Fölmondás és referenciák megszerzése

Állásváltás
Typography

Ha valaki úgy dönt, hogy állást vált, akkor törvény alapján közölni kell a munkahely elhagyásának tervét a munkáltatóval. Ezt fölmondásnak hívják. A fölmondás hosszát törvény határozza meg és általában benne van a munkaszerződésben.

Ez a fordítás fölvázolja a fölmondáskor követendő szabályokat. A teljes szabályokat a minimális fölmondási időről és a foglalkoztatás feltételeiről szóló 1973 és 2005 közötti törvények (Minimum Notice and Terms of Employment Acts 1973-2005) határozzák meg.

Fölmondás

Mit mond a munkaszerződésem a fölmondásról?

A munkaszerződés meghatározza a fölmondási időt. A munkáltatónak egy írásbeli másolatot kell adni ezekről a szabályokról a munkavállalónak még akkor is, ha a szerződés teljes egésze nincsen meg írásos formában.

Ellenőrizni kell mit mond a szerződés a fölmondásról és azokat a szabályokat kell követni. Ha a munkavállaló a szerződésben rögzítettektől eltérő egyezményeket szeretne alkalmazni, akkor azt meg kell vitatni a munkáltatóval.

Mennyi a törvény által meghatározott minimális fölmondási idő?

A törvény által meghatározott minimális fölmondási idő az a legrövidebb fölmondási idő, amely az ír jog értelmében engedélyezett. Ha a munkaszerződés nem határozza meg a fölmondási időt, akkor a törvény által meghatározott szabályt* kell alkalmazni, amely egy hétben határozza meg a fölmondási időt. Ezért a munkahely elhagyása előtt egy héttel értesíteni kell a fölmondásról a munkáltatót.

*Az 1973-as minimális fölmondással és munkafeltételekkel kapcsolatos törvény (Minimum Notice and Terms of Employment Act 1973) 6. paragrafusa.

Mikor nem szükséges fölmondás?

Nem kell fölmondást adni akkor, ha:

 • A munkavállaló 13 hétnél kevesebb ideig dolgozott a munkáltatónak és
 • Nincs munkaszerződése, amely meghatározná a fölmondási időt

A munkáltatónak nem kell értesítenie a munkavállalót fölmondással kapcsolatban, ha:

 • A munkavállaló 13 hétnél kevesebb ideig dolgozott a munkáltatónak, vagy
 • A munkavállaló durva kötelezettségszegést követett el
 • A munkáltató lemond fölmondási jogáról.

A fölmondási jogról való lemondás azt jelenti, hogy a munkavállaló és a munkáltató megegyezik arról, hogy a munkavállaló a fölmondási idő előtt elhagyhatja a munkahelyét. A munkáltató fölajánlhat fizetést a fölmondás helyett a fölmondási idő fönnmaradó részére.

(A fölmondást helyettesítő kifizetésről az 1973-as minimális fölmondással és munkafeltételekkel kapcsolatos törvény (Minimum Notice and Terms of Employment Act 1973) 7. paragrafusa rendelkezik.)

Éves szabadság: Ha valaki az éves szabadság kivétele nélkül mond föl, akkor a munkáltatónak ki kell fizetnie a ki nem vett szabadnapokat. Néhány munkáltató szabadságot ajánlhat föl fölmondás helyettt. Habár erről a megegyezésről nem rendelkezik jogszabály, így a munkavállalónak és a munkáltatónak közös megegyezést kell ezzel kapcsolatban hoznia.

Meggondolhatom magam?

Ha valaki beadta a fölmondását, akkor csak a munkáltatóval történő megegyezés után vonhatja azt vissza.

Referenciák megszerzése

Ha valaki új állásra jelentkezik, akkor megkérheti a jelenlegi vagy a korábbi munkáltatóját, hogy adjon referenciát. A referencia lehet írásbeli vagy szóbeli.

Mit takar a referencia?

A referencia a következőket foglalhatja magában:

 • Mennyi ideig dolgozott a munkáltató a munkavállalónak
 • Mi volt a munkavállaló munkaköre a munkahelyen
 • A jelenléti ívet
 • Milyen jól végezte a munkaválalló a munkáját
 • A munkavállaló alkalmasságát az új állásra

Kell a munkáltatónak referenciát adnia?

Nincs törvényben meghatározott jogosultság referenciára a jelenlegi vagy korábbi munkáltatótól és kevés munkaszerződés tartalmazza azt, hogy a munkavállalónak joga van referenciához ha elhagyja a munkahelyét.

Habár a munkáltatók általában adnak referenciát amikor megkérik őket. A munkáltatónak diszkrimináció nélkül kell referenciát adnia.

A referenciának muszáj igazságosnak és pontosnak lennie?

A jelenlegi munkáltatónak gondoskodási kötelezettsége van a munkavállaló és annak új munkáltatója felé. Ha a munkáltató referenciát ad, annak igaznak, igazságosnak és pontosnak kell lennie. A referencia nem lehet félrevezető.

 • Ha a munkáltató olyan referenciát ad, amelyet a munkavállaló igazságtalannak vagy pontatlannak tart, akkor a munkavállaló pert indíthat hanyagság miatt. A munkavállalónak igazolnia kell, hogy a referencia veszteséget okozott számára - például ha az új munkáltató visszavonja az állásajánlatot. Ha a munkavállaló úgy gondolja, hogy a referencia becsületsértő, akkor a 2009-es becsületsértéssel kapcsolatos törvény (Defamation Act 2009) alapján pert indíthat.
 • Ha a jelenlegi munkáltató olyan félrevezető referenciát ad, amely problémát okoz az új munkahelyen, akkor az új munkáltató beperelheti az előző munkáltatót hanyagság miatt - például ha a referencia dicséri a munkavállaló nem létező jártasságát és ennek eredményeképp a munkáltató nem képes elvégezni az elvállalt munkát.

Elolvashatom a referenciámat?

Az adatvédelmi törvények (Data Protection Acts) értelmében a munkavállaló hozzáférhet a róla gyűjtött információhoz, beleértve az alkalmazásával kapcsolatos följegyzéseket. Az alkalmazással kapcsolatos följegyzések magukba foglalják mind az írásbeli, mind a (rögzített) szóbeli följegyzéseket.

Sok esetben a munkavállaló megtekintheti azokat a személyes adatokat, amelyekben véleményt nyilvánítottak róluk. Ezek közé az adatok közé tartozik a referencia. Habár amennyiben bizalmas úton  adtak véleményt, akkor ahhoz nem lehet hozzáférni.

Hol kaphatok további információt?

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland