Különböző foglalkoztatási típusok

Foglalkozástípusok
Typography

Ki az alkalmazott?

Míg a legtöbb esetben tökéletesen világos, ki az alkalmazott, adódnak olyan helyzetek, ahol ez a fogalom magyarázatot igényel. Például az az üzlet, amely el szeretné kerülni a munkajogi törvénykezést, az adót és a társadalombiztosítást, ragaszkodhat ahhoz, hogy a cégnek dolgozók önálló vállalkozók legyenek alkalmazottak helyett. Más szóval ilyen esetekben a munkáltató ragaszkodik ahhoz, hogy az adott személy nem az alkalmazottja, hanem egyéni vállalkozó, aki bizonyos munkát végez. A dolgozó viszont úgy érzi, hogy ő alkalmazott. Ebben az esetben kinek van igaza?

Alkalmazott vagy egyéni vállalkozó?

Annak eldöntése, hogy valaki alkalmazott vagy egyéni vállalkozó, számos kihatása van az adott személyre nézve. A munkavédelmi törvénykezés nagy része kizárólag alkalmazottakra vonatkozik és az adó- és társadalombiztosítási rendszer nagyon eltérően kezeli az adott személyt attól függően, hogy az alkalmazott, vagy egyéni vállalkozó-e.

A munkajogban nincs konkrét meghatározása az alkalmazott vagy az egyéni vállalkozó fogalmának. A dolgozói státus eldöntéséhez megnézik, az adott személy mit csinál, hogyan csinálja, illetve megvizsgálják azokat a feltételeket is, amelyek alapján az adott személy munkába állt. Fontos tisztában lenni azzal, hogy nem az adott személy (vagy az a személy, akinek az adott személy dolgozik) hozza meg a végső döntést, hanem a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma szabványos teszteket alkalmazva, amelyek a munkahelyi kapcsolat valódi természetére alapozódnak.

Példák ezekre a tesztekre:

  • A dolgozó ellenőrzi-e a munkát
  • Ki biztosítja az anyagot és
  • Kap-e a dolgozó fizetést szabadságra

Lehetséges, hogy a törvény értelmében az adott személy dolgozó, még akkor is, ha a másik személlyel úgy egyezett meg, hogy egyéni vállalkozóként fog dolgozni neki. Ezt hamis egyéni vállalkozásnak (false self-employment) nevezik. A hamis egyéni vállalkozás egy olyan munkahelyi kapcsolat, amely azt a látszatot kelti, hogy az adott személy egyéni vállalkozó, amikor valójában az üzlet közvetlen alkalmazottja. Ha valaki munkáját helytelenül egyéni válallkozásnak minősítik, az befolyásolja az adott személy munkajogait és azokat a szociális segélykifizetéseket, amelyekre az adott személy jogosult. Az egyének dolgozói vagy egyéni vállalkozói státusának meghatározására érvényes magatartási szabályzat (Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeket annak meghatározására használnak, hogy az adott személy alkalmazott vagy egyéni vállalkozó-e.

Ha valaki úgy gondolja, hogy hamis egyéni vállalkozó státusban van, akkor a hatáskörrel foglalkozó szekcióval (Scope section) kell fölvennie a kapcsolatot - lásd a “Kapcsolat” című részt lentebb. Ebben az esetben meg fogják vizsgálni a céggel fönnálló munkahelyi kapcsolatot és döntést hoznak az adott személy foglalkoztatási státusával kapcsolatban. További információs a hamis egyéni vállalkozással kapcsolatban itt, valamint azokkal a feltételekkel kapcsolatban, amelyet a minisztérium használ a foglalkoztatási státus meghatározására, itt lehet találni.

Részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak

Munkavédelmi jog szempontjából a részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak hasonló pozícióban vannak mint a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak, habár bizonyos esetekben a részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottnak bizonyos minimális számú munkaórát kell ledolgoznia bizonyos meghatározott időn belül, mielőtt élhet jogaival. A részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak védelméről ebben a Workplace Relations Commission által kiadott magyarázó könyvecskében lehet további információt találni.

Fix munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak

Sok embert most már fix alapon foglalkoztatnak (vagy specifikus célra meghatározott szerződés szerint). Az ismétlődő fix munkaidejű szerződés szerint dolgozók védve vannak az igazságtalan elbocsájtás ellen, habár legalább egy év folyamatos munkaviszony alatt kell állniuk mielőtt eljárást kezdeményezhetnek az igazságtalan elbocsájtásokkal foglalkozó törvény (Unfair Dismissal Acts) értelmében. A fix munkaidős alkalmazottak védelmével kapcsolatos 2003-as törvény (Protection of Employees (Fixed Term Work) Act 2003) értelmében a munkáltatók nem újíthatják meg folyamatosan a fix munkaidős szerződéseket. Az alkalmazottak csak egy vagy két további fix munkaidőre szóló szerződés alatt dolgozhatnak egy négy éves folyamatos periódus alatt. Ezután az alkalmazottnak meghatározatlan időre szóló szerződést kell adni (például állandó szerződést). A törvény értelében a fix munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottakkal nem lehet kedvezőtlenebbül bánni, mint az állandó szerződésen lévő alkalmazottakkal. További információt a fix munkaidős alkalmazottak védelmével kapcsolatos 2003-as törvényről ebben a Workplace Relations Commission által kiadott magyarázó kiskönyvben lehet találni.

A specifikus célra meghatározott szerződések olyan szerződések, amelyeket azért kötöttek, hogy egy különleges projektet végezzenek el, vagy a munkának valamilyen speciális céja van. Az igazságtalan elbocsájtással és a dolgozók védelmével kapcsolatos törvények ugyanúgy vonatkoznak a specifikus célja meghatározott szerződésekre is.

Alkalmi dolgozók

Az ír munkajogban az alkalmi dolgozónak nincs definíciója. A valóságban az alkalmi dolgozók készenlétben lévő dolgozók, akik elvégzik a megkövetelt munkát fix órákra vagy jelenlétre vonatkozó követemények nélkül. habár ezek a dolgozók munkajog szempontjából alkalmazottak.

Néhány törvény vonatkozik ezekre a dolgozókra, például a fizetési bizonylat kézhezvételének joga. Egyéb esetekben ha meghatározott idejű munkát követelnek, akkor nem valószínű, hogy az alkalmi dolgozónak elegendő szolgálati ideje lesz ahhoz, hogy jogosult legyen - például két év szolgálat szükséges ahhoz, hogy valaki jogosult legyen törvényben meghatározott végkielégítésre.

Gyermekek és fiatalok

A törvény nem engedélyezi gyermekek (16 éven aluliak) számára, hogy dolgozzanak, kivéve nagyon szigorú körülmények között, például amikor egy filmben szerepelnek.

  • 14 éven aluli gyermekek végezhetnek könnyű munkát iskolaidőn kívül.
  • 15 éven felüli, de 16 éven aluli gyermekek szintén végezhetnek könnyű munkát, viszont az ő esetükben a munkavégzés történhet iskolaidő alatt is.

A fenti esetek bármelyikénél korlátozások vannak érvényben a munkaórák számával és azzal kapcsolatban, mikor lehet a munkát elvégezni. A munkavégzés tilos az este 8 és reggel 8 óra közti periódusban.

Fiatalok (16 és 18 év közöttiek) alkalmazottakká válhatnak, de korlátozzák a ledolgozható órák maximális számát és általában tilos a munkavégzés este 10 és reggel 6 közt.

A gyermeket vagy fiatalt foglalkoztató személyneknek:

  • Szerezni kell egy másolatot a dolgozó születési anyakönyvi kivonatáról
  • Amennyiben a gyermek dolgozik, akkor a gyermek szüleitől/gyámjaitól be kell szerezni egy hozzájárulási levelet
  • Feljegyzéseket kell vezetni a foglalkoztatás részleteivel kapcsolatban a születési dátummal és a munkaórákkal kapcsolatban.

Kapcsolat

Ha valaki úgy gondolja, hogy hamis egyéni vállalkozóként van alkalmazva, akkor a hatáskörrel kapcsolatos szekcióval kell kapcsolatba lépni, akik meg tudják határozni a foglalkoztatási státust.

Scope Section

Department of Employment Affairs and Social Protection

Gandon House

Amiens Street

Dublin 1

Ireland

D01 A361

Opening Hours: 9am-5pm

Tel: (01) 673 2585

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az adóhivatallal is kapcsolatba lehet lépni.

Ha valaki úgy gondolja, hogy dolgozó és panasza van azzal kapcsolatban, hogyan bántak a munkajogait vagy esélyegyenlőségét érintően, akkor a Workplace Relations Commission-nel kell kapcsolatba lépni. A Workplace Relations Commission tájékoztatást ad az ipari kapcsolatokra vonatkozó jogokról és kötelezettségekről az ír munkajogi és esélyegyenlőségi törvénykezés értelmében.

Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

Information and Customer Service

O'Brien Road

Carlow

R93 W7W2

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel: (059) 917 8990

Locall: 1890 80 80 90

Homepage: https://www.workplacerelations.ie/en/

Forrás: Citizens Information Ireland