Különélés, válás és jövedelemadó-előlegek és mentességek

Különélés, válás
Typography

Ha egy házaspár úgy dönt, hogy különélést kezdeményez és a különélés valószínűleg tartós jellegű lesz, akkor nincsenek utalások arra, hogy milyen módon fogják a feleket megadóztatni. Fontos megérteni a különböző rendelkezésre álló adózási opciókat és azt, hogyan befolyásolják a tartásdíjjal kapcsolatos döntések az adózást.

Számos jogi opció áll rendelkezésre azon házaspárok számára, akik különélést szeretnének kezdeményezni és az adóhivatal munkatársai elismerik, hogy a párok hivatalos egyezmény nélkül is kezdeményezhetnek válást. Ebben az esetben a párnak föl kell vennie a kapcsolatot a tényleges különélés után az adóhivatallal, hogy a szükséges adókiigazításokat elvégezhessék a különélés kezdeményezésének évére és az azt követő évre.

A különélés, válás és polgári semmissé nyilvánítás adóra való hatásairól az adóhivatal weboldalán lehet információt találni.

Adózás a különélés évében

Az, hogy az adott pár hogyan fog adózni a különélés évében attól függ, hogyan adóztak a felek házastársként. A felek adózhattak egyedülálló személyként, külön fölbecslés vagy közös fölbecslés szerint.

  • Ha a pár tagjai egyedülálló személyként adóztak, akkor nincs változás az adófölbecslésben a különélés kezdeményezése után.
  • Ha a pár külön fölbecslés szerint adózott, akkor bevételüket a különélés dátumáig a szokásos módon becslik föl, és a pár tagjai átruházhatják egymásra felhasználatlan adóelőlegeiket és az alkalmazott adósávot. Az adóév további részében a különélést követően a felekre egyedülálló személyekként tekintenek és az egyedülálló személyekre vonatkozó adóelőlegek vonatkoznak jövedelmeikre.
  • A közös fölbecslés értelmében az egyik fél kötelezhető elszámolásra adózási szempontból.

Az elszámolásra kötelezhető fél jogosult házas személy adóelőlegére és dupla adósávra a különélés teljes évére. Az adott személy saját jövedelme után adózik a teljes évben, valamint a különélés dátumáig a házastársa bevétele után is fizeti az adót.

Az elszámolásra nem kötelezhető fél a különélés dátumától kezdve saját jövedelme után adózik. Ez a személy jogosult lesz az egyedülálló személy adóelőlegére és az egyedülálló személyre vonatkozó adósáv szerint fog adót fizetni. Ha történnek jogilag végrehajtható tartásdíjkifizetések, akkor az adott személy választhatja, hogy házaspárként adózzon továbbra is.

Adózás a különélést követő években

A körülményektől függően a különélő/elvált párok választhatják, hogy házaspárként vagy egyedülálló személyként adózzanak a különélést követő évben. A tartásdíjkifizetés és annak típusa fontos annak eldöntésében, milyen adózásra vonatkozó egyezmények lesznek alkalmazandóak.

Tartásdíjkifizetések

Ahol az egyik házastárs fizet tartásdíjat a másik házastárs és/vagy gyermekek támogatására, akkor ezeket a kifizetéseket tartásdíjkifizetéseknek nevezik. A tartásdíjkifizetések nem hivatalos önkéntes egyezmény vagy jogilag végrehajtható egyezmény alapján is történhetnek.

Önkéntes tartásdíjkifizetések

Az önkéntes tartásdíjkifizetésektől adózás szempontjából eltekintenek: a tartásdíjat fizető házastárs nem jogosult adólevonásra és a tartásdíjat kapó házastárs nem adózik utána. Mindkét házastárs egyedülálló személyként adózik a saját bevétele után. Ha az adott házastárs önkéntes tartásdíjat fizet és az nem a házastársa fő bevétele, akkor a tartásdíjat fizető házastárs kérheti a házas személyek adóelőlegét az egyedülálló személy adóelőlege helyett, de az egyedülálló személyekre vonatkozó adósáv megmarad.

Jogilag végrehajtható tartásdíjkifizetések

A jogilag végrehajtható kifizetések tartalmazzák azokat a kifizetéseket, amelyeket bírósági rendeletek, különélési okirat, egyezmény vagy letétemény alapján fizettek.

Ha a tartásdíjkifizetés a gyermek javára történik, akkor adózás szempontjából eltekintenek tőle. A tartásdíjat fizető házastárs nem jogosult adólevonásra és a tartásdíjat kapó házastárstól nem vonnak le adót utána.

Ha a tartásdíj a különélő házastárs javára történik, akkor adóköteles. A tartásdíjat fizető házastárs nem fizet adót utána, azt levonhatják az adóköteles bevételből. Ebben az esetben mindkét felet egyedülálló személyként adóztatják.

A különélő házastársak kérhetik, hogy házastársakként adóztassák őket, amennyiben léteznek jogilag végrehajtható tartásdíjkifizetések. Ebben az esetben a kifizetéseket nem mellőzik adózás szempontjából; a tartásdíjat fizető házastárs nem jogosult adólevonásokra és a tartásdíjat kapó házastárs nem adózik utána.

Ha a felek szeretnék, hogy házastársakként adóztassák őket, akkor ezt írásban kell megerősíteniük az adóév vége előtt. Ahhoz, hogy a felek jogosultak legyenek házastársként adót fizetni, mindkettejüknek Írországban kell élniük és a tartásdíjkifizetéseknek jogilag végrehajtható megegyezések alapján kell történniük. Ha a felek elváltak, akkor nem szabad újraházasodniuk annak érdekében, hogy továbbra is házastársakként adózhassanak.

Az, hogy a tartásdíjkifizetés a házastárs vagy a gyermek javára történik-e, befolyásolja az adóztatást. Ez a tényező különbség oka lehet a kifizetett összeg mennyiségében így fontos lehet adótanácsadás keresése mielőtt a felek megegyeznek a tartásdíjak kifizetésével kapcsolatban.

Válás

Válás esetén ugyanazok a feltételek érvényesek az adózásra, mint különélés esetén.

Egyedülálló szülő gyermekgondozói előlege

Ha az adott személy különél vagy elvált és van eltartott gyermeke, aki vele lakik az év nagyobb részében, akkor az adott személy jogosult lehet az egyedülálló szülő gyermekgondozói előlegére.

Hogyan lehet igénybe venni?

Ha valaki különélést kezdeményez és a különélés valószínűleg tartós lesz, akkor a helyi adóirodát tájékoztatni kell erről a körülményváltozásról.

Kapcsolat

Alacsonydíjas telefonszámok elérhetőek az adóhivatal weboldalán.

Forrás: Citizens Information Ireland