A civil partnership jellegű élettársi kapcsolat semmissé nyilvánítása egy olyan bíróság általi nyilatkozat, amely szerint a partnerek közt fönnálló civil partneship jellegű élettársi kapcsolat semmis és érvénytelen. Más szóval ez egy olyan nyilatkozat, amely szerint a civil partnership jellegű élettársi kapcsolat soha nem létezett.

A házasság semmissé nyilvánítása egy bíróság általi nyilatkozat, amely szerint a feltételezett házasság semmis és érvénytelen és nem létezett érvényes házasság az adott fél és partnere közt. Más szóval ez egy nyilatkozat arról, hogy a feltételezett házasság soha nem létezett.