001-es törvény (Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001): megelőzi a részmunkaidőben dolgozó munkavállalók elleni diszkriminációt. Célja a részmunkaidőben végzett munka minőségének fejlesztése, a részmunkaidőben végzett munka fejlesztésének ösztönzése önkéntes alapon és a munkaidő rugalmas mértékben történő megszervezéséhez való hozzájárulás, amely figyelembe veszi mind a munkáltató mind a munkavállaló szükségleteit. Garantálja, hogy a részmunkaidőben dolgozó munkavállalót nem részesítik kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalót.

Fix munkaidőben dolgozó munkavállalók

A munkavállalók védelmével kapcsolatos (fix munkaidőről szóló) 2003-as törvény (Protection of Employees (Fixed Term Work) Act 2003): védelmezi a fix munkaidőben dolgozó munkavállalókat annak biztosítása által, hogy nem részesítik őket kedvezőtlenebb bánásmódban mint a hasonló munkakörben dolgozó állandó szerződésen lévő dolgozókat és ezek a dolgozók nem újíthatják meg folyamatosan a fix munkaidejű szerződést. A törvények értelmében a munkavállalók csak egy négy éves folyamatos periódus alatt dolgozhatnak egy vagy több fix munkaidős szerződés alatt. Ezután a munkavállalót állandó szerződésű munkavállalónak tekintik.

Ügynökségi dolgozók

A munkavállalók védelmével kapcsolatos (időszakos ügynökségi munkáról szóló) 2012-es törvény (Protection of Employment (Temporary Agency Work) Act 2012): rendelkezik arról, hogy az összes időszakos, ügynökség által foglalkoztatott dolgozó egyenlő bánásmódban részesüljön (mintha a közvetlen munkaadó alkalmazná őket) a munkaidő, a pihenőidők, az éjszakai munka, az éves szabadság, az ünnepnapok és a fizetés tekintetében.

Egyéni vállalkozás

Az egyének foglalkoztatási és egyéni vállalkozói státusának meghatározásával kapcsolatos 2018-as magatartási szabályzat (Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals 2018): rendelkezik azokról a feltételekről, amelyeket annak tisztázására lehet használni, hogy valaki munkavállaló vagy egyéni vállalkozó.

Szabálytalanságokat föltáró személyek (whistle-blowers)

Védett nyilatkozatokkal kapcsolatos 2014-es törvény (Protected Disclosures Act 2014): védi a munkavállalókat a büntetéstől akkor, ha munkahelyi méltánytalanságokkal kapcsolatban tesznek nyilatkozatot.

Üzlet átvétele és a munkavállalók védelme

Az Európai Unió munkavállalók védelmével kapcsolatos 2003-as szabályozása vállalkozás átadása esetén (European Communities (Protection of Employees on Transfer of Undertakings) Regulations 2003): ez a szabályozás vonatkozik bármely vállalkozás, üzlet vagy üzletrész egyik munkáltatótól a másik munkáltató felé történő átadása, mint jogi átadás eredménye esetén (beleértve a bérlet elvesztésének átadását) vagy a fúziót. A munkavállalók jogait és jogosultságait védi az átadás során.

Munkavállalókkal kapcsolatos (információ és tanácsadás nyújtásával kapcsolatos) 2006-os törvény (Employees (Provision of Information and Consultation) Act 2006): lefekteti a minimális követelményeket a munkavállalók információhoz és konzultációhoz való jogosultságával kapcsolatban a foglalkoztatás struktúrájának fejlesztésével és a vállalkozás átadása során elvégzendő tevékenységekkel kapcsolatban. Vonatkozik legalább 50 munkavállalóval rendelkező munkáltatóra.

Leépítés

A végkielégítés kifizetésével kapcsolatos 1967-2014 közti törvények (Redundancy Payments Acts 1967-2014): rendelkeznek a végkielégítés kifizetésének minimális jogosultságáról olyan munkavállalók esetén, akik bizonyos időszakot ledolgoztak a munkáltatónál, amikor leépítették őket. Nem minden munkavállaló jogosult a törvényben meghatározott végkielégítés kifizetésére leépítés esetén.

Foglalkoztatás védelmével kapcsolatos (kivételes kollektív leépítésről és az azzal kapcsolatos dolgokról szóló) 2007-es törvény (Protection of Employment (Exceptional Collective Redundancies and Related Matters) Act 2007): megalapít egy leépítéssel foglalkozó testületet azért, hogy fontolóra vegyen bizonyos javasolt kollektív leépítéseket. A törvény szintén eltávolítja a végkielégítési kifizetés legfelsőbb jogosultsági életkorhatárát.

Elbocsájtás

Az igazságtalan elbocsájtásokkal kapcsolatos 1997-2015 közti törvények (Unfair Dismissal Acts 1977-2015) értelmében igazságtalan elbocsájtás akkor történhet amikor a munkáltató értesítés nélkül megszünteti a munkaszerződést vagy amikor a munkavállaló függeszti föl a munkaszerződését értesítés nélkül a munkáltató viselkedése miatt. Ezt konstruktív elbocsájtásként ismerik.

További információt az ír emberjogi és esélyegyenlőségi bizottságtól (Irish Human Rights and Equality Commission) származó foglalkoztatási egyenlőségről szóló 1998-2015 közti (Employment Equality Acts 1998-2015) és az egyenlő státussal kapcsolatos 2000-2015 közti (Equal Status Acts 2000-2015) törvényekben lehet találni.

Munkavállalói engedélyek

A munkavállalói engedélyekkel kapcsolatos 2003-2014 közti törvények (Employment Permits Acts 2003-2014): rendelkeznek 9 különböző típusú munkavállalói engedélyről.

Munkavállalói engedélyekkel kapcsolatos 2018-as törvénymódosítás (Employment Permits (Amendment) Regulations 2018): megváltoztatta a magasan képzettek foglalkozással kapcsolatos jogosultsági listáját (Highly Skilled Eligible Occupations List (HSEOL)) és a foglalkoztatásra nem jogosult kategóriák listáját (Ineligible Categories of Employment List (ICEL)), valamint kimondja, hogy a munkaszerződés aláírt másolatát az összes új és megújított munkavállalási engedélykérelemmel be kell mutatni. További információt a munkavállalási engedéllyel kapcsolatban az Üzleti, Vállalkozási és Innovációs Minisztérium weboldalán lehet találni.

Munkajogok

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015): megalapította a munkahelyi kapcsolatokkal foglalkozó bizottságot (Workplace Relations Commission), amely fölváltotta a munkahelyi kapcsolatokkal foglalkozó bizottságot (Labour Relations Commission), a jogokkal foglalkozó biztos szolgáltatását (Rights Commissioner Service), az esélyegyenlőségi döntőbizottságot (Equality Tribunal) és a nemzeti munkajogi hatóságot (National Employment Rights Authority).

Polgári panaszok

A közbenjárással kapcsolatos 2017-es törvény (Mediation Act 2017): lehetővé teszi munkavállalók számára, hogy bizonyos polgári panaszok esetén, mint például a személyi sérülés, közbenjárással éljenek. Ez a törvény nem vonatkozik a Workplace Relations Commission-ön keresztül folyó munkahelyi vitákra, beleértve azokat a vitákat, amelyekkel a Workplace Relations Commission közbenjárói foglalkoznak.

Jogokkal kapcsolatos panaszok vagy jogok megsértése

A munkajog védelmet biztosít azon munkavállalók számára, akik úgy érzik, hogy megsértették a munkajogaikat. A panaszokat, vitákat és sérelmeket a Workplace Relations Commission döntőbírója hallgatja meg, aki mindkét oldalt meghallgatja, mielőtt a panasz vizsgálatát kezdeményezi és döntést hoz.

Gyakran a munkáltatók és munkavállalók közti vitákat közbenjárás útján oldják meg, amelynek célja a munkahelyi viták és nézeteltérések megoldása, különösen egyének vagy kis csoportok közt. Ez a vitás munkavállalóknak és munkáltatóknak alkalmat ad arra, hogy közbenjáróval dolgozzanak együtt a probléma kölcsönös megoldásában.

Hogyan lehet igénybe venni?

A munkajogok megsértésével kapcsolatos panaszokat, vitákat vagy sérelmeket bizonyos törvények értelmében a workplacerelations.ie weboldalon lévő online panasztevő formanyomtatvány segítségével lehet referálni. Mielőtt a munkavállaló a panasza meghallgatását kéri, értesítenie kell a munkáltatót ebbéli szándékáról. Ha jogosultságokról van szó, akkor helyileg kell megpróbálni a problémát megoldani, mielőtt azt a Workplace Relations Commission-höz referálják.

A Workplace Relations Commission kiadott egy iránymutatót a foglalkoztatással, munkával és esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvényről, valamint egy kiskönyvet, amely magyarázatot ad a munkajoggal kapcsolatban.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland