A házasság semmissé nyilvánításának következményei

Semmissé nyilvánítás
Typography

Akár érvénytelen, akár megtámadható a házasság, a polgári semmissé nyilvánítás jogi következményei ugyanazok. A házasság kezdettől fogva érvénytelenné lesz nyilvánítva. Ezért jogi szempontból a házasságkötés soha nem történt meg.

Szabályok

A bíróság általi semmissé nyilvánítási nyilatkozat legnyilvánvalóbb következménye, hogy az adott fél most már jogosult házasságkötésre. Ha valaki a semmissé nyilvánítási rendelet meghozatala után köt házasságot, akkor nem vétkes bigámia elkövetésében, mivel csak az új házassága lesz érvényes.

Ha valaki a bíróság általi semmissé nyilvánítási rendelet meghozatala előtt már új házasságot kötött, akkor a második házasság érvénytelennek és bigámiának tűnhet. Habár amikor kimondják a semmissé nyilvánítási rendeletet, akkor a második házasságot érvényesítik, mivel az első házasságot most már érvénytelenné nyilvánítják.

Ha a házasságot semmissé nyilvánítják, az azt is jelentheti, hogy az adott fél elveszti azokat a jogokat, amelyeket házas emberként élvezett. Ezért:

  • A korábbi partnerrel megosztott otthon nem családi otthon. Ha a korábbi partner a ház jogi tulajdonosa, akkor az eladhatja vagy bérbe adhatja a házat az adott fél hozzájárulása nélkül.
  • Az 1965-ös örökösödési törvény (Succession Act 1965) értelmében ha a házas személy elhalálozik, akkor annak házastársa törvényesen jogosult lesz vagyonának egy részére attól függetlenül, hogy az adott házastárs hátrahagyott-e végrendeletet vagy sem. Mivel a házasságkötés soha nem történt meg, így az adott félnek nincsen örökösödési joga ha korábbi partnere elhalálozik.
  • Ha a házasságot semmissé nyilvánítják, akkor az adott félnek nincs joga a bíróságnál tartásdíjkérelmet benyújtania, mivel csak házastársak nyújthatnak be tartásdíjkérelmet. Habár ha születtek gyermekek az érvénytelen házasságból, akkor a bíróság elrendelheti, hogy a korábbi partner fizessen gyermektartást.
  • Ha a házaságot semmissé nyilvánították, akor annak a gyermekekkel kapcsolatban is lesznek következményei. Habár a gyermekek státusával kapcsolatos 1987-es törvény (Status of Children Act 1987) megvédi azon gyermekek törvényes jogait, akiknek a szülei nem házasok. Az 1965-ös örökösödési törvény értelmében ha az adott személy elhalálozik és nem gondoskodik megfelelően gyermekéről a végrendeletében, akkor a gyermek kérelmet nyújthat be a bírósághoz a vagyonrészesedésért. Ezek a jogok egyenlő mértékben vonatkoznak minden házasságon kívül és házasságon belül született gyermekre, így a házasság semmissé nyilvánítása nem befolyásolja a gyermekek örökösödési jogait.
  • Az édesapa gyámsági jogát a házasság semmissé nyilvánítása befolyásolja. Normális esetben ha a gyermek házasságból született, akkor mindkét szülő közös gyámja annak a gyermeknek. Ha a házasságot semmissé nyilvánították, akkor az édesapa csak akkor maradhat a gyermek gyámja, ha indokoltan gondolta azt, hogy a házasságkötési ceremónia érvényes volt és a gyermek a semmissé nyilvánítási rendelet kimondása előtt, vagy kevesebb, mint 10 hónappal azután született.

Fontos tudatában lenni annak, hogy az egyházi semmissé nyilvánításnak nincs jogi hatálya. Az egyház általi semmissé nyilvánítás nem jelenti azt, hogy az adott fél törvényesen újraházasodhat - habár jelentheti azt, hogy az adott személy az egyház szemében újraházasodhat.

Forrás: Citizens Information Ireland