Háztartásbeli dolgozók munkajogai

Foglalkozástípusok
Typography

A háztartásbeli dolgozó meghatározás azokra az emberekre vonatkozik, akiket magánotthonban történő feladatok elvégzésére alkalmaznak. Őket általában közvetlenül a háztulajdonos alkalmazza az említett feladatok elvégzésére. A háztartásbeli dolgozók által elvégzett munkatípusok közé tartozik a háztartás vezetése és a takarítás. Egyéb feladatok közé tartozhat a gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők gondozása. A háztartásbeliek dolgozhatnak részmunkaidőben, teljes munkaidőben és néha (de nem mindig) lakhatnak a munkáltatójuknál is. A gondozói asszisztensek és az otthoni kisegítők háztartásbeli dolgozók. Ez a brosúra tartalmaz információt a háztartásbeli dolgozók munkajogaival kapcsolatban.

Sok háztartásbeli dolgozó bevándorló - gyakran az Európai Gazdasági Közösségen kívülről. Ezeknek a dolgozóknak munkavállalói engedélyre van szükségük.

A más emberek otthonában alkalmazott személyek védelméről szóló magatartási szabályzat (Code of Practice for Protecting Persons Employed in Other People’s Homes) kimondja, hogy a háztartásban dolgozóknak is ugyanolyan munkajogaik vannak mint egyéb alkalmazottaknak és a munkáltató köteles ezeket a dolgozókat tájékoztatni jogaikról. 2014 júliusában a kormány úgy döntött, hogy ratifikálja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményét a háztartásbeli dolgozók számára biztosítandó megfelelő munkával kapcsolatban (International Labour Organisation (ILO) Convention on Decent Work for Domestic Workers).

Ha valaki alkalmi munkát végez egy másik személy házában takarítóként vagy gondozóként, akkor háztartási dolgozóként alkalmazhatják - lásd az “Adó, USC és társadalombiztosítás (PRSI) fizetése háztartásbeli dolgozónak” c. részt lentebb. Ehelyett az adott dolgozót foglalkoztathatja ügynökség (ebben az esetben a dolgozó az ügynökség dolgozója) vagy lehet egyéni vállalkozó. Ha a dolgozó egyéni vállalkozó, akkor felelős a saját adója befizetéséért és nem vonatkozik rá a munkajogi törvénykezés.

Munkajogok

A más személyek házában dolgozóknak nagyjából ugyanazok a jogaik vannak mint egyéb dolgozóknak. Habár néha a munkáltatók és a dolgozók nincsenek teljes tudatában ezeknek a jogoknak.

A munkához való hozzáférés az egyetlen terület, ahol a háztartásbeli dolgozók jogai különböznek egyéb dolgozók jogaitól. Törvényellenes megkülönböztetést alkalmazni jövendőbeli dolgozókkal szemben felvételkor (például az interjúnál és kiválasztáskor). Az egyetlen kivétel az, amikor a munkát valaki házában kell elvégezni. Ebben az esetben nem törvényellenes diszkriminációt alkalmazni jövendőbeli háztartásbeli dolgozóval szemben a szemben az interjúnál vagy a kiválasztásnál. Például a munkáltató kijelentheti, hogy nőt keres azért, hogy az vigyázzon a gyermekeire. Ez nem számít megkülönböztetésnek. Habár ha a dolgozó elfogadta az állást, akkor a munkahelyi esélyegyenlőségi jogok teljes mértékben védik őt.

Munkaszerződés

A háztartásbeli alkalmazottaknak írásbeli munkaszerződésük van, amely leírja a munka feltételeit és tartalmaznia kell a munkáltató teljes nevét, valamint a dolgozó teljes nevét, pozíciójának vagy a munka természetének megnevezését, a fizetést, illetve a munkaórák számát. Ezeket a feltételeket nem lehet megváltoztatni a dolgozó beleegyezése nélkül.

Bérezés és adózás

A háztartásbeli dolgozók jogosultak minimálbérre és fizetési bizonylatra. Ha vasárnaponként dolgoznak, akkor extra fizetésre vagy fizetett szabadságra jogosultak. A háztartásbeli dolgozóknak ugyanúgy adót, társadalombiztosítást (PRSI) és Universal Social Charge-ot (USC, ez egy adófajta) kell fizetniük mint egyéb dolgozóknak és a munkáltató felelőssége, hogy ezeket az adókat levonja a dolgozó fizetéséből és és hogy fizesse a dolgozó társadalombiztosítási hozzájárulását a nevében - lásd az “Adó, USC és társadalombiztosítás (PRSI) befizetése háztartásbeli dolgozó számára” c. részt lentebb.

Bérből történő levonások

Ha a dolgozónak szállást és étkezést biztosítanak munkája részeként, akkor ezek költségeit a munkáltató levonhatja a béréből. Habár a levonásnak igazságosnak és indokoltnak kell lennie, a levonást föl kell tüntetni a dolgozó munkaszerződésében és a dolgozónak írásbeli értesítést kell adni a levonásokkal kapcsolatban. A következő élelmiszerköltségek és/vagy szállásköltségek vonatkoznak minimálbér alapján történő kalkulációra:

Teljes étkeztetés és szállás: heti 54,13 euró vagy napi 7,73 euró

Csak teljes étkeztetés: heti 32,14 euró vagy napi 4,60 euró

Csak szállás: heti 21,85 euró vagy napi 3,14 euró

Az egyéb okokból történő levonásoknak (például töréskárra vagy a munkáltatót ért veszteségekért) hasonló feltételeknek kell megfelelniük. A szerződésnek ki kell mondania, hogy történhetnek levonások, hogy a levonásoknak igazságosnak kell lenniük, valamint hogy a munkáltatónak írásban kell tájékoztatnia a dolgozót a levonásokról.

Táppénz: A dolgozóknak nincs törvényes joguk táppénzre de a szerződésüknek (a munka feltételeiről szóló leírásnak) tájékoztatni kell a dolgozókat arról az eljárásról, amit akkor kell követni, ha a dolgozók betegség miatt munkaképtelenek, illetve a fizetéssel kapcsolatos intézkedésekről a betegség idejére.

Munkaórák

A maximális ledolgozható munkaóra 48 óra egy héten átlagban. A munkáltatónak följegyzéseket kell vezetnie arról, mennyi órát dolgozott a háztartásbeli alkalmazott. A háztartásbeli alkalmazottnak joga van 11 egymást követő órányi szünetre bármely 24 órás periódusban és 24 egymást követő óra pihenésre minden héten. Szintén joguk van minden 4 és fél óra munka után 15 perc szünetre és 30 perces szünetre 6 órás munka után.

Méltóság és magánélethez való jog

A magatartási szabályzat kimondja, hogy a munkáltatónak tisztelnie kell a dolgozó méltóságát és magánélethez való jogát. Ha a dolgozónak a házban kell élnie, akkor a munkáltatónak egy biztonságos magánszobát kell biztosítania egy ággyal. Ha a dolgozóknak szobát kell megosztaniuk, akkor a megosztásról előre meg kell egyezniük. A munkáltatónak meg kell könnyíteniük a dolgozók számára, hogy munkaidőn kívül saját magánügyeikkel foglalkozhassanak.

A magatartási szabályzat szintén kimondja, hogy a munkáltató nem tarthatja vissza a dolgozók személyes dokumentumait (például útlevé vagy vízum) és nem akadályozhatja meg, hogy a dolgozó csatlakozzon egy szakszervezethez.

Éves szabadság és ünnepnapok

A teljes munkaidőben dolgozóknak joguk van 4 hét fizetett szabadságra évente (ez a jogi minimum, de ennél lehet több). Szintén joguk van 2 megszakítás nélküli hét szabadságra és a szabadságért előre pénzt kérni. 9 ünnepnap van egy évben és a háztartásbeli dolgozóknak joguk van ahhoz, hogy ezeken az ünnepnapokon kifizessék őket vagy ahhoz, hogy egyéb fizetett szabadnapot kapjanak helyette, illetve egy extra napért járó fizetést kell adni nekik. Ha a dolgozó a munkáltatójával megy szabadságra, azt munkának tekintik és a dolgozó jogosult teljes kifizetésre a szabadság idejére.

Munkával kapcsolatos följegyzések

A munkáltatóknak a dolgozók bizonyos dolgairól följegyzéseket kell készíteniük annak bizonyítására, hogy megfelelnek a munkaügyi törvényeknek. A Workplace Relations Commission felügyelői hozzáférést fognak kérni ezekhez a följegyzésekhez vizsgálat során. A workplacerelations.ie weboldalán lehet iránymutatót találni azzal kapcsolatban, hogyan végzik ezeket a vizsgálatokat.

Elbocsájtás és fölmondási idő

A dolgozók jogosultak minimális fölmondási időre ha a munkájuk véget ér. A dolgozókat szintén védik az igazságtalan elbocsájtással szemben ha több mint egy évig dolgoztak a munkáltatójuknak. Akkor védik őket igazságtalan elbocsájtás ellen kevesebb mint egy év esetén, ha az elbocsájtás bizonyos tevékenységhez kötődik, például szakszervezeti tagsághoz, terhességhez vagy minimálbérhez való jogosultsághoz.

Hogyan lehet igénybe venni?

A munkajogokkal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos panaszokat a Workplace Relations Commission-höz kell benyújtani. A workplacerelations.ie weboldalon található online panasztevő formanyomtatványt kell használni.

A szakszervezetek írországi kongresszusa (Irish Congress of Trade Unions - ICTU) kampányol azért, hogy a háztartásbeli dolgozókat tájékoztassák jogaikról és tájékoztatást ad a szakszervezetekkel kapcsolatban. Weboldalukon elérhető egy kiskönyv a háztartásbeli dolgozók munkajogaival kapcsolatban. Sok háztartásbeli dolgozó bevándorló, és a Bevándorlók Jogainak Írországi Központja (Migrant Rights Centre Ireland) támogatást nyújt a bevándorló dolgozóknak.

Kapcsolat

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9:30-tól 17:00 óráig

Tel: (059) 917 8990

Alacsonydíjas hívószám: 1890 80 80 90

Weboldal: https://www.workplacerelations.ie/en/

Irish Congress of Trade Unions

31-32 Parnell Square

Dublin 1

Ireland

Tel: (01) 8897777

Fax: (01) 8872012

Weboldal: http://www.ictu.ie/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Migrant Rights Centre Ireland

13 Lower Dorset Street

Dublin 1

Ireland

D01 Y893

Tel: (01) 889 7570

Weboldal: http://www.mrci.ie

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adó, USC és társadalombiztosítás (PRSI) fizetése háztartásbeli dolgozó számára

A háztartásbeli dolgozóknak ugyanúgy kell adót, USC-t és társadalombiztosítást (PRSI) fizetniük, mint más dolgozóknak. Ha az adott munkáltató valakit olyan háztartásbeli munka elvégzésére alkalmaz, mint a háztartás vezetése, gyermek- vagy idősgondozás és heti 40 eurót vagy annál magasabb összeget fizet nekik, akkor regisztrálnia kell munkaadóként az adóhivatalnál. A munkáltató felelős a PAYE (adó), a társadalombiztosítás (PRSI) és a USC levonásáért a dolgozó béréből. Szintén kell munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulását fizetni a dolgozó után a társadalombiztosítási alapba.

Ahhoz, hogy az egyéni munkáltató regisztrálhasson PAYE-re és társadalombiztosításra (PRSI), az adóhivatal online szolgáltatását kell használni. Bizonyos emberek csak papíralapon regisztrálhatnak a TR1-es formanyomtatvány kitöltésével. Ezzel kapcsolatban itt lehet információt találni. Az adott munkáltató kapni fog egy visszaigazolást a regisztrációjával kapcsolatban, illetve egy regisztrációs számot a PAYE céljából, valamint információt a PAYE rendszerrel és az eljárásokkal kapcsolatban.

Az adóhivatal munkáltatóknak szóló útmutatója a PAYE-val kapcsolatban tartalmaz részeket az új dolgozókra, az esedékes adó kiszámítására és a társadalombiztosításra vonatkozólag. Fizetéskor a dolgozónak kell adni egy fizetési bizonylatot, amely részletezi a levont PAYE-t, társadalombiztosítást és USC-t.

További információ

További információ elérhető a Munkáltatók Információs és Ügyfélszolgálati Egységénél az 1890 25 45 65-ös telefonszámon. A TR1-es formanyomtatvány elérhető a helyi adóhivatalnál.

Forrás: Citizens Information Ireland