Fiatal dolgozók jogai

Fiatalok a munkában
Typography

A fiatal dolgozók védelmével kapcsolatos (foglalkoztatásról szóló) 1996-os törvényt (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) arra tervezték, hogy a fiatal dolgozókat védje és biztosítsa, hogy az iskolaévek alatt elvégzett munka nem veszélyezteti a fiatalok oktatását. A törvény meghatározza a minimális munkavállalási életkort, a pihenők közti időt, a maximális munkaórákat és tiltja az éjszakai munkát bárkinek, akik 18 évnél fiatalabb. A törvény szintén megköveteli a munkáltatóktól, hogy a 18 éven aluli dolgozókról meghatározott jegyzéket vezessenek.

Szabályok

A törvény általában 18 éven aluli munkavállalókra vonatkozik. Gyermekként 16 éven aluli személyeket, fiatalként 16 és 17 év közötti személyeket határoz meg.

Gyermekek

A törvény értelmében a munkavállalók nem alkalmazhatnak 16 éven aluli gyermekeket teljes munkaidős állásban. 14 és 15 év közötti gyermekek a következőképpen foglalkoztathatóak:

15 éves gyermekek végezhetnek 8 órás könnyű munkát hetente iskolaidőben. A maximális munkahét gyermekek számára iskolaidőn kívül 35 óra vagy maximum 48 óra, ha jóváhagyott munkatapasztalaton vesznek részt.

Fiatalok

A maximális munkahét 16 és 17 év közti fiatalok számára 40 óra, maximum 8 órás munkanappal. Ha a 18 év alatti fiatal több munkavállaló munkáját végzi, akkor a kombinált napi vagy heti munkaórák nem haladhatják meg a maximális engedélyezett órák számát. A fiatalok csak reggel 6 és este 10 óra közt dolgozhatnak. Bármely kivételt ez alól a szabály alól szabályozásba kell foglalni - lásd az “Engedéllyel rendelkező helyszínek” c. részt lentebb.

Engedéllyel rendelkező helyszínek

A fiatal személyek védelméről szóló törvénnyel kapcsolatos (engedélyekkel rendelkező helyszínekről szóló) 2001-es szabályozások (Protection of Young Persons Act 1996 (Employment in Licesed Premises) Regulations 2001) lehetővé teszik fiatalok számára, hogy általános feladatokat végezzenek engedéllyel rendelkező helyszíneken maximum este 11 óráig olyan napon, amely nem közvetlenül egy iskolai nap előtt van iskolaidőben, amennyiben a fiatal iskolába jár.

Azoknak a munkáltatóknak, akik általános feladatok elvégzésére alkalmaznak fiatalokat engedéllyel rendelkező helyszíneken, tekintettel kell lenniük a fiatalok engedéllyel rendelkező helyszíneken történő alkalmazásával kapcsolatos magatartási szabályzatra.

Életkorral kapcsolatos bizonyíték és a szülők írásbeli engedélye

A munkáltatónak látnia kell a fiatal születési anyakönyvi kivonatát, vagy egyéb életkorra vonatkozó bizonyítékot, mielőtt alkalmazza az említett fiatalt. Ha a fiatal személy 16 éven aluli, akkor a munkáltatónak írásbeli engedélyt kell kapnia a fiatal szüleitől vagy gyámjától.

Bérek fizetése

Az összes munkavállaló törvény által jogosult fizetési bizonylatra. A fizetési bizonylat lényegében egy írásbeli nyilatkozat a munkáltató által a munkavállaló felé amely fölvázolja az összes adó előtti fizetést és a fizetések levonásainak részleteit.

2019. január 1. óta a nemzeti minimálbér óránként 9,80 euró. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki automatikusan jogosult erre a minimálbérre. 18 éven aluliaknak csak a minimálbér 70%-át garantálják, ami 6,86 euró. A munkáltató többet fizethet a minimálbérnél, ha úgy akarja, de tudatában kell lennie annak, hogy törvény nem kötelezi a magasabb fizetés megadására.

A törvény összefoglalása

A munkáltatóknak kell adniuk a 18 éven aluli munkavállalóknak egy másolatot a fiatal személyek védelmével kapcsolatos (foglalkoztatásról szóló) törvény (Young Persons (Employment) Act) hivatalos összefoglalójáról, valamint részleteket a foglalkozttás feltételeiről a munka megkezdése utáni egy hónapon belül. A 18 éven aluli dolgozókat foglalkoztató munkáltatóknak a törvény hivatalos másolatát ki kell tenni olyan látható helyre a munkahelyen, ahol könnyen el lehet olvasni azt.

Büntetések a fiatalok védelmével kapcsolatos (foglalkoztatásról szóló) törvény értelmében

A törvény értelmében vétkesnek talált munkáltatók egyszerűsített eljárásban köteles maximum 1904,61 eurót fizetni. A törvény folyamatos megszegése maga után vonhat maximum napi 317,43 eurós büntetést.

Folytatódó oktatás és képzés

A Tusla felelős annak biztosításáért, hogy minden gyermek járjon iskolába vagy kapjon minimális oktatást. Egyik kötelessége egy olyan 16 és 17 éves fiatalokkal kapcsolatos iktatókönyv létrehozása és fenntartása, akik korábban befejezik az iskolát azért, hogy munkát vállaljanak. A Tusla kötelezettsége az is, hogy intézkedéseket hozzon ezen fiatalok folytatódó oktatásának és képzésének érdekében a szolgáltatókkal és munkáltatókkal történő konzultációval egyetemben.

Hogyan lehet igénybe venni?

A fiatalok védelmével kapcsolatos (foglalkoztatásról szóló) 1996-os törvény (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) megszegésével kapcsolatos panaszokat el lehet referálni a Workplace Relations Commission felügyeleti szervéhez.

Ha a gyermek vagy fiatal úgy gondolja, hogy megbüntették azért, mert megtagadta az együttműködést egy olyan munkáltatóval, aki megszegte a törvényt (például megtagadta a tiltott órákban történő munkavégzést), akkor a szülő vagy gyám panaszt tehet a Workplace Relations Commission döntőbírójánál. A panaszokat a büntetést követő 6 hónapon belül kell benyújtani. Panaszt lehet tenni a worplacerelations.ie weboldalon található formanyomtatvány használatával. A büntetést követő 6 hónapot meg lehet hosszabbítani további 6 hónappal ha a Workplace Relations Commission meg van győződve arról, hogy ésszerű ok akadályozta meg a panasz benyújtását az első 6 hónapon belül.

További információért a fiatalok védelmével kapcsolatos (foglalkoztatásról szóló) 1996-os törvénnyel kapcsolatban (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) föl lehet venni a kapcsolatot a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgálatával - lásd a “Kapcsolat” c. részt lentebb.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől pénteking 9:30 órától 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland