Otthonápolási időszakok terve (HomeCaring Periods Scheme)

Társadalombiztosítás
Typography

Az otthonápolási időszakok terve megkönnyíti azok számára az állami (járulékos) nyugdíjra való jogosultságot, akik szabadságot vesznek ki a munkából azért, hogy gyermekeket vagy felnőtteket gondozzon.

A terv értelmében a gondozással eltöltött időszakokat be lehet számítani a társadalombiztosítási jegyzékbe.

Az otthonápolási időszakok terv része az új állami (járulékos) nyugdíjhoz való jogosultság új kikalkulálási módjának azok számára, akik 2012. szeptember 1. után kérelmeztek nyugdíjat. A nyugdíjaránynak ezt az új kikalkulálási módját teljes hozzájárulási megközelítésnek (Total Contributions Approach) nevezik.

Az otthonápolási időszakok tervét és a háztartásbeliekre vonatkozó tervet (Homemaker’s Scheme) nem lehet együtt használni a nyugdíjhoz való jogosultság kiszámításához. A háztartásbeliekre vonatkozó tervet fogják továbbra is használni, ha a társadalombiztosítási befizetések évi átlagos számát használják a nyugdíjarány kiszámításához.

Szabályok

Hogyan lehet jogosultságot szerezni az otthonápolási időszakra?

Bárki, aki 1946. szeptember 1.-jén vagy azután született és teljes időben gondozott egy másik személyt, jogosult lesz az otthonápolási időszakok tervére.

Minden munkán kívül eltöltött hét után lehet kapni otthonápolási időszakot a társadalombiztosítási jegyzéken, illetve akkor is, ha valaki megelőlegezett társadalombiztosítási hozzájárulást kapott és a következő személyeknek nyújtott teljes idejű gondozást:

  • 12 éven aluli gyermek (csak szülők vagy nevelőszülők kaphatnak otthonápolási időszakot 12 éven aluli gyermek gondozása után)
  • 12 éven felüli gyermek(ek), akik esetében nagyobb mértékű gondozás szükséges
  • Nagyobb mértékű gondozásra jogosult felnőtt

Maximum 1040 otthonápolási időszakot (20 évnek felel meg) lehet a társadalombiztosítási jegyzékbe beszámítani.

Ahhoz, hogy az adott személy jogosult legyen az otthoni gondozási periódusra a gondozási időszakra, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

  • Az igénylőnek 16 és 66 év közöttinek kellett lennie
  • Nem dolgozhatott teljes munkaidőben (viszont dolgozhatott részmunkaidőben, de heti 38 eurónál kevesebb pénzt kellett kapnia)
  • Nem kaphatott szociális segélykifizetést a gondozói segélyen (Carer’s Allowance), gondozói támogatáson (Carer’s Benefit), otthoni gondozási segélyen (Domiciliary Care Allowance) vagy gondozói prémiumon (Carer’s Support Grant) kívül.

Csak egy személy kaphat otthonápolási időszakot a társadalombiztosítási feljegyzésén egy gyermek vagy felnőtt gondozása után egyszerre.

Az otthonápolási időszak terve nem vonatkozik Írországon kívül eltöltött időszakra, kivéve abban az esetben, amikor az EU-n belül kiküldetésben lévő dolgozói szabályozások rendelkezései voltak érvényben.

Az otthonápolási időszakok tervéről a welfare.ie weboldalon lehet többet olvasni.

Hogyan kalkulálják ki az otthoni gondozási időszakokat az állami (járulékos) nyugdíjhoz?

Az otthonápolási időszakok tervét csak akkor lehet használni, ha az állami (járulékos) nyugdíjat a teljes hozzájárulási megközelítés (Total Contributions Approach) szerint kalkulálják.

A teljes hozzájárulási megközelítés rendelkezik egy új aggregált hozzájárulási módszerről a befizetett hozzájárulások teljes számának kiszámításához. Ezt az új módszert használják a nyugdíjarányok kiszámítására a hozzájárulások éves átlagának száma helyett.

Az aggregált hozzájárulási módszer használatával maximum 520 megelőlegezett hozzájárulást (10 év) és maximum 1040 otthonápolási időszakot (20 év) lehet fölhasználni a nyugdíjkalkuláció egy részéhez ahhoz, hogy segítse a maximális nyugdíjhoz való jogosultságot.

Habár a kombinált megelőlegezett hozzájárulás és az otthonápolási időszakok nem lehetnek többek 1040-nél (20 év).

Ha a kombinált teljes befizetett hozzájárulások, az otthonápolási időszakok és a megelőlegezett társadalombiztosítási hozzájárulások száma kevesebb 2080-nál, akkor az adott személy jogosult lesz a nyugdíj csökkentett arányára. Például egy kombinált 1560 befizetett hozzáárulás, amely otthonápolási időszakokból és megelőlegezett hozzájárulásokból áll, a maximális nyugdíj 75%-ra jogosítaná föl az igénylőt (1560/208 = 75%).

Hogyan lehet igénybe venni?

Az adott személy igényelheti az otthonápolási időszakok tervét ha elérte a nyugdíjkorhatárt.

Ha az adott személy elérte a nyugdíjkorhatárt 2012. szeptember 1. után és állami (járulékos) nyugdíjat kap a maximális kifizetés aránya alatt, akkor a nyugdíját újra fölbecslik az aggregált hozzájárulási módszer alapján. Az otthonápolási időszakokat ennek a felülvizsgálatnak a részeként becslik föl.

Ha a nyugdíjat újra fölbecsülték, akkor a Munkaügyi és Társadalmi Védelem Minisztériuma fölveszi a kapcsolatot az adott személlyel az elkövetkezendő hónapokban és tájékoztatni fogja arról, hogy mit kell legközelebb tenni. Nem kell semmit csinálni addig, amíg a Minisztérium kapcsolatba nem lép az adott személlyel.

A welfare.ie weboldalon lehet többet olvasni a nyugdíjfelülvizsgálati eljárásról.

Ha az adott személy még nem érte el a nyugdíjkorhatárt, akkor a Minisztérium összegyűjti a szükséges információt ahhoz, hogy fölbecsülje az otthonápolási időszakokat, amikor az adott személy meg fogja igényelni az állami (járulékos) nyugdíjat.

Kapcsolat

Department of Employment Affairs and Social Protection

HomeCarers Scheme Section

McCarter’s Road

Buncrana

Donegal

Ireland

Telefon: (01) 471 5898

Alacsonydíjas hívószám: 1890 690 690

Forrás: Citizens Information Ireland