Universal Social Charge (USC)

Munkakezdés
Typography

A Universal Social Charge (USC) egy jövedelemadó, amely fölváltotta mind a bevétel után, mind az egészségügy után kiszabott adót (amelyet egészségügyi hozzájárulásnak is neveztek) 2011. január 1.-től kezdve.

Akkor kell USC-t fizetni, ha a bruttó bevétel több mint évi 13000 euró. (A korlát 10036 euró volt 2012-től 2014-ig, majd 12012 euró 2015-ben és 2016-tól 2019-ig 13000 euró.) Ha valakinek a bevétele efölött a korlát fölött van, akkor a USC releváns arányát fizeti az összes bevétel után. A USC-t heti vagy havi alapon számítják ki.

A USC nem vonatkozik szociális segélyre vagy ahhoz hasonló kifizetésekre és vannak egyéb kivételek, lásd a “USC-mentes bevételek” c. részt lentebb.

Szabályok

USC-köteles bevétel

Universal Social Charge fizetendő a bruttó bevétel után, beleértve a névleges fizetést (névleges fizetés az olyan nem készpénzbeli támogatás értéke, mint a természetbeni juttatások), valamint bizonyos tőkejuttatásokra adott mentességek után is. A Universal Social Charge-ot szintén fizetni kell nyugdíjhozzájárulás után.

Universal Social Charge-ot akkor kell fizetni, ha a bruttó bevétel több mint évi 13000 euró. Ha az adott személy bevétele efölött a korlát fölött van, akkor az összes bevétel után kell USC-t fizetni. Házaspárok vagy civil partnerek esetében a feleket egyedülállóként kezeli a munkáltató vagy nyugdíjszolgáltató az adott év során.

A USC befizetési kötelezettsége a befizetés dátumától függ és nem a bevételkeresés dátumától.

Bár az adott személynek lehet, hogy nincs jövedelemadó-fizetési kötelezettsége az adóelőlegekre való jogosultsága vagy veszteségek, illetve tőkejuttatások igénybevétele miatt, viszont akkor is kötelezhetik USC befizetésére a bevétele után.

Bizonyos bevételforrások mentesek a jövedelemadó befizetése alól, viszont Universal Social Charge-ot akkor is kell fizetni utánuk. Ezek a bevételforrások magukba foglalják az erdőművelésből származó bevételt, a lóversenyekből, agárfuttatásból származó profitot, a farm lízingelését, a szabadalom utáni honoráriumból származó bevételt, és bizonyos írók, művészek és zeneszerzők keresetét.

USC-mentes bevétel

Nem kell Universal Social Charge-ot fizetni, ha a bevétel az adott évre 13000 euró vagy annál kevesebb. (Ha valaki 70 év fölötti, vagy 70 év alatti és orvosi kártya (medical card) tulajdonosa, valamint az aggregált jövedelme az adott évre 60000 euró vagy annál kevesebb, akkor csökkentett arányú USC-t fizet.)

Az összes Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma általi kifizetés, beleértve az anyasági támogatást (Maternity Benefit), az apasági támogatást (Paternity Benefit) és az állami nyugdíjakat, mentes a Universal Social Charge alól. Hasonló kifizetések, mint a közösségi foglalkoztatási terveken keresztül történő kifizetések vagy a vissza az oktatásba segély (Back to Education Allowance) szintén mentesek a USC alól. A külföldi szociális segélyek vagy hasonló kifizetések, valamint a diáktámogatások és ösztöndíjak is mentesülnek a USC befizetése alól.

Ha fizettek előlegkamat-visszatartási adót (Deposit Interest Retention Tax - DIRT), akkor a bevétel mentesül a USC befizetése alól.

Számos egyéb mentesség van. Ezek közé tartoznak a következők:

 • Bizonyos fizetéshez kötődő tervek, mint az adómegtakarítási ingázó jegy terve (TaxSaver Commuter Ticket Scheme) vagy a Járj munkába biciklivel terv (Cycle to Work Scheme)
 • Törvényben meghatározott végkielégítési kifizetések
 • Nevelőszülői gondozás utáni kifizetések
 • Gyermek utáni támogatás (Child Benefit)
 • Szobakiadás utáni mentesség (Rent a Room Relief)

További információt a USC alóli mentességekről a revenue.ie weboldalon lehet találni.

Végkielégítési kifizetések

A törvényben meghatározott végkielégítési kifizetések mentesülnek a USC befizetése alól. A törvényben meghatározott végkielégítési kifizetés összege ledolgozott évenként 2 heti fizetés + egy bónusz hét, maximum heti 600 euróig. Ezenfelül a törvényben meghatározott végkielégítési kifizetés összegétől magasabb végkielégítés is mentesül a Universal Social Charge befizetése alól bizonyos korlátok közt. Ezek a korlátok maximum 10160 euró + 765 euró teljes szolgálati év esetében a törvény által meghatározott végkielégítésen felül. Ezt az alapvető mentességet tovább lehet növelni maximum 10000 euróig személyenként ha az adott személy nem részese a foglalkoztatás utáni nyugdíjtervnek.

A Universal Social Charge-ot a fent meghatározott törvényes mentességek után szabják ki a jövedelemre, valamint bármely további levonás után a szabványos tőkén alapuló nyugdíjtámogatáshoz (Standard Capital Superannuation Benefit - SCSB).

Tartásdíjkifizetések

A tartásdíjak figyelembevétele Universal Social Charge szempontjából attól függ, hogy önkéntes, vagy jogilag végrehajtandó kifizetések-e.

Önkéntes tartásdíjkifizetések (kifizetések nem hivatalos megegyezés értelmében):

 • A tartásdíjat fizető házastárs nem mentesül a Universal Social Charge befizetése alól azután a bevételrész után, amelyet tartásdíjként fizet.
 • A tartásdíjat kapó házastársnak nem kell a kapott tartásdíj után Universal Social Charge-ot fizetni.

Jogi úton végrehajtandó tartásdíjkifizetés (jogi kötelezettség értelmében fizetendő):

 • A tartásdíjat fizető házastárs jogosult mentességre a Universal Social Charge alól azután a bevételrész után, amelyet tartásdíjként közvetlenül vagy közvetetten fizet a házastársának. Nincs mentesség a gyermektartás kifizetésének esetén.
 • Az adott év során jogilag végrehajtandó tartásdíjkifizetés Universal Social Charge alóli menteségét igényelni kívánó munkavállaló a kért információt vagy megadhatja a bérszámfejtési irodájának vagy év végén kérelmet nyújthat be az adóhivatalnál esedékes Universal Social Charge visszatérítéséhez.
 • A kifizetést kapó házastárs köteles Universal Social Charge-ot fizetni a kapott tartásdíj után saját magára vonatkoztatva. A gyermektartás után nem kell Universal Social Charge-ot fizetni.

Jogilag végrehajtandó tartásdíjjal kapcsolatos egyezmény esetén, ha a különélő pár mindkét tagja azt választotta, hogy jövedelemadó szempontjából házastársként kezeljék őket, akkor a tartásdíjat fizető házastárs nem mentesül a Universal Social Charge alól azután a bevételrész után, amelyet tartásdíjként kifizet. A kifizetéseket kapó házastársnak nem kell a kapott tartásdíj után Universal Social Charge-ot fizetnie.

Nyugdíjhozzájárulások

A munkáltatói vagy nyugdíjszolgáltatói hozzájárulások óváhagyott nyugdíjtámogatási tervhez nem Universal Social Charge-kötelesek, de a munkavállaló hozzájárulásai azok. 2016. január 1. óta a munkáltató hozzájárulásai a személyi nyugdíjmegtakarítási számlához (Personal Retirement Savings Account - PRSA) már nem USC-kötelesek. Ezek a hozzájárulások 2015. december 31.-ig voltak USC-kötelesek.

Nyugdíjak

A foglalkoztatási nyugdíjak Universal Social Charge-kötelesek, de a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma által kifizetett nyugdíjak, illetve a más tagállamokból származó hasonló nyugdíjak nem azok. A USC-t csak egy összegben történő nyugdíjkifizetések után kell fizetni, 500000 euró fölötti arány után.

Díjszabás

2019-ben ha a bevétel 13000 euró vagy annál kevesebb, akkor nem kell Universal Social Charge-ot fizetni. (A korlát 10036 euró volt 2012-től 2014-ig, majd 12012 euró 2015-ben és 2016-tól 2019-ig 13000 euró.) Ha a bevétel efölött a korlát fölött van, akkor az összes bevétel után be kell fizetni a releváns USC-arányt. Például, ha valakinek 13000 euró a bevétele, akkor nem fizet USC-t. Ha a bevétel 13001 euró, akkor 0,5%-ot kell fizetni maximum 12012 euróig és 2%-ot 12012 és 13001 euró közt.

A USC szabványaránya (2019)

Arány

Bevételsáv

0,5%

12012 euróig

2%

12012,01 és 19874 euró közt

4,5%

19874,01 és 70044 euró közt

8%

70044,01 euró fölött

11%

Egyéni vállalkozásból származó bevétel 100000 euró fölött

Csökkentett arányú USC (2019)

Arány

Bevételsáv

0,5%

Bevétel 12012 euróig

2%

Az összes bevétel 12012 euró fölött

A csökkentett USC arányok a következő esetekben érvényesek:

 • 70 éven felüli személyek sestében, akiknek az aggregált jövedelmük az adott évben 60000 euró vagy annál kevesebb
 • 70 év alatti orvosi kártya (medical card) birtokosai, akik aggregált jövedelme az adott évre 60000 euró vagy annál kevesebb

Az aggregált jövedelem USC szempontjából nem tartalmazza a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériumának kifizetéseit.

Teljes értékű orvosi kártyát (beleértve az egészségügyi törvénymódosítás által kiadott kártyát (Health Amendment Act Card)) kell birtokolni ahhoz, hogy az adott személy jogosult legyen a csökkentett arányú USC-re. A háziorvoslátogatási kártya (GP visit card), gyógyszerkifizetési kártya (Drug Payment Scheme Card), európai egészségbiztosítási kártya és hosszútávú betegségi tervre vonatkozó kártya (Long-term Illness Scheme Card) birtokosai nem jogosultak a csökkentett arányú USC-re. Ha valaki az adott évben betölti 70. életévét, akkor jogosult lesz az egész évben a 2%-os arányra.

Észak-írországi egészségügyi kártyára nem tekintenek teljes értékű egészségügyi kártyaként, ezért ennek a kártyának a birtokosai nem jogosultak a csökkentett arányra.

Egyéni vállalkozó bevétele 100000 euró fölött

Egy 3%-os pótdíj vonatkozik azokra, akik egyéni vállalkozásból származó bevétele 100000 euró fölött van életkorra való tekintet nélkül.

Megjegyzés: Az állam által pénzügyi támogatást kapott 5 pénzügyi intézmény által munkavállalóknak kifizetett bónuszok USC-kötelesek 45%-os arányon a teljes összegre vonatkozva ha a bónusz több mint 20000 euró egyetlen adóévben.

Példák (2019-es arányok)

Az, aki évente 50000 eurót keres 0,5%-os arányon fog Universal Social Charge-ot fizetni az első 12012 euró után (ami 60,06 euróra jön ki) és 2%-ot a következő 7862 euró után (ami 157,2 euróra jön ki), valamint 4,5%-ot a 30126 eurós fönnmaradó egyenlegre (ez 1355,67 euróra jön ki). Az adott személy összesen 1572,97 euró Universal Social Charge-ot fog fizetni 2019-ben.

Nem kell Universal Social Charge-ot fizetni akkor, ha az adott évben a teljes jövedelem nem haladja meg a 13000 eurót. Például aki 13000 eurót keres évente, az nem fog Universal Social Charge-ot fizetni, míg aki 13100 eurót fizet évente, az 0,5%-ot fizet az első 12012 után (ami 60,06 euróra jön ki) és 2%-ot a fönnmaradó 1088 euró után (ami 21,76 euróra jön ki). Ez a személy összesen 81,82 euró USC-t fog fizetni 2019-ben.

Az az egyéni vállalkozó, akinek az adott évben 112000 euró bevétele van 0,5%-on fog Universal Social Charge-ot fizetni az első 12012 után (ami 60,06 euróra jön ki), 2%-ot a következő 7862 euró után (ami 157,24 euróra jön ki), 4,5%-ot a következő 50170 euró után (ami 2257,65 euróra jön ki), 8%-ot a következő 29956 után (ami 2396,48 euróra jön ki) és 11%-ot a következő 12000 euró után (ami 1320 euróra jön ki). Ez a személy összesen 6191,43 euró USC-t fizet 2019-ben.

A Universal Social Charge adminisztrációja

Munkavállalók

A Universal Social Charge-ot kumulatív alapon vonják - hasonlóképpen mint a PAYE-t. A munkáltatók és a nyugdíjszolgáltatók felelősek a Universal Social Charge levonásáért a munkavállalók fizetéséből. A munkavállalók és a nyugdíjszolgáltató a levonás után befizetik a Universal Social Charge-ot az adóhivatalnak a munkavállalók nevében.

A munkáltatói adóelőleg bizonylatok (Employer Tax Credit Certificates - P2Cs) a PAYE arányok és sávhatárok melllett mutatják a USC arányokat és sávhatárokat is. Az adott személynek tájékoztatni kell az adóhivatalt bármilyen körülményváltozással kapcsolatban (például ha orvosi kártyát kap), hogy módosíthassák az adóelőleg bizonylatot.

Az Universal Social Charge-al kapcsolatos adatokat külön kell följegyezni a fizetési bizonylaton. A befizetett USC teljes összegének rajta kell lennie minden évben az év végi nyilatkozaton (End of year statement (P21)).

Ha valaki állást vált, akkor a munkáltató tájékoztatni fogja az adóhivatalt az utolsó munkanappal kapcsolatban. 2019. január 1.-től a munkáltató nem fog többé P45 bizonylatot kiállítani.

Egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók a bevezető adóval együtt fizetnek USC-t. Az egyenleget a végső fölbecslésnél gyűjtik össze.

Túlfizetések visszatérítése

PAYE adófizetők esetében a USC-t kumulatív alapon vonják, hasonlóképpen, mint a PAYE-t. Ez azt jelenti, hogy a USC levonásokat egyenlő mértékben osztják el az év folyamán és az év végén a megfelelő összeget vonják le. USC túlfizetések általában nem szoktak történni. Ha viszont az adott személy az év végén úgy gondolja, hogy több USC-t fizetett, mint kellett volna, akkor felülvizsgálhatja a USC-jét és az adót a PAYE szolgáltatásokon keresztül. Ez a szolgáltatás most elérhető az adóhivatal myAccount weboldalán keresztül. Kapcsolatba lehet lépni a helyi adóirodával is a USC levonások felülvizsgálatához.

Ha valaki az év folyamán munkanélküli lett, akkor visszaigényelheti a jövedelemadó és a USC túlfizetéseit az adóhivatal adóvisszafizetési formanyomtatványának (P50) segítségével.

Hogyan lehet igénybe venni?

A munkáltatók és nyugdíjszolgáltatók felelősök a Universal Social Charge-ért a munkavállalóik fizetéséből. A munkáltatók és nyugdíjszolgáltatók levonás után a USC-t befizetik az adóhivatalnak a munkavállalók nevében. Az adóhivatal értesíteni fogja a munkáltatókat a munkavállalókra vonatkozó USC arányaival és küszöbeivel kapcsolatban. Körülményváltozás esetén (például ha az adott személy medical card-ot kap) értesíteni kell az adóhivatalt.

Forrás: Citizens Information Ireland