A legtöbb munkáltató és dolgozó (16 éven felül és 66 év alatt) fizet társadalombiztosítási hozzájárulást (PRSI) a nemzeti társadalombiztosítási alapba. Általában a társadalombiztosítás fizetése kötelező. A “biztosítandó munkavállalás” kifejezés társadalombiztosítás-köteles munkát jelöl meg. Nem fizetésből származó bevétel is lehet társadalombiztosítás-köteles.

Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen társadalombiztosításra Írországban, két feltételt kell teljesítenie: először kell, hogy legyen bizonyos társadalombiztosítási hozzájárulása amióta dolgozni kezdett és másodszor bizonyos számú befizetett vagy kedvezményes társadalombiztosítási hozzájárulásának kell lennie egy bizonyos időszakban, azaz a releváns vagy irányadó hozzájárulási évben. A szükséges társadalombiztosítási hozzájárulások száma kedvezményről kedvezményre változik.

A fizetéssel kapcsolatos társadalombiztosítási hozzájárulásokat a bevételből vonják le és olyan társadalombiztosítási kifizetésekre használják, mint például az állami nyugdíjak. Különböző kategóriákra különböző társadalombiztosítási arányok érvényesek. A legtöbb dolgozó A osztályba tartozó társadalombiztosítást fizet. Ha valaki egyéni vállalkozó akkor S osztályba tartozó társadalombiztosítást fizet. A társadalombiztosítást egyéni vállalkozók számára 1988-ban vezették be.

Amennyiben valaki dolgozik, akkor annak munkáltatója vonja le a társadalombiztosítást (PRSI-t) a fizetéséből minden héten. Ezek a társadalombiztosítási hozzájárulások a társadalombiztosítási alapba segítenek a dolgozónak, hogy jogosult legyen olyan társadalombiztosítási kifizetésekre mint az álláskeresők támogatása vagy a járulékos állami nyugdíj. Amennyiben valaki nem dolgozik, jogosult lehet megelőlegezett hozzájárulásra.

A háztartásbeliekre vonatkozó terv megkönnyíti háztartásbeliek számára, hogy az állami járulékos nyugdíjhoz való jogosultságot.

A háztartásbeli, a háztartásbeliekre vonatkozó terv értelmében (amelyet 1994. április 6.-án vezettek be) olyan férfi vagy nő, aki teljes időben végzi 12 éven aluli vagy 12 éven felüli beteg illetve fogyatékos gyermekek gondozását.

More Articles ...

Page 1 of 2