Ügynökség által alkalmazott dolgozók (munkaerő kölcsönzés)

Foglalkozástípusok
Typography

Az ügynökség által alkalmazott dolgozó az a személy, akinek megegyezése van egy ügynökséggel azzal kapcsolatban, hogy egy másik személynek végezzen munkát. Például egy titkárnőnek lehet megegyezése egy titkárság ügynökséggel, hogy egy irodában dolgozzon amíg az iroda alkalmazottjai szabadságon vannak. Míg az ügynökség által alkalmazott dolgozóknak nem ugyanazok a munkajogai mint a rendszeres dolgozóknak, az időszakos, ügynökségen keresztül végzett munkával kapcsolatos EU-s irányelv (lásd lentebb) értelmében az időszakos, ügynökség által alkalmazott dolgozóknak joguk van egyenlő bánásmódra alapvető munkakörülmények között. Ezt az irányelvet az ír jogba az alkalmazottak védelméről szóló (időszakos, ügynökség által alkalmazott dolgozókkal kapcsolatos) 2012-es törvény (Protection of Employees (Temporary Agency Work) Act 2012)  ültette át (lásd lentebb). Az ügynökség által alkalmazott dolgozókat egyéb munkával kapcsolatos törvény védi - lásd az “Egyéb törvények” c. részt lentebb.

EU irányelv az időszakos, ügynökség általi végzett munkával kapcsolatban

A 2008/104/EC EU-s irányelv az időszakos, ügynökség által végzett munkával (munkaerő-kölcsönzéssel) kapcsolatban 2011. december 5.-én lépett életbe. Rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy minden időszakos, ügynökség által kiközvetített dolgozónak egyenlő bánásmódban kell részesülnie a rendszeres dolgozókkal a munka első napjától kezdve a következők tekintetében:

  • A munkaidő hossza, pihenőidők, éjszakai munka, éves szabadság és ünnepnapok
  • Fizetés
  • Terhes nők és szoptató kismamák, valamint gyermekek és fiatalok által végzett munka
  • Nemi, faji vagy etnikai, valláson vagy hiten, fogyatékosságon vagy szexuális orientáción alapuló megkülönböztetés elleni cselekedetek.

Az időszakos, ügynökség által foglalkoztatott dolgozóknak egyenlő mértékű hozzáférésük kell, hogy legyen az olyan szolgáltatásokhoz, mint a gyermekgondozás, illetve tájékoztatni kell őket állandó jellegű munkalehetőségekkel kapcsolatban.

Az alkalmazottak védelméről szóló (időszakos, ügynökség által alkalmazott dolgozókkal kapcsolatos)  2012-es törvény

Az alkalmazottak védelméről szóló (időszakos, ügynökség által alkalmazott dolgozókkal kapcsolatos) 2012-es törvény ültette át a fent említett EU-s irányelvet az ír jogba. 2012. május 16.-án írták alá. Rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy az időszakos, ügynökség által foglalkoztatott dolgozóknak az első munkanaptól kezdve ugyanolyan bánásmódot kell biztosítani, mintha közvetlenül toborozták volna őket.

Kire vonatkozik a törvény?

A törvény vonatkozik olyan dolgozókra, akiket munkaerő-kölcsönző ügynökség közvetít ki időszakos megbízással, hogy egy másik szervezetnek (a bérbevevő) dolgozzanak, ezen másik szervezet felügyelete és irányítása alatt.

Kire nem vonatkozik a törvény?

A törvény nem vonatkozik alvállalkozók  és korlátozott felelősségű társaságok alkalmazottaira ha a dolgozó a haszonélvező tulajdonos. A törvény kizárhatja azokat is, akiket kihelyezett szolgáltatásokra vonatkozó szerződés értelmében alkalmaznak. Ez a szerződés olyan szolgáltatásokról, például takarításról szóló szerződés, ahol az alvállalkozó felelős a szolgáltatás menedzseléséért és kivitelezéséért.

A törvény nem vonatkozik A Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma által szervezett munkakihelyezési terv (Work Placement Scheme, JobBridge vagy bármely nyilvánosan finanszírozott szakképzési vagy újraképzési terv) értelmében kihelyezett dolgozókra.

Foglalkoztatási és munkafeltételek

2012. május 16. óta azoknak az időszakos, ügynökség által kihelyezett dolgozóknak, akikre a törvény vonatkozik, joguk van ugyanolyan alapvető munkafeltételekhez, mintha közvetlenül a toborzó alkalmazná  őket munkaszerződéssel. Az egyenlő fizetéshez való jognak visszatekintő hatálya van 2011. december 5.-ig. Ezek a foglalkoztatási és munkafeltételek a következők:

Munkaidő

Ez magában foglalja a munkaidő hosszát, a pihenőidőt, a szüneteket, az éjszakai munkát, az éves szabadságot és az ünnepnapokat.

Fizetés

Ez meghatározza az alapfizetést, a műszak után járó prémiumot, a darabszámot, a túlórát, a ledolgozott kedvezőtlen időszakokat (éjszaka, vasárnap, munkaszüneti napok) és a vasárnapi munkát. A fizetés meghatározása a törvényben nem tartalmazza a foglalkoztatás utáni nyugdíjakkal kapcsolatos terveket, a táppénzt, a bónuszokat, az anyasági kifizetéseket vagy a be nem vallott természetbeni juttatásokat. Az egyenlő mértékű fizetés jogát visszadátumozták 2011. december 5.-ig.

Eltérés: Ha az ügynökségi dolgozónak állandó szerződése van az ügynökséggel és kihelyezések közt fizetnek neki, akkor a fizetésre vonatkozó egyenlő bánásmód nem vonatkozik rá.

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés: Az időszakos, ügynökség által foglalkoztatott dolgozóknak egyenlő mértékű hozzáférési jogaik vannak az olyan szolgáltatásokhoz mint a gyermekgondozás, ebédlő és a parkolás. Szintén egyenlő mértékű hozzáférési lehetőségük van információra az állandó jellegű foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban.

Büntetés

Az ügynökség által foglalkoztatott dolgozót védik a megtorlás ellen, amennyiben jelenti az alkalmazottak védelméről szóló (időszakos, ügynökség által alkalmazott dolgozókkal kapcsolatos) 2012-es törvény megszegését. Ez azt jelenti, hogy a bérbevevő vagy az ügynökség nem büntetheti az ügynökségi dolgozót elbocsájtással, igazságtalan bánásmóddal vagy munkakörülményeinek kedvezőtlen változásaival.

Egyéb vonatkozó törvények

Az ügynökség által foglalkoztatott dolgozók bizonyos jogokat élveznek a következő foglalkoztatással kapcsolatos törvények értelmében

Fontos az ügynökség által foglalkoztatott dolgozónak tudnia, hogy ki a felelős a munkavédelmi törvényeknek való megfelelés biztosítására - az ügynökség, vagy az a cég akinek a dolgozó munkát végez.

Ki számít az ügynökség által foglalkoztatott dolgozó munkáltatójának?

Ez attól függ, milyen jogokat szeretne az ügynökség által foglalkoztatott dolgozó végrehajttatni. Az igazságtalan elbocsájtással kapcsolatos törvénykezés értelmében a munkáltató az a személy, akinek a dolgozó ténylegesen dolgozik és nem az ügynökség. Az egészségügyi és biztonsági követelményeknek való megfelelés szintén annak a személynek vagy szervezetnek a felelőssége, akinek az ügynökség által foglalkoztatott dolgozó ténylegesen dolgozik.

Minden egyéb foglalkoztatással kapcsolatos törvény, mint például az alkalmazottak védelméről szóló (időszakos, ügynökség által alkalmazott dolgozókkal kapcsolatos) 2012-es törvény céljából a dolgozó béréért felelős fél (az ügynökség vagy annak ügyfélcége) lesz normális esetben az ügynökség által foglalkoztatott dolgozó munkáltatója.

A szociális segéllyel kapcsolatos (vegyes rendelkezésekről szóló) 2003-as törvény (Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2003) tisztázza az ügynökség által foglalkoztatott dolgozó társadalombiztosítási pozícióját. Kimondja, hogy az ügynökség által foglalkoztatott dolgozók biztosított alkalmazottak és a bért fizető személy a dolgozó munkáltatója társadalombiztosítás (PRSI) céljából.

Részmunkaidős, ügynökség által foglalkoztatott dolgozók

A  (részmunkaidőben dolgozó) munkavállalók védelméről szóló 2001-es törvény  (Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001) értelmében a részmunkaidős, ügynökség által foglalkoztatott dolgozó csak hasonló munkakörben, teljes munkaidőben ügynökség által alkalmazott dolgozóhoz hasonlíthatja magát. Habár a törvény nem vonatkozik azokra a dolgozókra, akiket munkaerő kölcsönző társaság foglalkoztat közvetlenül.

Munkaerő kölcsönző társaságok

A munkaerő kölcsönző társaságokat a munkaerő kölcsönző társaságokról szóló 1971-es törvény (Employment Agency Act 1971) szabályozza. A törvény értelmében a munkaerő kölcsönző társaságnak szüksége van egy működési engedélyre. A kérelmezési eljárással és az engedélyezett munkaerő közvetítő társaságok listájával kapcsolatosan információt a Workplace Relations Commission weboldalán lehet találni.

Kapcsolat

További információt az ügynökség által foglalkoztatott dolgozók jogairól a Workplace Relations Commission információs és ügyfélszolgáltalán keresztül lehet megtudni - lásd a címet lentebb.

Amennyiben a fenti törvények alapján az adott dolgozó nem tudja érvényesíteni jogait, akkor panaszt tehet a workplacerelations.ie weboldalon lévő online panasztevő formanyomtatvány segítségével.

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/