A civil partnership jellegű élettársi kapcsolat semmissé nyilvánítása

Semmissé nyilvánítás
Typography

A civil partnership jellegű élettársi kapcsolat semmissé nyilvánítása egy olyan bíróság általi nyilatkozat, amely szerint a partnerek közt fönnálló civil partneship jellegű élettársi kapcsolat semmis és érvénytelen. Más szóval ez egy olyan nyilatkozat, amely szerint a civil partnership jellegű élettársi kapcsolat soha nem létezett.

A semmissé nyilvánítás nem azonos a fölbontással. A fölbontás annak kinyilatkoztatása, hogy az érvényes civil partnership jellegű élettársi kapcsolat véget ért. A semmissé nyilvánítás viszont egy olyan nyilatkozat, amely kimondja, hogy érvényes civil partnership jellegű élettársi kapcsolat soha nem létezett.

A házasság semmissé nyilvánításával kapcsolatos törvény szerint kétfajta házasság van, amelyet semmissé lehet nyilvánítani.Vannak érvénytelen házasságok és megtámadható házasságok. Ha a házasság érvénytelen, akkor úgy tekintenek rá, mintha soha nem történt volna meg. Ha a házasság megtámadható, akkor az érvényesnek tekinthető addig, amíg a semmissé nyilvánítási rendeletet meg nem hozzák.

A civil partnership jellegű élettársi kapcsolatról szóló törvény értelmében csak érvénytelen civil partnerhsip jellegű kapcsolatok léteznek.

A szó szoros értelmében ha a civil partnership jellegű élettársi kapcsolat soha nem létezett, akkor nem kell a bíróságnál semmissé nyilvánítási rendeletetet kérelmezni - a felek csak szimplán viselkedhetnek úgy, mintha a civil partnership jellegű élettársi kapcsolat soha nem létezett volna. Habár kétség esetén ajánlott bírósági rendeletet kérni  a civil partnership jellegű élettársi kapcsolat semmissé nyilvánítására.

A semmissé nyilvánítási rendeletet csak akkor lehet meghozni, ha a felek egyike kérelmezi a rendelet meghozatalát. Bármely egyéb személy, aki megfelelő mértékben érintett a civil partnership jellegű élettársi kapcsolat vonatkozásában szintén kérelmezheti a rendelet meghozatalát. Ha a bíróság úgy dönt, hogy a civil partnership jellegű élettársi kapcsolat érvénytelen, akkor nyilatkozatban fogja kijelenteni, hogy a vcivil partnership jellegű élettársi kapcsolat soha nem létezett.

Szabályok

Annak érdekében, hogyi az állítólagos civil partnerhsip jellegű élettársi kapcsolatot semmissé nyilvánítsák, a Circuit Court-nál vagy a High Court-nál kell a kérelmet benyújtani.

Annak bizonyítására, hogy a civil partnership jellegű élettársi kapcsolat érvénytelen, a következőket kell bizonyítékként bemutatni:

1. A civil partnership jellegű élettársi kapcsolat regisztrálásakor kapacitáshiány állt fönn. Más szóval az adott személy és partnere képtelen volt kötelező érvényű szerződés megkötésére. Ez akkor történhet, ha:

  • A felek egyike már érvényes házasságban vagy civil partnership jellegű kapcsolatban élt
  • A felek túl közeli rokoni kapcsolatban álltak
  • Különböző neműek
  • Valamelyikük 18 éven aluli.

2. A civil partnership jellegű élettársi kapcsolat regisztrációs követelményeit nem követték, például nem értesítették a polgári anyakönyvvezetőt időben.

3. A civil partnership jellegű élettársi kapcsolat regisztrációjának idejekor nem történt beleegyezés. Más szavakkal az adott fél vagy annak partnere nem adott szabad és teljes tájékoztatáson alapuló beleegyezést a civil partnership jellegű élettársi kapcsolathoz. Ez lehet kényszerítés, hiba, félrevezetés vagy csalás, illetve amiatt a tény miatt, hogy az adott személy vagy annak partnere valamilyen mentális betegségben szenvedett a civil partnership jellegű kapcsolat regisztrációjakor.

Hogyan lehet igénybe venni?

Jogi tanácsadás és képviselet minden esetben ajánlatos. Az adott fél és házastársa nem vehetik ugyanannak a solicitor-nak a szolgálatait igénybe.

Ahhoz, hogy valaki megtudja, jogosult-e jogsegély igénybevételére, a legközelebbi jogi központtal kell fölvenni a kapcsolatot. A jogsegély nem ingyenes és mindenkinek kell bizonyos mértékű hozzájárulást fizetnie a költségek felé.

A FLAC (Free Legal Advice Centres) egy független, önkéntes szervezet, amely jogi tanácsadó klinikák hálózatát működteti országszerte. Ezek a klinikák bizalmasak, ingyenesek és mindenki számára nyitva állnak. A legközelebbi Citizens Information központot kell az adott területen elérhető FLAC szolgáltatásokkal kapcsolatban fölkeresni. A FLAC egy információs vonalat is működtet munkaidőben, ahol alapvető jogi információért lehet őket fölkeresni.

Ha valaki privát ügyvéd (solicitor) szolgáltatásait szeretné igénybe venni, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy nincsenek fix jogi díjak. Érdemes ajánlatokat begyűjteni mielőtt valaki eldönti melyik jogi céget alkalmazza. A jogi cégek elérhetőségei megtalálhatóak a Law Society weboldalán.

Kapcsolat

The Legal Aid Board

Quay Street

Caherciveen

Kerry

Ireland

Tel: 066 947 1000

Alacsonydíjas hívószám: 1890 615 200

Weboldal: http://www.legalaidboard.ie

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free Legal Advice Centres

85/86 Upper Dorset Street

Dublin 1

D01 P9Y3

Tel: +353 (0)1 874 5690

Alacsonydíjas hívószám: 1890 350 250

Weboldal: http://www.flac.ie

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forrás: Citizens Information Ireland