Házasság semmissé nyilvánítása

Semmissé nyilvánítás
Typography

A házasság semmissé nyilvánítása egy bíróság általi nyilatkozat, amely szerint a feltételezett házasság semmis és érvénytelen és nem létezett érvényes házasság az adott fél és partnere közt. Más szóval ez egy nyilatkozat arról, hogy a feltételezett házasság soha nem létezett.

A semmissé nyilvánítás nem ugyanaz, mint a válás. A válás egy olyan nyilatkozat, amely véget vet a házasságnak. A semmissé nyilvánítás egy olyan nyilatkozat, amely szerint érvényes házasság soha nem létezett.

Fontos annak tudatában lenni, hogy a templomi semmissé nyilvánításnak nincs jogereje. Ez nem azt jelenti, hogy az adott fél újra házasságot köthet - habár jelentheti azt, hogy az adott fél az egyház szemében újraházasodhat.

A semmissé nyilvánítás jogi szempontjából kétfajta házasságot lehet semmissé nyilváníttatni. Vannak érvénytelen és megtámadható házasságok.

Ha valakinek a házassága érvénytelen, akkor arra úgy tekintenek, mintha a házasságkötés soha nem történt volna meg. Gyakorlati értelemben ha a házasságkötés soha nem történt meg, akkor nincs szükség a bíróságnál semmissé nyilvánítási rendeletet kérelmezésére - a felek viselkedhethetnek úgy is, mintha a házasság soha nem történt volna meg. Habár ajánlatos bírósági rendeletet kérni, amely kimondja, hogy a házasság semmis, amennyiben kétségek merülnek föl.

Ha a házasság megtámadható, akkor érvényesnek tekintendő addig, amíg ki nem állítják a semmissé nyilvánítási rendeletet.

A semmissé nyilvánítási rendeletet csak akkor lehet kiállítani ha a felek egyike a bírósághoz fordul semmissé nyilvánítási kérelemmel. Ha a bíróság úgy dönt, hogy a házasság megtámadható, akkor ki fogja mondani, hogy a házasság kezdettől fogva érvénytelen volt. A házasságkötés soha nem történt meg.

Szabályok

A házasság semmissé nyilvánításához a Circuit Court-hoz vagy a High Court-hoz kell kérelmet benyújtani (petition-nek nevezik angolul).

Érvénytelen házasság

A házasság érvénytelensége a következőképpen bizonyítható:

1. A házasságkötési ceremónia idején a házasságkötési kapacitás nem volt meg. Más szavakkal az adott személy vagy annak partnere nem volt képes kötelező erejű szerződést kötni. Ez akkor történhet, ha:

  • A felek egyike már érvényes házasságban vagy civil partnership jellegű kapcsolatban él
  • Ha a felek túl közeli rokonok
  • Ha a házasságkötési ceremónia azonos nemű párok esetében 2015. november 16. előtt történt.

2. A házasságkötési ceremónia formális követelményeit nem teljesítették, például nem értesítették idejében a házasságkötések anyakönyvi hivatalát.

3. A házasságkötés idején nem történt beleegyezés. Más szóval az adott fél vagy annak házastársa nem egyezett bele szabadon és teljes tájékoztatás után a házasságkötésbe. Ide tartozik a kényszerítés, a hiba, a félrevezetés vagy a csalás. A beleegyezés hiánya annak következtében is fönnállhat, hogy az adott fél vagy annak házastársa mentális betegségben szenvedett vagy tudatmódosító szerek hatása alatt állt a házasságkötés ideje alatt.

Megtámadható házasság

A házasság megtámadhatósága a következőképpen bizonyítható:

1. A házasságkötési ceremónia idején valamelyik fél impotens volt, azaz képtelen volt végrehajtani házastársi kötelességét. Amiatt, hogy az egyik fél terméketlen vagy egyszerűen megtagadja házastársi kötelességét a házasság nem nyilvánítható semmissé. Annak az esetnek kell fönnállnia, hogy az egyik fél képtelen szexuális kapcsolatot létesíteni.

2. A házasságkötési ceremónia idején a felek egyike képtelen volt normális házassági kapcsolatot kezdeményezni vagy fenntartani. Ez lehet mentális betegség vagy személyiségzavar, vagy az adott fél szexuális orientációja miatt.

Hogyan lehet igénybe venni?

Jogi tanácsadás és képviselet minden esetben ajánlatos. Az adott fél és házastársa nem vehetik ugyanannak a solicitor-nak a szolgálatait igénybe.

Ahhoz, hogy valaki megtudja, jogosult-e jogsegély igénybevételére, a legközelebbi jogi központtal kell fölvenni a kapcsolatot. A jogsegély nem ingyenes és mindenkinek kell bizonyos mértékű hozzájárulást fizetnie a költségek felé.

A FLAC (Free Legal Advice Centres) egy független, önkéntes szervezet, amely jogi tanácsadó klinikák hálózatát működteti országszerte. Ezek a klinikák bizalmasak, ingyenesek és mindenki számára nyitva állnak. A legközelebbi Citizens Information központot kell az adott területen elérhető FLAC szolgáltatásokkal kapcsolatban fölkeresni. A FLAC egy információs vonalat is működtet munkaidőben, ahol alapvető jogi információért lehet őket fölkeresni.

Ha valaki privát ügyvéd (solicitor) szolgáltatásait szeretné igénybe venni, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy nincsenek fix jogi díjak. Érdemes ajánlatokat begyűjteni mielőtt valaki eldönti melyik jogi céget alkalmazza. A jogi cégek elérhetőségei megtalálhatóak a Law Society weboldalán.

Kapcsolat

The Legal Aid Board

Quay Street

Caherciveen

Kerry

Ireland

Tel: 066 947 1000

Alacsonydíjas hívószám: 1890 615 200

Weboldal: http://www.legalaidboard.ie

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free Legal Advice Centres

85/86 Upper Dorset Street

Dublin 1

D01 P9Y3

Tel: +353 (0)1 874 5690

Alacsonydíjas hívószám: 1890 350 250

Weboldal: http://www.flac.ie

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forrás: Citizens Information Ireland