Tartásdíj és adózás

Különélés, válás
Typography

A különélés hatása a házastársak adókötelezettségére főként attól függ, hogy fizetniük kell-e tartásdíjat és ha igen, akkor a kifizetések jogilag végrehajtható egyezmény alapján történnek-e vagy sem.

Ha tartásdíjkifizetések történnek egy házastárs előnyére jogilag végrehajtható egyezmény értelmében abban az évben, amelyben a pár különélést kezdeményez, akkor:

 • A kifizetést végző házastárs jogosult adólevonásra a kifizetésekből.
 • A kifizetést kapó házastársat adóztatják meg a kifizetések vonatkozatában.

Ha a pár különélést kezdeményez és nem fizettek tartásdíjat, akkor mindkét házastársat egyedülállóként fogják megadóztatni és a felek felelősek saját adóbevallásukat saját jövedelmük alapján benyújtani.

További információ az adóhivatal weboldalán található azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő az adóval kapcsolatban ha a házasság, civil partnership jellegű vagy normális élettársi kapcsolat megromlik.

Szabályok

Önkéntes tartásdíjkifizetések megadóztatása

Az önkéntes tartásdíjkifizetéseket (azaz olyan kifizetéseket, amelyek jogilag nem végrehajthatóak) nem vesznek figyelembe a házastársak adózásának kiszámításakor. Ez azt jelenti, hogy:

 • Az a fél, aki a tartásdíjat fizeti nem jogosult adólevonásra
 • Azt a felet, aki a tartásdíjat kapja nem adóztatják meg
 • Mindkét házastársat saját bevételén adóztatják egyedülálló személyként.

Ha a házastárs:

 • Önkéntesen fizet a másik házaspárnak tartásdíjat

és

 • Nem jogosult adólevonásra a kifizetésből, mert a tartásdíjfizetés nem jogilag végrehajtható egyezmény értelmében történik

és

 • A kifizetések teljes mértékben vagy főként elegendő mennyiségűek a házastárs eltartására

akkor a házastárs jogosult lesz a házas személyek adóelőlegére de csak az egyedülálló személy szabványos adósávhatárértéke esedékes. A másik házastárs szintén kérheti az egyedülálló személy adóelőlegét saját bevétele tekintetében (amennyiben rendelkezik bevétellel).

A “főként eltartás” (mainly maintaining) azt jelenti, hogy a fizető tartásdíjkifizetései meghaladják a tartásdíjat kapó házastárs bevételét.

Jogilag végrehajtható tartásdíjjal kapcsolatos egyezmények

A jogilag végrehajtható tartásdíjjal kapcsolatos egyezmények magukba foglalják az éves vagy időszakos tartásdíjfizetéseket bírói rendelet, különélési okirat, bírósági szabály, letétemény, rögzített egyezmény vagy bármely más olyan cselekedet értelmében, amely jogilag végrehajtható kötelezettségre ad okot. A tartásdíjjal kapcsolatos egyezményeket a különélés megfontolásakor vagy annak következményeként kell megcsinálni és végrehajtani.

Az 1983. június 8.-án vagy ezen dátum után létrejött jogilag végrehajtható rendeletek alapján történő tartásdíjkifizetések adólevonás nélkül fizetendőek. A következő szabályok vonatkoznak a házastárs előnyére fizetett tartásdíjakra:

 • A kifizetéseket adólevonás nélkül (bruttó összegben) fizetik
 • A tartásdíjat fizető házastárs jogosult adólevonásra
 • A tartásdíjat kapó házastárs köteles a tartásdíj után adót fizetni
 • Mindkét házastársat egyedülállóként adóztatják meg (hacsak azt nem választják, hogy házastársakként adóztassák őket).

Különélő pár kérheti, hogy jövedelemadó szempontjából házastársakként kezeljék őket, ha:

 • Mindkét fél Írországban él

és

 • A tartásdíjkifizetések jogilag végrehajtható egyezmény értelmében történnek.

A párnak közös kérelmet kell beadnia, ha a felek szeretnék, hogy továbbra is házastársakként adóztassák őket. A kérelmet írásban kell az adóév vége előtt beadni és mindkét félnek alá kell írnia. Ebben az esetben eltekintenek a tartásdíjkifizetésektől, azaz a tartásdíjat fizető házastárs nem kap adólevonást és a tartásdíjat kapó házastárs nem adóköteles a tartásdíj után.

Ha mindkét házastársnak van bevétele, akkor külön fölbecslést alkalmaznak, azaz az adóelőlegeket és a szabványos adósávhatárértéket arányosan fölosztják a házastásak közt. Ez a fölosztás az év végén felülvizsgálható annak biztosítására, hogy a föl nem használt adóelőlegeket vagy a releváns adósávhatárértéket átruházzák a másik házastársra.

Amennyiben az egyik házastársnak van csak bevétele, akkor a teljes adóelőlegeket, adómentességeket és a szabványos adósávhatárérték maximális összegét (azon párok részére ahol az egyik házastárs dolgozik) a bevétellel rendelkező házastársnak adják.

A gyermek előnyére történő tartásdíjkifizetéstől adózás szempontjából eltekintenek:

 • A kifizetések adólevonás nélkül (bruttó értéken) történnek
 • A tartásdíjat fizető házastárs nem jogosult adólevonásra a kifizetések után
 • A kifizetések nem adókötelesek
 • A kifizetéseket nem tekintik a gyermek bevételének.

Cselekvőképtelen gyermek után bármely házaspár igényelhet adóelőleget (Incapacitated Child Credit). Az egyedülálló személy gyermekgondozói adóelőlegét annak a személynek lehet kérelmeznie, akivel a gyermekek az év teljes vagy nagy részében élnek (több mint hat hónapig). Ez a kérelmező személy lesz az elsődleges kérelmező. Az elsődleges kérelmező lemondhat az adóelőlegre való jogosultságáról a másodlagos kérelmező javára (feltéve, hogy a gyermek a másodlagos kérelmezővel él több mint 100 napig egy évben és a másodlagos kérelmező megfelel az egyéb jogosultsági követelményeknek.)

Ha valaki tartásdíjat kap és PAYE adóköteles bevétele is van, akkor a tartásdíj után esedékes adó bizonyos részét vagy teles egészét az adóelőleg csökkentésével le lehet vonni.

Ha valaki csak tartásdíjat kap akkor az esedékes adót egy összegben kell saját adófölbecslési eljárás alapján befizetni. A pénzbeli jövedelmek kiszámításakor figyelembe kell venni bármely esedékes adó befizetését és azt a tényt, hogy ezt az összeget egyszerre kell befizetni.

Ha a pár Írországban vált el, akkor a fent fölvázolt rendelkezések érvényesek bármely tartásdíjra vonatkozó egyezményre, amelyet a bíróság hozott. Ez azt jelenti, hogy:

 • A tartásdíjkifizetések adólevonás nélkül történnek.
 • A tartásdíjat fizető házastárs jogosult adólevonásra.
 • A tartásdíjat kapó házastárs köteles adót fizetni a kifizetések után.
 • Mindkét házastársat egyedülálló személyként adóztatják meg.

Az elvált pár szintén kérheti, hogy adózás szempontjából még mindig házaspárként kezeljék őket (külön fölbecslési rendelkezések vannak érvényben), ha:

 • Mindketten Írországban élnek

és

 • Egyikőjük sem kötött új házasságot.

Házasság semmissé nyilvánítása

Ha a házasságot semmissé nyilvánították akkor a házaspárokat egyedülálló személyekként adóztatják a semmissé nyilvánítás dátumától kezdve. A pár nem kérelmezgeti az együttes fölbecslést.

Kapcsolat

Alacsonydíjas telefonszámok elérhetőek az adóhivatal weboldalán.

Forrás: Citizens Information Ireland